ที่ประทับหลวงคยอนชอง (Geoncheonggung Royal Residence) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ที่ประทับหลวงคยอนชอง (Geoncheonggung Royal Residence)

คยอนชองกุง (Geoncheonggung, 건청궁) เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของ กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종) ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ของประเทศเกาหลีใต้

ที่ประทับหลวงคยอนชอง (Geoncheonggung Royal Residence) ถูกสร้างขึ้นในปึ ค.ศ. 1873 เพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของ กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919) หรือจักรพรรดิควางมูเจ (Emperor Gwangmu, 광무제) และจักรพรรดินีมยองซอง (Empress Myeongseong, 명성황후; ค.ศ. 1851 – ค.ศ. 1895)

กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919) ทรงพำนักอยู่ ณ ทีประทับหลวงแห่งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 จนกระทั่งวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1895 จักรพรรดินีมยองซอง (Empress Myeongseong, 명성황후; ค.ศ. 1851 – ค.ศ. 1895) ถูกลอบสังหารโดยชาวญี่ปุ่น อย่างทารุณ จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความโสมนัสเสียใจ ต่อกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종)

พระองค์ทรงย้ายที่ประทับ กลับไปยังพระตำหนักคังนยอง (Gangnyeongjeon) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1896 และในเวลาต่อมาได้ย้ายพระราชวังหลัก ไปยังพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) และทรงให้สร้างศาลเจ้าชางชุงดัน (Jangchungdan Shrine) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1900

เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ จักรพรรดินีมยองซอง (Empress Myeongseong) และข้าราชบริพาร ที่เสียชีวิตจากการรุกรานของญี่ปุ่น ในเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์พระมเหสีมิน (พระยศในขณะนั้นของจักรพรรดินีมยองซอง) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1895 ซึ่งในปัจจุบันคือ อุทยานประวัติศาสตร์ชางชุงดันกงวอน (Jangchungdan Historical Park)

ที่ประทับหลวงคยอนชอง (Geoncheonggung Royal Residence) ถูกทำลายเสียหายยับเยิน ในปี ค.ศ. 1909 จากโครงการวางผังเมือง และสร้างรถรางโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาที่ประทับหลวงแห่งนี้ ได้รับการสร้างใหม่โดยคำนึงถึง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ในปี ค.ศ. 2007

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3700-3900 (เกาหลี )

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Geoncheonggung (건청궁)