วัดพ็อบฮวาจ็องซา (Beophwa Jeongsa Temple)

Beophwa Jeongsa (법화정사) วัดแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อสันติภาพโลก และการรวมเป็นหนึ่ง (The Buddha Sharira Stupa for World Peace and Unification, Pyeonghwatong Ilbulsalitab, 평화통일불사리탑) อ่านเพิ่มเติม

ชายหาดฮัมด็อกซออูบง (Hamdeok Seoubong Beach)

Hamdeok Seoubong Beach (함덕 서우봉해변-함덕해수욕장) เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ ห่างจากตัวเมืองเชจู ไปทางทิศตะวันออก ด้วยระยะทางเพียง 14 กิโลเมตร บนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)ประเทศเกาหลีใต้ อ่านเพิ่มเติม

อุทยานเขาวงกตคิมนย็องเชจู (Gimnyeong Jeju Maze Park)

คิมนย็องมีโรกงว็อน (Gimnyeong Maze Park, 김녕미로공원) อุทยานแห่งนี้ก่อตั้งโดย ดร.เฟรดริก เอช. ดัสติน (Dr. Frederic H. Dustin) ผู้เป็นอดีตอาจารย์ชาวสหรัฐอเมริกา ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเชจู อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชจู (Jeju National Museum)

กุกลิบเจจูบักมูลกวัน (Jeju National Museum, 국립제주박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดแสดง และเก็บรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญ รวมไปถึงการค้นคว้าประวัติ และมรดกทางวัฒนธรรม ของเกาะเชจู อ่านเพิ่มเติม

เกาะอูโด (Udo Island)

อูโด (Udo, 우도) เป็นเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานทางทะเลอูโด (Udo Maritime Park, 우도해양도립공원) ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคำว่าอูโด (Udo, 우도) หมายถึง “เกาะวัว” อ่านเพิ่มเติม