ถ้ำลาวามันจังกุล (Manjanggul Cave)

Manjanggul Cave (만장굴) เป็นอุโมงค์ลาวาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도) อุโมงค์ลาวาแห่งนี้มีความยาวถึง 13.4 กิโลเมตร และเกิดจากการเคลื่อนตัวของลาวาในระดับลึกลงไปในพื้นดินที่ความลึกกว่า 23 เมตร

ภายในอุโมงค์มีอุณหภูมิ 11 – 21 ℃ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น ค้างคาว โดยตลอดระยะทางภายในถ้ำนั้นจะเต็มไปด้วย หินงอกลาวา, หินย้อยลาวา และเสาหิน ที่มีรูปร่างแตกต่างสวยแปลกตาเป็นช่วงๆ โดยเฉาะอย่างยิ่งหินเต่า (Stone Turtle) ซึ่งมีลักษณะเป็นที่สะดุดตาเป็นพิเศษ เพราะมีรูปร่างเหมือนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)

นอกจากถ้ำลาวาจะเป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวและนักวิจัย ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับถ้ำลาวาแล้ว ถ้ำลาวาแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000 อีกด้วย

สำหรับระยะเวลาในการเดินท่องเที่ยวภายในถ้ำใช้เวลาไป-กลับประมาณ 40-50 นาที และภายในอุโมงค์มีอุณหภูมิ 11 – 21 ℃ และมีน้ำหยดเป็นช่วงๆ เวลาหยดลงศรีษะค่อนข้างเย็นจัดและทำให้ปวดศรีษะ โปรดจัดเตรียมหมวกสำหรับสวมใส่ในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็น

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ อุทยานเขาวงกตคิมนย็องเชจู (Gimnyeong Maze Park, 김녕미로공원) ซึ่งจะอยู่ถึงก่อนถ้ำลาวามานจังกุล (Manjanggul Cave, 만장굴) ดังนั้นท่านสามารถเดินย้อนทางกลับไปประมาณ 500 เมตรจากถ้ำแห่งนี้

ที่อยู่ 182 Manjanggul-gil, Gujwa-eup, Cheju, Jeju-do, South Korea
제주특별자치도 제주시 구좌읍 만장굴길 182

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 64-710-7903 (เกาหลี)

website: visitkorea.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 09:00-18:00

* เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 17:10
* ปิดทำการ วันพุธที่ 1 ของทุกเดือน

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 2,000 วอน / วัยรุ่นและเด็ก: 1,000 วอน

กลุ่ม (10 คนขึ้นไป): ผู้ใหญ่ 1,600 วอน / วัยรุ่นและเด็ก ๆ : 800 วอน

*เด็ก: อายุ 7-12 วัยรุ่น: อายุ 13-24 ปีผู้ใหญ่: อายุ 25-64

*เข้าชมฟรี (ต้องใช้ ID card): เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี, ผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

จาก Jeju International Airport ขึ้นรถ Bus No. 100 และลงที่ Jeju Intercity Bus Terminal (제주시외버스터미널)

จากนั้นขึ้นรถ Bus No. 201 (Goraewat) และนั่งรถประมาณ 51 นาที, 53 ป้ายจอด ไปลงที่ป้าย Manjanggul Cave Entrance Bus Stop (만장굴 입구)

จากนั้นขึ้นรถ Bus No. 711-1 หรือ 711-2 และนั่งรถประมาณ 6 นาที, 2 ป้ายจอด ไปลงที่ Manjanggul Cave (만장굴)

 

  • by Google Map