ถ้ำลาวามันจังกุล (Manjanggul Cave) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ถ้ำลาวามันจังกุล (Manjanggul Cave)

Manjanggul Cave (만장굴) เป็นอุโมงค์ลาวาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)ประเทศเกาหลีใต้ อุโมงค์ลาวาแห่งนี้ มีความยาวถึง 13.4 กิโลเมตร และเกิดจากการเคลื่อนตัวของลาวา ในระดับลึกลงไปในพื้นดิน ที่ความลึกกว่า 23 เมตร

ภายในอุโมงค์มีอุณหภูมิ 11 – 21 ℃ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น ค้างคาว เป็นต้น โดยตลอดระยะทางภายในถ้ำนั้น จะเต็มไปด้วย หินงอกลาวา, หินย้อยลาวา และเสาหิน ที่มีรูปร่างแตกต่างสวยแปลกตา เป็นช่วงๆ โดยเฉาะอย่างยิ่งหินเต่า (Stone Turtle) ซึ่งมีลักษณะเป็นที่สะดุดตาเป็นพิเศษ เพราะมีรูปร่างเหมือนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)

ถ้ำลาวาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สำหรับนักวิจัย ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับถ้ำลาวา ถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000

สำหรับระยะเวลาในการเดินท่องเที่ยวภายในถ้ำนั้น จะใช้เวลาเดินเท้าทั้งไปและกลับ ประมาณ 40 – 50 นาที และภายในอุโมงค์มีอุณหภูมิ 11 – 21 ℃ และมีน้ำหยดเป็นช่วงๆ เวลาน้ำหยดลงศรีษะค่อนข้างเยนจัด และทำให้ปวดศรีษะ โปรดจัดเตรียมหมวกสำหรับสวมใส่ ในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเยน

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ อุทยานเขาวงกตคิมนยองเชจู (Gimnyeong Maze Park, 김녕미로공원) ซึ่งจะอยู่ถึงก่อนถ้ำลาวามันจังกุล (Manjanggul Cave, 만장굴) ดังนั้นท่านสามารถเดินย้อนทางกลับไป ด้วยระทางประมาณ 500 เมตรจากถ้ำแห่งนี้

Manjanggul Cave (만장굴)

ที่อยู่ 182 Manjanggul-gil, Gujwa-eup, Cheju, Jeju-do, South Korea (제주특별자치도 제주시 구좌읍 만장굴길 182)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 64-710-7903 (เกาหลี )

website: visitkorea.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 09:00-18:00 น.

เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 17:10 น. และปิดทำการ วันพุธที่ 1 ของทุกเดือน

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 2,000 วอน,  วัยรุ่นและเด็ก 1,000 วอน

กลุ่ม (10 คนขึ้นไป): ผู้ใหญ่ 1,600 วอน, วัยรุ่นและเด็ก 800 วอน

เด็ก: อายุ 7-12 วัยรุ่น: อายุ 13-24 ปีผู้ใหญ่: อายุ 25-64

เข้าชมฟรี (ต้องใช้ ID card): เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี, ผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

จาก Jeju International Airport ขึ้นรถ Bus No. 100 และลงที่ Jeju Intercity Bus Terminal (제주시외버스터미널)

จากนั้นขึ้นรถ Bus No. 201 (Goraewat) และนั่งรถประมาณ 51 นาที, 53 ป้ายจอด ไปลงที่ป้าย Manjanggul Cave Entrance Bus Stop (만장굴 입구)

จากนั้นขึ้นรถ Bus No. 711-1 หรือ 711-2 และนั่งรถประมาณ 6 นาที, 2 ป้ายจอด ไปลงที่ Manjanggul Cave (만장굴)

by Google Map

Manjanggul Cave (만장굴)