Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown)

Incheon Chinatown (인천 차이나타운) เป็นชุมชนของชาวจีนในเมืองอินชอน (Incheon),

Categories
Chuncheon Travel Gangwon-do Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เกาะนามิ (Namiseom – Namido Island)

Namiseom Island (남이섬) ที่เราได้รู้จักผ่านละครซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาว (Winter Sonata) นั้น

Categories
Gyeonggi-do Travel Pocheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เกาะสมุนไพรโพช็อน (Pocheon Herb Island)

Pocheon Herb Island (포천 허브아일랜드) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1998 หรือสวนเทพนิยายเกาหลี (The Korean Venezia Pocheon Herb Island)

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

สวนทับโกลกงว็อน (Tapgol Park)

Tapgol Park (탑골공원) สวนแห่งนี้เป็นที่ประกาศอิสรภาพของชาวเกาหลี แต่เดิมชื่อ “สวนเจดีย์ (Pagoda Park)” เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul)

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

โรงละครแห่งชาติเกาหลี (National Theater of Korea)

National Theater of Korea (국립극장) เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1950 นับเป็นโรงละครแห่งชาติแห่งแรก ในทวีปเอเชีย ในอดีตเคยตั้งอยู่ใน ย่านมย็องดง (Myeong-dong, 명동) ในกรุงโซล (Seoul)