โบสถ์มยองดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul)

Myeong-dong Catholic Cathedral ชื่อเดิมของมหาวิหารนั้นเดิมเรียกว่า มหาวิหารจงฮยอน (종현성당) ในช่วงเวลาที่จักรพรรดิโกจองของเกาหลี ระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น ชื่อทางการหายไปและถูกเรียกง่ายๆว่า โบสถ์คาทอลิก(천주교회)

หลังจากการปลดปล่อยประเทศเกาหลีจากการปกครองอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2488 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นทางการเป็น “Cathedral Church of the Virgin Mary of the Immaculate Conception” หรือเรียกกันว่า Myeongdong Cathedral (서울 명동성당)

โบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็นมหาวิหารและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนิกายโรมันคาทอลิกในเกาหลี  มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากว่า 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร ในขณะที่หอระฆังสูงถึง 45 เมตร

ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ประท้วงเนื่องจากความไม่พอใจของรัฐบาล ในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของชุมชนและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโซล โดยรัฐบาลเกาหลีได้มอบหมายให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและเป็นสมบัติของประเทศ (หมายเลข 258) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2520 อีกด้วย

ที่อยู่ 74 Myeongdong-gil, Jeodong 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea
서울특별시 중구 저동1가 명동길 74

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-2-774-1784 (เกาหลี)

Website: www.mdsd.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี)

เวลาทำการ

ทุกวัน 9:00 – 21:00

ค่าเข้าชม ***ฟรี

การเดินทาง

Euljiro 1-ga Station (을지로입구역, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 5 จากนั้นเดิน 10 นาที

Myeong-dong Station (명동역, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 8 จากนั้นเดิน 10 นาที

 

  • by Google Map