โบสถ์มย็องดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul) • เที่ยวด้วยตัวเอง โบสถ์มย็องดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul) • เที่ยวด้วยตัวเอง

Myeong-dong Catholic Cathedral มีชื่อดั้งเดิมของมหาวิหารนั้นเรียกว่า มหาวิหารชงฮย็อนซ็องดัง (종현성당) ในช่วงเวลาที่จักรพรรดิโกจงของเกาหลี ระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น ชื่อทางการหายไป และถูกเรียกง่ายๆ ว่า ช็อนจูกโยฮเว (Cheonjugyohoe, 천주교회) ซึ่งหมายถึงโบสถ์คาทอลิก

หลังจากการปลดปล่อยประเทศเกาหลี จากการปกครองอาณานิคม ในปี ค.ศ. 1945 ได้มีการเปลี่ยนชื่อของโบสถ์อย่างเป็นทางการว่า โบสถ์ใหญ่ของพระแม่มารีแห่งปฏิสนธินิรมล (Cathedral Church of the Virgin Mary of the Immaculate Conception) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า มหาวิหารเมียงดง (Myeongdong Cathedral, 서울 명동성당)

โบสถ์แห่งนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็นมหาวิหาร และสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี  โบสถ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่ จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากว่า 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร ในขณะที่หอระฆังมีความสูงถึง 45 เมตร

ในอดีตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับผู้ประท้วง เนื่องจากความไม่พอใจของรัฐบาล สำหรับในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

โดยรัฐบาลเกาหลีได้มอบหมายให้ มหาวิหารแห่งนี้ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ หมายเลข 258 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 อีกด้วย

Myeongdong Cathedral (서울 명동성당)

ที่อยู่ 74 Myeongdong-gil, Jeodong 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 저동1가 명동길 74)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-2-774-1784 (เกาหลี)

Website: mdsd.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี)

เวลาทำการ ทุกวัน 9:00 – 21:00

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Euljiro 1-ga Station (을지로입구역, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 5 จากนั้นเดิน 10 นาที


Myeong-dong Station (명동역, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 8 จากนั้นเดิน 10 นาที

by Google Map

Myeongdong Cathedral (명동대성당)

Back to Top ↑