โบสถ์เมียงดง (Myeongdong Catholic Cathedral Seoul) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Myeongdong Cathedral

โบสถ์เมียงดง (Myeongdong Catholic Cathedral Seoul)

ซออูลมยองดงชองดัง (Myeongdong Cathedral Seoul, 서울 명동성당) และมีชื่อดั้งเดิมของมหาวิหารนั้นเรียกว่า มหาวิหารชงฮยอนซองดัง (Jonghyeonseongdang, 종현성당) ในช่วงเวลาที่จักรพรรดิโกจงของเกาหลี ระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น ชื่อทางการหายไป และถูกเรียกง่ายๆ ว่า ชอนจูกโยฮเว (Cheonjugyohoe, 천주교회) ซึ่งหมายถึงโบสถ์คาทอลิก

หลังจากการปลดปล่อยประเทศเกาหลี จากการปกครองอาณานิคม ในปี ค.ศ. 1945 ได้มีการเปลี่ยนชื่อของโบสถ์อย่างเป็นทางการว่า โบสถ์ใหญ่ของพระแม่มารีแห่งปฏิสนธินิรมล (Cathedral Church of the Virgin Mary of the Immaculate Conception) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า มหาวิหารเมียงดง (Myeongdong Cathedral, 서울 명동성당)

โบสถ์แห่งนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็นมหาวิหาร และสัญลักษณ์ที่โดดเด่น ของนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี   โบสถ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่ จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากว่า 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร ในขณะที่หอระฆังมีความสูงถึง 45 เมตร ในอดีตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับผู้ประท้วง เนื่องจากความไม่พอใจของรัฐบาล

สำหรับในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลเกาหลี ได้มอบหมายให้ มหาวิหารแห่งนี้ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ หมายเลข 258 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 อีกด้วย

Myeongdong Cathedral (서울 명동성당)

Myeongdong Cathedral

Myeongdong Cathedral

Myeongdong Cathedral Seoul
Myeongdong Cathedral Seoul

ที่อยู่ 74 Myeongdong-gil, Jeodong 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 저동1가 명동길 74)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-774-1784 (เกาหลี )

Website: mdsd.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ ทุกวัน 9:00 – 21:00

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Euljiro 1-ga Station (을지로입구역, อึลจีโรอิบกูหยอก, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 5 จากนั้นเดิน 10 นาที


Myeongdong Station (명동역, มยองดงหยอก, Seoul Subway Line 4) และออกทางออกที่ 8 จากนั้นเดิน 10 นาที

by Google Map

Myeongdong Cathedral (명동대성당)