คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยออีโด (Yeouido Full Gospel Church)

ยออีโดซุนโบกึมกโยเว (Yeouido Full Gospel Church, 여의도순복음교회) เป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์, Pentecostal) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

อนุสรณ์สถานผู้พลีชีพช็อลดูซาน (Jeoldusan Martyrs Shrine)

ช็อนจูกโยช็อลดูซานซุนกโยซ็องจีซ็องดัง (Jeoldusan Martyrs Shrine, 천주교 절두산 순교 성지 성당) เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ในด้าน การเมืองการปกครอง และทางการศาสนา ซึ่งอยู่ในบริเวณของ สวนสาธารณะมังวอนฮันกัง อ่านเพิ่มเติม