ทะเลสาบโพมุน (Bomun Lake, Gyeongju)

Bomun Lake (보문관광단지) เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นมีขนาดพื้นที่ 1,652,900 ตารางเมตร มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของป้อมปราการเก่าแก่แห่งหนึ่ง…อ่านเพิ่มเติม →

น้ำพุร้อนยูซอง (Yuseong Hot Spring)

Yuseong Hot Spring (유성온천지구) ตั้งอยู่ในย่าน Yusong ของเมืองแทจอน (Daejeon) เป็นน้ำพุธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นน้ำอัลคาไลน์ หรือนํ้าด่างที่สะอาดสภาพน้ำมีค่าความเป็นด่างและมีแร่ธาตุต่างๆ…อ่านเพิ่มเติม →