เส้นทางเดินเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติในเมืองทงยอง (Art, Cultural and Natural Walking Trails in Tongyeong) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เส้นทางเดินเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติในเมืองทงยอง (Art, Cultural and Natural Walking Trails in Tongyeong)

เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกและสามารถเดินเที่ยวได้อย่างทั่วถึงในเมืองทงยอง (Tongyeong),  จังหวัดคยองซังใต้(คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) ในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้คุณสามารถสลับช่วงเวลาตามความสะดวก และความเหมาะสมสำหรับแผนการท่องเที่ยวของคุณเอง โดยคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง

สำหรับรายละเอียดของเส้นทางและการเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติในเมืองทงยอง (Tongyeong) ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะชอนฮยอกลิม (Jeon Hyuk Lim Museum of Art)ภูเขามีรึกซาน (Mireuksan) → อุทยานอนุสรณ์สถานอีซังยุน (Isang Yun Memorial Park) → อุทยานทารากงวอน (Dara Park) → ลำคลองและสะพานทงยอง (Tongyeong Canal and Tongyeong Bridge)  →  อุโมงค์ใต้ท้องทะเลทงยอง (Undersea Tunnel, Tongyeong)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะชอนฮยอกลิม

Jeon Hyuk Lim Museum of Art (전혁림미술관) ตั้งอยู่ระหว่างทางไปวัดยงฮวาซา (Yonghwasa) ในพื้นที่บริเวณเดิมซึ่งเคยเป็นบ้านของชอนฮยอกลิม (Jeon Hyuk Lim, 전혁림) จิตกรผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองทงยอง (Tongyeong) ได้อาศัยอยู่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 และปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับภาพวาด และผลงานศิลปะอื่นๆ ของเขาและบุตรชาย อ่านเพิ่มเติม

คุณสามารถเดินทางจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ด้วยการเดินเท้าจากสี่แยกไปทางขวามือ โดยเดินตรงไปตามถนนพัลแกโร (Balgae-ro, 발개로) ด้วยระยะทางประมาณ 600 เมตร เพื่อไปยังสถานีกระเช้าลอยฟ้า ฮันรยอซูโดโชมังเคอีบึลคา (Hanlyeosudo Jomangkeibeulka, Hallyeosudo Viewing Ropeway, 한려수도 조망케이블카)

ภูเขามีรึกซานและกระเช้าลอยฟ้าชมวิวฮันรยอซูโด

Hallyeosudo Viewing Ropeway (한려수도 조망케이블카) กระเช้าลอยฟ้าชมวิวฮันรยอซูโดเพื่อพาคุณขุ้นสู่ภูเขามีรึกซาน (Mireuksan, 미륵산) ซึ่งเป็นภูเขาที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันน่าทึ่งของท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ในเมืองทงยอง (Tongyeong) อ่านเพิ่มเติม

โดยการเดินไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง เคอีบึลคาฮาบูยอกซาจอง (Keibeulka Habuyeogsa, Cablecar Subway Station, 케이블카하부역사) ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านหน้าของสถานีกระเช้าลอยฟ้า เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 141 (15 นาที, 9 ป้ายจอด)

และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง โรงเรียนประถมศึกษาทูลยงโชดึงฮัก-กโย (Dulyongchodeunghaggyo, Duryong Elementary School, 두룡초등학교 ) จากนั้นเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามและเดินไปทางขวา อุทยานจะอยู่ที่สี่แยกด้านซ้ายมือของคุณ

อุทยานอนุสรณ์สถานอีซังยุน

Isang Yun Memorial Park (Docheon Theme Park) (윤이상 기념공원(도천테마파크)) เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงอีซังยุน (Isang Yun,  ค.ศ. 1917–1995) ผู้เป็นคีตกวีเพลงสากลและนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดที่เมืองทงยอง (Tongyeong) และต่อมาตั้งรกรากที่ประเทศเยอรมนี อ่านเพิ่มเติม

เดินประมาณ 130 เมตร (2 นาที) ไปที่ป้ายจอดรถประจำทาง ยุนอีซังกีนยอมกวัน (Yun-isang-ginyeomgwan,  Yun Isang Memorial Hall, 윤이상기념관) จากนั้นขึ้นรถบัส Bus No. 530 หรือ 536 (40 นาที, 26 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ทารากงวอน (Dara Park, 달아공원)

อุทยานทารากงวอน

Dara Park (달아공원) เป็นอุทยานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมีรึกโด (Mireukdo, 미륵도) ในเมืองทงยอง (Tongyeong)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน และชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลงดงามของอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลยอแฮซังกุกกิบกงวอน (Hallyeohaesang National Marine Park, 한려해상국립공원) อ่านเพิ่มเติม

เดินไปที่ป้ายจอดรถประจำทางฝั่งตรงข้ามกับตอนมา จากนั้นขึ้นรถบัส Bus No. 530 หรือ 536 (36 นาที, 22 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง มีซูดงจูมินเซนเถาะ (Misudongjuminsenteo, Misu Resident Center, 미수동주민센터) จากนั้นเดินตรงไปและสะพานจะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณ

ลำคลองและสะพานทงยองแด-กโย

การเดินเล่นไปตามแนวของคลองทงยอง (Tongyeong Canal, 통영운하) ในเวลากลางคืนที่สุดแสนจะโรแมนติกไปกับชมแสงของไฟที่ประดับประดาบนสะพานชุงมูแด-กโย (Chungmu Daegyo Bridge, 충무대교) และ สะพานทงยองแด-กโย (Tongyeong Daegyo Bridge, 통영대교)  เป็นภาพสะท้อนที่มีสีสันบนท้องน้ำ โดยเฉพาะตอนค่ำเมื่อท้องฟ้าหลังเนินเขาเปลี่ยนจากสีส้มไปเป็นสีม่วงเข้ม ก่อนเข้าสู่ท้องฟ้าที่มืดมิดในยามราตรีกาล อ่านเพิ่มเติม

คุณสามารถเดินเล่นไปตามมถนนเรียบลำคลองเพื่อมุ่งสู่สะพานชุงมูแด-กโย (Chungmu Daegyo Bridge, 충무대교) และเดินเท้าไปยังอุโมงค์ใต้ท้องทะเลทงยอง ด้วยระยะทางประมาณ 750 เมตร และใช้เวลา 11 นาที

อุโมงค์ใต้ท้องทะเลทงยอง

Undersea Tunnel, Tongyeong (해저터널-경남 통영) เป็นอุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกในทวีปเอเชีย ลักษณะของอุโมงค์เป็นคอนกรีต ซึ่งมีความยาว 483 เมตร โดยอยู่ที่ระดับความลึก 13.5 เมตรใต้น้ำทะเล โดยอุโมงค์แห่งนี้เชื่อมต่อทั้งสองด้านของอ่าวซอโฮ (Seoho Bay, 서호만) จากผืนแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะมีรึกโด (Mireukdo, 미륵도) อ่านเพิ่มเติม

.
พิพิธภัณฑ์ศิลปะชอนฮยอกลิม
Jeon Hyuk Lim Museum of Art (전혁림미술관)

ตั้งอยู่ระหว่างทางไปวัดยงฮวาซา (Yonghwasa) บนภูเขามีรึกซาน (Mireuksan) ในพื้นที่บริเวณเดิมซึ่งเคยเป็นบ้านของชอนฮยอกลิม (Jeon Hyuk Lim, 전혁림) จิตกรผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองทงยอง (Tongyeong)

บ้านแห่งนี้เป็นบ้านซึ่งเขาได้อาศัยอยู่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ต่อมามีการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้บริการในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 โดยพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับภาพวาด และผลงานศิลปะอื่นๆ ของเขาและบุตรชายของเขา

ที่อยู่ 10 Bongsu 1-gil, Bongpyeong-dong, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, South Korea (경상남도 통영시 봉평동 봉수1길 10)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-55-645-7349

เวลาทำการ

มีนาคม – ตุลาคม 10:00-17:30 น.
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 10:00-17:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี * ยินดีต้อนรับการบริจาค

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Tongyeong

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Busan – Tongyeong

เส้นทางเดินเที่ยวในเมืองทงยอง (Walking route in Tongyeong)


จาก Tongyeong Intercity Bus Terminal

เดินไปที่ป้ายจอดรถประจำทางหน้าสถานีขนส่ง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 200 (36 นาที, 26 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ยงฮวาซากอรี (Yonghwasageo-ri, 용화사거리) จากนั้นเดินตรงไปที่สี่แยกแล้วเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม และเดินเข้าไปในถนนพงซูโร (Bongsu-ro, 봉수로) ประมาณ 100 เมตรและเลี้ยวขวา เดินตรงต่อไปอีก 120 เมตร พิพิธภัณฑ์จะอยู่ด้านขวามือของคุณ

by Google Map

Jeon Hyuk Lim Museum of Art (전혁림미술관)

.
อุทยานอนุสรณ์สถานอีซังยุน
Isang Yun Memorial Park (윤이상 기념공원)

หรืออุทยานโทชอน (Docheon Theme Park, 도천테마파크) เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงอีซังยุน (Isang Yun,  ค.ศ. 1917–1995) ผู้เป็นคีตกวีเพลงสากลและนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดที่เมืองทงยอง (Tongyeong),  จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) ในประเทศเกาหลีใต้ และต่อมาตั้งรกรากที่ประเทศเยอรมนี

อีซังยุน (Isang Yun,  ค.ศ. 1917–1995) เริ่มเขียนเพลงตอนอายุ 14 ปี และเรียนดนตรีอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1933 และในช่วงกลางทศวรรษ 1930 เขาเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยดนตรีโอซาก้า และจากปี ค.ศ. 1938 เข้ารับการศึกษาจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น “Tomojiro Ikenouchi” ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยในกรุงโตเกียว

หลังจากเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง เขาก็ย้ายกลับมาที่ประเทศเกาหลี และเข้าร่วมขบวนการเรียกร้องเอกราชของเกาหลี ภายหลังสงครามเขาทำงานสวัสดิการและสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจากสงคราม รวมถึงการสอนดนตรีในเมืองทงยอง (Tongyeong) และ เมืองปูซาน

หลังจากยุติการสู้รบของสงครามเกาหลี ในปี ค.ศ. 1953 เขาเริ่มสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล และได้รับรางวัลวัฒนธรรมเมืองโซลในปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อทางด้านดนตรีที่ยุโรปในปีต่อมา และเริ่มอาชีพสอนการแต่งเพลงที่ The Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (ค.ศ. 1969–1971) และ The Hochschule der Künste ในกรุงเบอร์ลินตะวันตก (ค.ศ.1977-1985)

เขาเป็นผู้พัฒนาดนตรีเกาหลี โดยใช้ดนตรีแนวหวือหวาแบบตะวันตก และใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเกาหลี ดั้งเดิมเพื่อการแต่งเพลง รวมไปถึงเพลงที่มีความเกี่ยวข้องทางสังคมของประเทศเกาหลี ณ เวลานั้นๆ เขามักจะกล่าวเสมอว่าเขาไม่ใช่นักแต่งเพลงการเมือง แต่ทำตามเสียงแห่งมโนธรรมของเขาเท่านั้น

เขากลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักประพันธ์เพลงแนวหวือหวา (A composer of avant-garde music) โดยมีองค์ประกอบของเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งใช้เทคนิคดนตรีเกาหลี แบบดั้งเดิมในการสร้างดนตรีที่ไพเราะและบรรจงของเขา

สำหรับบทเพลงที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้มีมากมาย ได้แก่ Exemplum in memoriam Kwangju, Gasa, Espace I, Chamber Symphony no. 1, Concerto for Violoncello and Orchestra, Quintet for clarinet & strings no. 1, Symphony no. 4: I., Sonata for Oboe, Harp and Viola, My Land, My People!: II. Presence I, String Quartet no. 6: I. Pesante, Quintet for clarinet & strings no. 2, My Land, My People!: III. Presence II, String Quartet no. 6: II. Giocoso, Symphony no. 2: I., Images, Symphony no. 2: III., My Land, My People!: I. History, String Quartet no. 6: IV. Animato, Symphony no. 4: II., Symphony no. 2: II., My Land, My People!: IV. Future และ String Quartet no. 6: III. Lamentoso เป็นต้น

อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยหลายส่วนนอกเหนือไปจากห้องโถงนิทรรศการถาวร ได้แก่ บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ที่ให้บริการร้านเครื่องดิ่มและจำหน่ายของที่ระลึก, ห้องเมมอรี่ฮอลล์ (Memorial Hall) เป็นพื้นที่ในการจัดแสดง, การสัมมนาและจัดกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ และส่วนของจตุรัสคยองซาสแควร์ (Gyeongsa Square) ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังการประกวดเพลงสากลที่จัดขึ้นทุกปีที่เมืองทงยองประเทศเกาหลีใต้เมืองทงยอง (Tongyeong) เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการระลึกถึงอีซังยุน โดยการแข่งขันถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2003 ในฐานะการแข่งขันดนตรีนานาชาติคยองนัม (The Gyeongnam International Music Competition) และในปี ค.ศ. 2008 การแข่งขันได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันอีซังยุน (The ISANGYUN Competition)

ที่อยู่ South Korea, Gyeongsangnam-do, Tongyeong-si, Docheon-dong, 148 (경상남도 통영시 도천동 148)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 55-644-1210

เวลาทำการ 09: 00-18: 00

ปิดทำการ: ทุกวันพฤหัสบดี, วันซอลลัล (Seollal, วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ) และเทศกาลชูซอก (Chuseok, วันขอบคุณพระเจ้าเกาหลี ) และวันถัดจากวันหยุดประจำชาติ

ค่าเข้าชม ฟรี *ยกเว้นกิจกรรมพิเศษใน Memory Hall

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Tongyeong

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Busan – Tongyeong

เส้นทางเดินเที่ยวในเมืองทงยอง (Walking route in Tongyeong)


จาก Tongyeong Intercity Bus Terminal

เดินไปที่ป้ายจอดรถประจำทางหน้าสถานีขนส่ง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 101 (29 นาที, 20 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง โรงเรียนประถมศึกษาทูลยงโชดึงฮัก-กโย (Dulyongchodeunghaggyo, Duryong Elementary School, 두룡초등학교 ) จากนั้นเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามและเดินไปทางขวา อุทยานจะอยู่ที่สี่แยกด้านซ้ายมือของคุณ

by Google Map

Isang Yun Memorial Park (Docheon Theme Park) (윤이상 기념공원(도천테마파크))

.
อุทยานทารากงวอน
Dara Park (달아공원)

เป็นอุทยานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมีรึกโด (Mireukdo, 미륵도) ในเมืองทงยอง (Tongyeong),  จังหวัดคยองซังใต้(คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีชื่อดั้งเดิมของอุทยานแห่งนี้ ถูกเรียกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงาของช้าง ในปัจจุบันชื่อของอุทยานหมายถึง “จุดชมวิวสำหรับดวงจันทร์”

ตามเส้นทางเดินภายในอุทยาน จะนำคุณไปสู่ศาลาควางแฮจอง (Gwanghaejeong, 광해정) อันเป็นสถานที่สำหรับการชมพระอาทิตย์ตกดิน และชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลงดงาม ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลยอแฮซังกุกกิบกงวอน (Hallyeohaesang National Marine Park, 한려해상국립공원) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปี ค.ศ. 1968

Hallyeohaesang National Marine Park เป็นอุทยานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหว่างเกาะจีชิมโด (Jisimdo Island, 지심도) ในเมืองคอเจ (Geoje) จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) และเกาะโอดงโด (Odongdo Island, 오동도) ในเมืองยอซู (Yeosu)  จังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานทางทะเลแห่งนี้ ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านคนทุกปี

นอกจากนี้ Hallyeohaesang National Marine Park ยังครอบคลุมพื้นที่กว่า 535.676 ตารางกิโลเมตรของ 6 เมือง ได้แก่ เมืองคอเจ (Geojeม 거제시), เมืองทงยอง (Tongyeong, 통영시), เมืองซาชอน (Sacheon,사천시), เขตฮาดงกุน (Hadong,하동군), เขตนัมแฮกุน (Namhae, 남해군) ในจังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) และเกาะโอดงโด (Odongdo Island, 오동도) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ซึ่งคิดเป็นพื้นทางทะเลถึง 76% ของพื้นที่มหาสมุทรทั้งหมด

ที่อยู่ South Korea, Tongyeong-si, Sanyang-eup, 경상남도 통영시 산양읍 산양일주로 1115 (통영시 산양읍 경상남도 통영시 산양읍 산양일주로 1115)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-55-650-4681, +82 55-650-5376

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Tongyeong

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Busan – Tongyeong

เส้นทางเดินเที่ยวในเมืองทงยอง (Walking route in Tongyeong)


จาก Tongyeong Intercity Bus Terminal

เดินไปที่ป้ายจอดรถประจำทางหน้าสถานีขนส่ง เพื่อขึ้นรถบัส Bus No. 530 หรือ 536 (1 ชั่วโมง 6 นาที, 47 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ทารากงวอน (Dara Park, 달아공원)

by Google Map

Dara Park (달아공원)