Jeollanam-do Travel Archives - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

Jeollanam-do Travel

ที่เที่ยว, ที่กิน, โรงแรม และที่พักในชอลลาใต้ (Jeollanam-do Travel) หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า ชอลลานัมโด (Jeollanam-do, 전라남도) นอกเหนือไปจากการเป็น อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ ที่จังหวัดนี้ยังประกอบไปด้วย เมืองและเขตต่างๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยมีเมืองมูอัน (มูอันกุน, Muan-gun, 무안군) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด