การเดินทางโดยรถไฟ โซล – มกโพ (Direction Seoul to Mokpo by Train) - เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – มกโพ (Direction Seoul to Mokpo by Train)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองมกโพ (Mokpo) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Mokpo)

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟจาก สถานียงซาน (Yongsan Station) เพื่อไปยัง สถานีรถไฟมกโพ (Mokpo Station) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของเมืองมกโพ (Mokpo) และสะดวกต่อการขึ้นรถประจำทาง ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของเมืองอีกด้วย

โดยรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Seoul ↔ Mokpo

From: Yongsan Station (용산역)

To: Mokpo Station (목포역)

ที่อยู่ 98, Yeongsan-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do (전라남도 목포시 영산로 98 (호남동))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-1599-7777 (เกาหลี )

เวลาทำการ: 06:00 – 24:00

Korea Train Express (KTX)

ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 73,900 วอน / เด็ก 47,500 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 52,800 วอน/ เด็ก 26,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 44,900 วอน/ เด็ก 22,400 วอน


ITX-Saemaul

ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 39,600 วอน/ เด็ก 19,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 33,700 วอน/ เด็ก 16,800 วอน


Mugungwha

ระยะเวลาการเดินทาง 5 ชั่วโมง 2 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 26,600 วอน/ เด็ก 13,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 22,600 วอน/ เด็ก 11,300 วอน


สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Mokpo

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Gwangju – Mokpo

เขตท่องเที่ยวพิเศษเมืองมกโพ (Mokpo Special Tourist Zone)

เส้นทางเดินเที่ยวย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมกโพ (Walking route to the historical and cultural district of Mokpo)

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองวัฒนธรรมกัทบาวีและพลาซ่าพยองฮวาควางจัง (Walking route to Gatbawi culture town and Pyeonghwa plaza – Peace square)


Yongsan Station

Yongsan Station (용산역, ยงซานหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Gyeongui–Jungang Line) และออกทางออกที่ 2

by Google Map

Yongsan Station (용산역)

Mokpo Station (목포역)