ที่เที่ยว Mokpo Travel Archives • เที่ยวด้วยตัวเอง ที่เที่ยว Mokpo Travel Archives • เที่ยวด้วยตัวเอง

รูปปั้นแห่งสันติภาพเมืองมกโพ (Sonyeosang Mokpo Statue of Peace)

Pyeonghwaui Sonyeosang (평화의소녀상) หรือที่เรียกกันในภาษาเกาหลีว่า โซ-นยอซัง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มกโพ 1-2 (Mokpo Modern History Museum No. 1 and 2)

Mokpo Modern History Museum (목포 현대사 박물관) เป็นอาคารเก่าแก่ ที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งใน

เขตท่องเที่ยวพิเศษเมืองมกโพ (Mokpo Special Tourist Zone)

Mokpo Special Tourist Zone (목포 관광특구) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,894,968 ตารางเมตร ในเมืองมกโพ

อนุสรณ์สถานจุดเริ่มต้นของทางหลวงแห่งชาติหมายเลข 1 และ 2 (Route 1 and 2 National Route Monument)

Route 1 and 2 National Route Monument (국도1·2호선기점 기념비) เป็นอนุสรณ์สถานจุดเริ่มต้น ของทางหลวงแห่งชาติ

เส้นทางเดินเที่ยวย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมกโพ (Walking route to the historical and cultural district of Mokpo)

เส้นทางการเดินเที่ยวไป ในย่านเมืองเก่ารอบๆ ภูเขายูดัลซาน (Yudalsan Mountain) ซึ่งมีสถานที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

Back to Top ↑