การเดินทาง ควางจู – มกโพ (Gwangju to Mokpo)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองมกโพ (목포) จากควางจูนั้น สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยการเดินทางโดยรถไฟไปยังสถานีรถไฟมกโพ (목포역) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของเมืองมกโพ และสะดวกต่อการขึ้นรถประจำทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของเมืองอีกด้วย

 • ที่อยู่ 98, Yeongsan-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do 전라남도 목포시 영산로 98 (호남동)
 • เวลาทำการ: 06:00 – 24:00

รถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Gwangju-Songjeong Station (광주 송정역) ↔ Mokpo Station (목포역)

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 40 นาที

 • First Class: ผู้ใหญ่ 13,200 วอน / เด็ก 9,000 วอน
 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 8,400 วอน/ เด็ก 4,200 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 8,000 วอน/ เด็ก 4,000 วอน

ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 44 นาที

 • Train No. 1101 (14:35-15:19) / Train No. 1103 (22:45-23:25)
 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 6,400 วอน/ เด็ก 3,200 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 5,400 วอน/ เด็ก 2,700 วอน

Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 53 นาที

 • Train No. 1981 (07:04-07:59) / Train No. 1401 (10:01-10:56) / Train No. 1951 (11:59-12:56) / Train No. 1403 (16:13-17:00) / Train No. 1405 (16:59-17:47) / Train No. 1407 (19:55-20:48) / Train No. 1409 (21:29-22:22)
 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 4,300 วอน/ เด็ก 2,100 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 3,700 วอน/ เด็ก 1,800 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
Website: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


Gwangju Songjeong Station (광주 송정역)
201, Sangmu-daero, Gwangsan-gu, Gwangju
광주광역시 광산구 상무대로 201 (송정동)
For more info: +82-1544-7788

 • การเดินทาง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน Songjeong Station (Gwangju Subway Line 1) ทางออกที่ 3, 4 หรือ 5

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

 • by Google Map