การเดินทางโดยรถไฟ ควางจู – มกโพ (Direction Gwangju to Mokpo by Train) | เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถไฟ ควางจู – มกโพ (Direction Gwangju to Mokpo by Train)

วิธีการเดินทางจากเมืองควางจู (Gwangju) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองมกโพ (Mokpo) ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้  สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม

สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีควางจู-ซงจอง (Gwangju-Songjeong Station) เพื่อไปยังสถานีรถไฟมกโพ (Mokpo Station) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของเมืองมกโพ (Mokpo) และสะดวกต่อการขึ้นรถประจำทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของเมืองอีกด้วย

โดยรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Gwangju ↔ Mokpo

From: Gwangju-Songjeong Station (광주 송정역)

To: Mokpo Station (목포역)

ที่อยู่ 98, Yeongsan-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do (전라남도 목포시 영산로 98 (호남동))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-1599-7777 (เกาหลี )

เวลาทำการ: 06:00 – 24:00

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 40 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 13,200 วอน / เด็ก 9,000 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 8,400 วอน/ เด็ก 4,200 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 8,000 วอน/ เด็ก 4,000 วอน


ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 44 นาที

Train No. 1101 (14:35-15:19) / Train No. 1103 (22:45-23:25)

Economy Class: ผู้ใหญ่ 6,400 วอน/ เด็ก 3,200 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 5,400 วอน/ เด็ก 2,700 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 53 นาที

Train No. 1981 (07:04-07:59) / Train No. 1401 (10:01-10:56) / Train No. 1951 (11:59-12:56) / Train No. 1403 (16:13-17:00) / Train No. 1405 (16:59-17:47) / Train No. 1407 (19:55-20:48) / Train No. 1409 (21:29-22:22)

Economy Class: ผู้ใหญ่ 4,300 วอน/ เด็ก 2,100 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 3,700 วอน/ เด็ก 1,800 วอน


*สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Mokpo

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Mokpo

เขตท่องเที่ยวพิเศษเมืองมกโพ (Mokpo Special Tourist Zone)

เส้นทางเดินเที่ยวย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมกโพ (Walking route to the historical and cultural district of Mokpo)

เส้นทางเดินเที่ยวเมืองวัฒนธรรมกัทบาวีและพลาซ่าพยองฮวาควางจัง (Walking route to Gatbawi culture town and Pyeonghwa plaza – Peace square)


Gwangju Songjeong Station

Gwangju Songjeong Station (Gwangju Subway Line 1) และออกทางออกที่ 3, 4 หรือ 5

by Google Map

Gwangju-Songjeong Station (광주 송정역)

Mokpo Station (목포역)