เรื่องราวของพลเรือเอกอีซุนชิน (The Story of Admiral Yi Sun-shin)

อีซุนชินชุงมูกงอียากี (The Story of Admiral Yi Sun-shin, 이순신 충무공 이야기) เป็นห้องโถงนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราวของ พลเรือเอกอีซุนชิน (Yi Sun-shin, 이순신) ซึ่งตั้งอยู่ที่ จตุรัสควางฮวามุน อ่านเพิ่มเติม

เรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช (The Story of King Sejong Exhibition Hall)

เซจงชุงมูกงอียากี (The Story of King Sejong, 세종 충무공 이야기) เป็นห้องโถงนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราวของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) มีทางเข้าอยู่ที่ด้านหลังของ อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong) อ่านเพิ่มเติม

พระตำหนักคังนย็อง (Gyeongbokgung Gangnyeongjeon Hall)

คังนย็องจ็อน (Gangnyeongjeon, 강녕전) เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งอยู่ภายใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) อ่านเพิ่มเติม

ที่ประทับหลวงคย็อนช็อง (Geoncheonggung Royal Residence)

คย็อนช็องกุง (Geoncheonggung, 건청궁) เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของ กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종) ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace)อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบกรุงโซล (Autumn in Seoul)

ใบไม้เปลี่ยนสีสถานที่ท่องเที่ยวรอบกรุงโซล (Fall Foliage Attractions around Seoul) ไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางในชนบท เพื่อเพลิดเพลิน กับสีสัน ของฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามเท่านั้น ยังมีสถานที่ซึ่งรู้จักกันว่า เป็นสถานที่ที่ดีที่สุด ในการชมใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามอ่านเพิ่มเติม