อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Dongdaemun History and Culture Park

อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park)

ทงแดมุนยอกซามุนฮวากงวอน (Dongdaemun History and Culture Park, 동대문역사문화공원) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของ ค่ายทหารและกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Jeseon Dynasty) ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้  ในสมัยโชซอนที่แห่งนี้ เคยเป็นพื้นที่ของค่ายทหาร ซึ่งโดยรอบประกอบไปด้วย หน่วยงานทางการทหารต่างๆ ได้แก่

ค่ายฝึกทหารฮุนรยอนวอน (Hunryeonwon, 훈련원) และหน่วยงานสร้างดินปืน (Dedartment of Gun Powder) ซึ่งเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ยอมชนชอง (Yeomchocheong, 염초청) เป็นต้น โดยในปัจจุบันฐานรากของสำนักงานฮาโดกัม (Hadogam, 하도감) ซึ่งเป็นสำนักงานแผนการฝึกทหาร ที่รับผิดชอบด้านการป้องกัน และการคุ้มครองเมืองหลวง และกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกย้ายเข้าไปตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park) เพื่อการอนุรักษ์และจัดแสดงต่อสาธารณะชน

ปี ค.ศ. 1925 ในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น กำแพงเมืองถูกทำลายเพื่อการสร้างสนามกีฬาคยองซอ (Gyeongseong Stadium, 경성운동; ค.ศ. 1925 – ค.ศ. 1945) เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น ภายหลังการประกาศอิสรภาพของเกาหลี สนามกีฬาแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สนามกีฬาซออูล (Seoul Stadium, 서울운동장; ค.ศ. 1945 – ค.ศ. 1984) หลังจากการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 24 ที่กรุงโซล (Seoul) ในปี ค.ศ. 1988 สนามกีฬาได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และเปลี่ยนชื่อเป็น สนามกีฬาทงแดมุน (Dongdaemun Stadium, 동대문운동장)

ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2007 สนามกีฬาได้ถูกรื้อถอน เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park) โดยการขุดและคงไว้ซึ่งบางส่วนของป้อมปราการ และกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) และได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และอาคารสำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ จึงทำให้อุทยานแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่

Dongdaemun Design Plaza

ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า

Dongdaemun Design Plaza (동대문디자인플라자) สถานที่ซึ่งคุณสามารถแบ่งปันความรู้ ผ่านนิทรรศการซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ของผลงานการออกแบบ และเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม

Dongdaemun History Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทงแดมุน

Dongdaemun History Museum (동대문역사관) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ในการจัดแสดง, รวบรวม และเก็บรักษา สิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า 2,778 รายการ ที่ได้จากการขุดค้นระหว่างการสร้าง สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park) อ่านเพิ่มเติม

Dongdaemun Stadium Memorial Museum

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สนามกีฬาทงแดมุน

Dongdaemun Stadium Memorial Museum (동대문 운동장 기념관) ถูกสร้างขึ้นเพื่อการระลึกถึงสนามกีฬาในอดีต ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1925 ในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น กำแพงเมืองถูกทำลาย เพื่อการสร้างสนามกีฬาคยองซอง (Gyeongseong Stadium, 경성운동; ค.ศ. 1925 – ค.ศ. 1945) เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น อ่านเพิ่มเติม

Dongdaemun Fashion Town Special Tourist Zone

เขตท่องเที่ยวพิเศษ ทงแดมุนแฟชั่นทาวน์

ถนนแห่งนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากเขตท่องเที่ยวพิเศษ ทงแดมุนแฟชั่นทาวน์ (Dongdaemun Fashion Town Special Tourist Zone) ซึ่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแฟชั่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

Dongdaemun

ปักหมุดที่เที่ยวทงแดมุน

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ของย่านทงแดมุน (Dongdaemun) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งย่านท่องเที่ยวยอดนิยมของกรุงโซล (Seoul) ด้วยพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ซึ่งคุณอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน สำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อ่านเพิ่มเติม

Dongdaemun History and Culture Park

ที่อยู่ 281 Eulji-ro, Euljiro 7(chil)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 을지로7가 을지로 281)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-2153-0000

website: ddp.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 10:00 – 21:00 เปิดบริการทุกวัน

*ปิดทำการปิดวันขึ้นปีใหม่สากล, วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ (Lunar New Year’s Day) และเทศกาลชูซอก (Chuseok)

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Dongdaemun Station (동대문역, ทงแดมุนหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 4) และเดินออกทางออกที่ 7


Dongdaemun History & Culture Park Station (동대문역사문화공원역, ทงแดมุนหยอกซามุนฮวากงวอนหยอก, Seoul Subway Line 2, Line 4 หรือ Line 5) และออกทางออกที่ 1 หรือ 2

by Google Map

♥ Dongdaemun History & Culture Park (동대문역사문화공원)