สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (Dongdaemun History & Culture Park)

ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร Hadomateo และกำแพงเมืองโซลในสมัยราชวงศ์ Jeseon ต่อมาในปี 1925 ในระหว่างการบุกรุกของกองทัพญี่ปุ่น ได้ทำลายกำแพงเมืองของปราสาทลง และได้จัดสร้างเป็นสนามกีฬา Gyungsung ในปี 1926 เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น เป็นเวลากว่า 83 ปีที่สนามกีฬาแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สนามกีฬาทงแดมุน

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2007 ได้ถูกรื้อถอน เพื่อจัดสร้างเป็นสวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน (동대문역사문화공원) โดยการขุดและคงไว้ซึ่งบางส่วนของปราสาท, ป้อมปราการ และกำแพงเมืองโซลรวมทั้งได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์และอาคารสำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • อนุสรณ์สนามกีฬาทงแดมุน (The Dongdaemun Stadium Memorial) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นรำลึก และจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสนามกีฬาในอดีต
  • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทงแดมุน (The Dongadaemun History Museum) เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดง, รวบรวม และเก็บรักษา สิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการขุดระหว่างการสร้างสวนแห่งนี้ โดยสามารถรวบรวมได้กว่า 2,778 รายการ

นอกจากนี้ยังมีอาคารในการจัดกิจกรรม, นิทรรศการ และการจัดแสดงของโรงละคร พร้อมด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ และรวมไปถึง Dongdaemun Design Plaza (DDP) ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการออกแบบ และศูนย์สำหรับงานการออกแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบาย

ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาเปิดทำการ  10:00 – 21:00 เปิดบริการทุกวัน

***ปิดทำการปิดวันขึ้นปีใหม่สากล, วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ (Lunar New Year’s Day) และเทศกาลชูซ็อก (Chuseok)

ค่าเข้าชม ***ฟรี

การเดินทาง
Seoul Subway Line 2, 4 และ 5 ไปยัง Dongdaemun Culture and History Park Station เดินไปยังทางออกที่ 1 หรือ 2

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้แก่ ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งถนน

  • by Google Map