พระที่นั่งซุงจ็อง (Gyeonghuigung Sungjeongjeon Hall)

ซุงจ็องจ็อน (Sungjeongjeon, 숭정전) เป็นอาคารตั้งอยู่ด้านหลังของ ประตูเข้าสู่เขตพระราชฐาน ที่เรียกว่า ประตูซุงจ็องมุน (Sungjeongmun, 숭정문) ในพระราชวังคย็องฮี (Gyeonghuigung Palace) อ่านเพิ่มเติม

ประตูฮึงฮวามุน (Gyeonghuigung Heunghwamun Gate)

ฮึงฮวามุน (Heunghwamun, 흥화문) ประตูถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1618 ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641) เพื่อเป็นประตูหลักของ พระราชวังคย็องฮี (Gyeonghuigung Palace) อ่านเพิ่มเติม

ถนนช็องดงกิล (Jeongdong-gil Street)

ช็องดงกิล (Jeongdong-gil, 정동길) เป็นถนนซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก ถนนกำแพงหินพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Stone-Wall Road) และมีความยาวโดยประมาณ 1 กิโลเมตร ไปจนถึง ถนนแซมุนอัน-โร (Saemunan-ro, 새문안로) อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

ชางด๊อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่อจาก พระราชวังคย็องบก  (Gyeongbokgung Palace) การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค. ศ. 1405 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง อ่านเพิ่มเติม

สวนลับพระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Secret Garden)

หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ พีวอน (Biwon, 비원) ซึ่งหมายถึง สวนลับ (Secret Garden) และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ชางด็อกกุงฮูวอน (Changdeokgung Huwon, 창덕궁 후원 ) ซึ่งคำว่า ฮูวอน (Huwon, 후원 ) นั้นหมายถึง สวนด้านหลัง อ่านเพิ่มเติม