โอรยุกโดสกายวอล์ค (Oryukdo Skywalk)

โอรยุกโดซะกายวกคึ (Oryukdo Skywalk, 오륙도 스카이워크) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดั้งเดิมที่เรียกว่า “ซึงดูมัล” (Seungdumal, 승두말) ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต้ สำหรับผู้คนท้องถิ่น จะเรียกที่แห่งนี้ว่า “ซึงดูมา”อ่านเพิ่มเติม

อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park)

แทจงแดกงว็อน (Taejongdae Park, 태종대공원) หรือเรียกอีกชื่อว่า แทจงแดยูว็อนชี่ (Taejongdae Resort Park, 태종대유원지) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยู่ปลายสุดทางตอนใต้ ของเขตย็องโด อ่านเพิ่มเติม