Gyeongsangbuk-do Travel Archives - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

Gyeongsangbuk-do Travel

ที่เที่ยว, ที่กิน, โรงแรม และที่พักในคยองซังเหนือ (Gyeongsangbuk-do Travel) หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า คยองซังบุกโด (Gyeongsangbuk-do, 경상북도) เคยเป็นถิ่นกำเนิดของ อดีตราชอาณาจักรซิลลา และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทางวัฒนธรรมเอาไว้ ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อยู่มากมายหลายแห่ง รวมถึงยังเป็นบ้านเกิดของ ศิลปิน, ผู้นำทางการเมือง และนักวิชาการ จำนวนมากเช่นกัน