ทะเลสาบโพมุน (Bomun Lake, Gyeongju)

Bomun Lake (보문관광단지) เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นมีขนาดพื้นที่ 1,652,900 ตารางเมตร มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของป้อมปราการเก่าแก่แห่งหนึ่ง…อ่านเพิ่มเติม →

อุทยานเอ็กซ์โปแทจอน (Expo Park, Daejeon)

Daejeon Expo Park (대전엑스포과학공원) ก่อตั้งขึ้นหลังจากการปิดงาน Daejeon Expo ในปี ค.ศ. 1993 ในอุทยานมีอาคารสถานที่ซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา…อ่านเพิ่มเติม →