เกาะพันโพซอแร (Banpo Seoraeseom Island)

ซอแรซ็อม (Seoraeseom, 서래섬) เป็นเกาะเทียมที่ถูกสร้างขึ้น บริเวณริมแม่น้ำฮัน (Han River) ระหว่างสะพานพันโพ (Banpodaegyo Bridge, 반포대교) และสะพานทงจัก (Dongjakdaegyo Bridge, 동작대교)อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซล ประตูฮึงอินจีมุน (Seoul City Wall – Heunginjimun Gate Trail)

Heunginjimun Gate Trail (흥인지문구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม ถนนกำแพงป้อมปราการโซล (Fortress Wall of Seoul) ซึ่งล้อมรอบภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางกำแพงเมืองโซลภูเขานักซาน (Seoul City Wall – Naksan Mountain Trail)

Naksan Mountain Trail (낙산구간) เป็นเส้นทางเดินเท้าไปตาม กำแพงป้อมปราการโซลนักซาน (Seoul Naksan Fortress Wall) หรือรู้จักกันในชื่อของ กำแพงเมืองนักซาน (Naksan City Wall) อ่านเพิ่มเติม