Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านพุกชนฮันอก (Bukchon Hanok Village)

พุกชนฮันอกมาอึล (Bukchon Hanok Village, 북촌한옥마을) เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลี ที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก

Categories
Jeollabuk-do Travel Jeonju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านช็อนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village)

Jeonju Hanok Village (전주한옥마을) หมู่บ้านซึ่งมีบ้านฮันอกแบบเกาหลี กว่า 800 หลัง

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

สวนอิสรภาพซอแดมุน (Seodaemun Independence Park)

Seodaemun Independence Park (서대문독립공원) สวนสวยร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ และเป็นสถานที่

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum)

Ganghwa History Museum (강화역사박물관)  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และดำรงรักษาไว้ ซึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ของเขตคังฮวา

Categories
Jeollanam-do Travel Mokpo Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มกโพ 1-2 (Mokpo Modern History Museum No. 1 and 2)

Mokpo Modern History Museum (목포 현대사 박물관) เป็นอาคารเก่าแก่ ที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งใน