พิพิธภัณฑ์สุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี, จอนจู (Jeonju Korean Traditional Wine Museum)

Jeonju Korean Traditional Wine Museum (전주 전통술박물관) ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านจอนจูฮานอก (전주한옥마을) เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำสุราแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ห้องเตรียมวัตถุดิบ, ห้องหมัก, เครื่องมือและเครื่องใช้ในการทำสุรา, และประเภทต่างๆ ของสุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสุราแบบดั้งเดิม โดยมีรายละเอียดโปรแกรม ดังนี้

Making Dansul (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้าวหวาน)

 • ระยะเวลา: 20 นาที / ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: 7,000 วอน

Moju (crude liquor) Filtering

 • ระยะเวลา: 20 นาที / ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: 5,000 วอน

Takbon (Rubbing)

 • ระยะเวลา: 5 นาที / บุคคล 1,000 วอน / กลุ่ม (5-20 คน) (กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน)

Hyangeumjurye (พิธีการดื่มสุราในท้องถิ่น)

 • ระยะเวลา: 50 นาที / ผู้ใหญ่ 10,000 วอน / วัยรุ่น 8,000 วอน (15 คนขึ้นไป)

*กลุ่มต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ที่อยู่ Hanji-gil 74, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
전라북도 전주시 완산구 한지길 74 (풍남동3가)

สอบถามข้อมูล

 • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-63-287-6305
  เวลาเปิดทำการ 09: 00-18: 00

ปิดทำการ วันจันทร์

ค่าเข้าชม ฟรี *มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม

การเดินทาง


จากสถานีรถไฟจอนจู

 • จากด้านหน้าสถานีรถไฟ ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ เดินตรงไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog Cheos Ma Jung-gil (전주역첫마중길)”
 • ใช้รถประจำทางสาย 79, ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)

จาก Jeonju Intercity/Express Bus Terminal

 • ใช้รถบัสหมายเลข 5-1 หรือ 79 ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)

 • จากด้านหน้าโบสถ์ จะเป็นถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) เดินตรงไประยะทางประมาณ 450 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกถนนที่ 6
 • เดินไปตามถนนซุลโดคากิล (술도가길) หรือ ถนนสุรา (Sake road) จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 150 เมตร, พิพิธภัณฑ์สุราแบบดั้งเดิมอยู่ด้านซ้ายมือของเรา

*ถนนด้านหน้าของโบสถ์ จะเป็นถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ซึ่งเป็นถนนหลักผ่ากลางหมู่บ้านจอนจูฮานอก (Jeonju Hanok Village, 전주한옥마을) และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านหลายสถานที่

 • by Google Map