คริสตจักรคาทอลิกชอนดง (Jeondong Catholic Cathedral, Jeonju) - เที่ยวด้วยตัวเอง

คริสตจักรคาทอลิกชอนดง (Jeondong Catholic Cathedral, Jeonju)

Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당) ตั้งอยู่ในใจกลางยังเมืองชอนจู (Jeonju) และในบริเวณของ หมู่บ้านชอนจูฮันอก (전주한옥마을) โบสถ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกที่เสียชีวิต จากการปราบปรามในสมัยราชวงศ์โชซอน โบสถ์แห่งนี้อยู่ที่เมืองชอนจู (Jeonju) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้

โดยในปี ค.ศ. 1891 (ปีที่ 28 ของกษัตริย์โกจง (Gojong)) บาทหลวงชาวฝรั่งเศส François-Xavier Baudounet (ค.ศ. 1859-1915) ได้ซื้อที่ดินบริเวณนั้นไว้ และเริ่มทำการก่อสร้างในปี ค.ศ. 1908

โบสถ์ได้รับการออกแบบโดย Victor Louis Poisnel (ค.ศ. 1855-1925) ผู้ออกแบบวิหารโบสถ์มยองดง (Myeongdong Cathedral, 서울 명동성당) ที่มีชื่อเสียงในกรุงโซล (Seoul) (Seoul)  ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1914

โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น อาคารโรมันแห่งแรกในภูมิภาคโฮนัม (Honam, 호남) ซึ่งมีความหมายว่าทางทิศใต้ของทะเลสาบ เคยเป็นภูมิภาคในจังหวัดช็อลลาเดิม โดยในปัจจุบันคือจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ประเทศเกาหลีใต้

โบสถ์มีลักษณะเป็น ตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตก ที่งดงามในสถาปัตยกรรม แบบไบแซนไทน์และโรมัน ที่เป็นเอกลักษณ์ อาคารสี่เหลี่ยมถูกสร้าง จากอิฐเผาสีแดง โดยอิฐบางส่วนและฐานของโบสถ์ ถูกนำมาจากกำแพง ของป้อมปราการชอนจู (Jeonjueupseong Fortress, 전주읍성) ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูพุงนัมมุน (Pungnammun Gate) ที่ถูกรื้อถอนโดยชาวญี่ปุ่น

ภายในของโบสถ์มีเพดานโค้ง เป็นแนวไปบรรจบพบกันที่ไม้กางเขน และอาคารโบสถ์ล้อมรอบด้วย หอระฆังแบบไบแซนไทน์สามหลัง (ด้านขวา, กลาง และด้านซ้าย) ด้วยความงดงาม และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชิ้นสำคัญของชาติ โบสถ์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานหมายเลข 288 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1981 อีกด้วย

Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)

ที่อยู่ South Korea, Jeollabuk-do, Jeonju, Wansan-gu, Jeon-dong, 태조로 51 (전라북도 전주시 완산구 전동 태조로 51)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 63-284-3222

website: jeondong.or.kr (ภาษาเกาหลี เท่านั้น)

เวลาทำการของ Mass Time

วันอาทิตย์: 05:30 น. / 09:00 น. / 10:30 น. (Mass for the church) / 17:00 น. (เยาวชน) / 20:00 น

วันธรรมดา: 05:30 น. (จันทร์ – เสาร์) / 19:00 น. (อังคาร, พฤหัสบดี) / 10:00 น. (พุธ, ศุกร์)

วันเสาร์: 16:00 น. (เด็ก) / 18:00 น. (เยาวชน)

แมส “Mass” คือ การขับร้องประสานเสียงบทเพลงสวดของชาวโรมันคาทอลิก

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Jeonju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Jeonju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Gwangju – Jeonju

เส้นทางเดินเที่ยวหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Walking route in Jeonju Hanok Village)


จาก Jeonju Station

จากด้านหน้าสถานีรถไฟ ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ เดินตรงไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog Cheos Ma Jung-gil (전주역첫마중길)”

ใช้รถประจำทางสาย 79, ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)


จาก Jeonju Intercity/Express Bus Terminal

ใช้รถบัสหมายเลข 5-1 หรือ 79 ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)


ถนนด้านหน้าของโบสถ์ จะเป็นถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ซึ่งเป็นถนนหลักผ่ากลางหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village, 전주한옥마을) และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านหลายสถานที่

by Google Map

Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)