ประตูพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju)

Pungnammun Gate (전주 풍남문) เป็นประตูทางทิศใต้ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในบรรดาประตูที่ยิ่งใหญ่ 4 แห่งของป้อมปราการจอนจู ซึ่งก่อตั้งโดย Choi Yoo-Kyong ในปี ค.ศ. 1388 มีโครงสร้างแบบเดียวกับประตู Sungrye Gate (South Gate) ของ Hanseongbu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของโชซอน

หลังจากนั้นป้อมปราการและประตูถูกทำลายทั้งหมดในปี ค.ศ. 1597 (ปีที่ 43 ของ King Yeongjo) ในระหว่างสงครามอิมจิน (Imjinwaeran, 임진왜란, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) ต่อมาผู้ว่าการ Jo Hyeon-Myeong สร้างป้อมปราการขึ้นใหม่และเรียกประตูทางใต้นี้ว่า ‘Myeonggyeonru‘ แต่ป้อมปราการถูกทำลายและเสียหายอีกครั้งจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1767 (ปีที่ 43 ของ King Yeongjo) และในปีถัดมาผู้ว่าการ Hong Nak-In สร้างป้อมปราการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยให้ชื่อประตูทางทิศเหนือว่า “Pungnammun” และประตูด้านตะวันตกว่า “Paeseomun

หลังจากนั้นเป็นต้นมารูปแบบเดิมของหอระฆังและป้อมปราการพังเสียหายและถูกพื้นดินฝังกลบ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการกู้ซากและทำการซ่อมแซมใหม่อีกครั้ง โดยใช้ระยะเวลา 3 ปี และเรียกชื่อประตูแห่งนี้ว่า “Pungnammun” ซึ่งมีความหมายว่า “ประตูทางเข้าทิศใต้ของ Pungpaehyang, Jeonju“,

Pungnammun Gate นั้นมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแปลกตากว่าโครงสร้างของประตูป้อมปราการในเกาหลีโดยทั่วไป ลักษณะโครงสร้างแบ่งเป็นอาคาร 3 หลัง อาคารตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมีสองขั้น ในขณะที่ด้านซ้ายและด้านขวานั้นมีเพียงชั้นเดียว และประตูแห่งนี้ยังถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ หมายเลข 308 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2506 อีกด้วย

ที่อยู่ 1, Pungnammun 3-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
전라북도 전주시 완산구 풍남문3길 1 (전동)

สอบถามข้อมูล

  • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-63-281-2166 ~ 7
  • Website: tour.jeonju.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
  • www.cha.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง


จากสถานีรถไฟจอนจู

  • จากด้านหน้าสถานีรถไฟ ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ เดินตรงไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog Cheos Ma Jung-gil (전주역첫마중길)”
  • ใช้รถประจำทางสาย 79, ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)
  • *ประตูป้อมปราการพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์

จาก Jeonju Intercity/Express Bus Terminal

  • ใช้รถบัสหมายเลข 5-1 หรือ 79 ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)
  • *ประตูป้อมปราการพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์

*ถนนด้านหน้าของโบสถ์ จะเป็นถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ซึ่งเป็นถนนหลักผ่ากลางหมู่บ้านจอนจูฮานอก (Jeonju Hanok Village, 전주한옥마을) และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านหลายสถานที่

  • by Google Map