ประตูพุงนัมมุนชอนจู (Pungnammun Gate, Jeonju) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ประตูพุงนัมมุนชอนจู (Pungnammun Gate, Jeonju)

Pungnammun Gate (전주 풍남문) เป็นประตูทางทิศใต้ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว ในบรรดาประตูที่ยิ่งใหญ่ 4 แห่งของ ป้อมปราการชอนจู อยู่ที่เมืองชอนจู (Jeonju) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้

ประตูแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1388 และมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม แบบเดียวกับประตูทางใต้ หรือซุงนเยมุน (Sungryemun, 숭례문) ของเมืองฮันซองบู (Hanseongbu, 한성부) ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยโชซอน ( ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1897) โดยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของกรุงโซล (Seoul) และประตูอยู่ใกล้กับตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) นั่นเอง

หลังจากนั้นป้อมปราการ และประตูได้ถูกทำลายทั้งหมด ในปี ค.ศ. 1597 ในระหว่างสงครามอิมจิน (Imjinwaeran, 임진왜란, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) ต่อมาผู้ว่าการโชฮยอนมยอง (Jo Hyeon-Myeong, 조현명) ได้เริ่มสร้างป้อมปราการขึ้นมาใหม่ และเรียกประตูทางใต้นี้ว่า มยองกยอนรู (Myeonggyeonru, 명견루)

แต่ป้อมปราการถูกทำลาย และเสียหายอีกครั้งจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ. 1767 และในปีถัดมาผู้ว่าการฮงนักอิน (Hong Nak-In, 홍낙인) ก็สร้างป้อมปราการขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้ชื่อประตูทางทิศเหนือว่า ประตูพุงนัมมุน (Pungnammun Gate, 풍남문) และประตูด้านตะวันตกมีชื่อว่า ประตูแพซอมุน (Paeseomun Gate, 패서문)

หลังจากนั้นเป็นต้นมา รูปแบบเดิมของหอระฆัง และป้อมปราการพังเสียหาย และถูกพื้นดินฝังกลบ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการกู้ซาก และทำการซ่อมแซมใหม่อีกครั้ง โดยใช้ระยะเวลา 3 ปี และเรียกชื่อประตูแห่งนี้ว่า ประตูพุงนัมมุน (Pungnammun Gate, 풍남문) ซึ่งมีความหมายว่า “ประตูทางเข้าทิศใต้ของชอนจู หรือชอนจูพุงแพฮยัง (Pungpaehyang Jeonju, 풍패향 전주)

ประตูพุงนัมมุน (Pungnammun Gate, 풍남문) มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และแปลกตากว่าโครงสร้าง ของประตูป้อมปราการโดยทั่วไป ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีลักษณะโครงสร้าง ซึ่งแบ่งเป็นอาคาร 3 หลัง อาคารตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมีสองขั้น  ในขณะที่ด้านซ้ายและด้านขวานั้น มีเพียงชั้นเดียว และประตูแห่งนี้ยังถูกขึ้นทะเบียนให้เป็น สมบัติของชาติ หมายเลข 308 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1963 อีกด้วย

Pungnammun Gate (전주 풍남문)

ที่อยู่ 1 Pungnammun3(sam)-gil, Pungnam-dong, Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea (전라북도 전주시 완산구 풍남동 풍남문3길 1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-63-281-2166 ~ 7

website: tour.jeonju.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) หรือ cha.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Jeonju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Jeonju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Gwangju – Jeonju

เส้นทางเดินเที่ยวหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Walking route in Jeonju Hanok Village)


จาก Jeonju Station

จากด้านหน้าสถานีรถไฟ ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ เดินตรงไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog Cheos Ma Jung-gil (전주역첫마중길)”

ใช้รถประจำทางสาย 79, ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)

*ประตูป้อมปราการพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์


จาก Jeonju Intercity/Express Bus Terminal

ใช้รถบัสหมายเลข 5-1 หรือ 79 ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)

ประตูป้อมปราการพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์

ถนนด้านหน้าของโบสถ์ จะเป็นถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ซึ่งเป็นถนนหลักผ่ากลางหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village, 전주한옥마을) และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านหลายสถานที่

by Google Map

Pungnammun Gate (전주 풍남문)