Categories
Jeollabuk-do Travel Jeonju Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เส้นทางเดินเที่ยวหมู่บ้านช็อนจูฮันอก (Walking route in Jeonju Hanok Village)

เส้นทางการเดินเที่ยว ในหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village) ในเมืองชอนจู (Jeonju) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านซึ่งมีบ้านฮันอกแบบเกาหลี กว่า 800 หลังที่ยังคงรักษาเสน่ห์และประเพณีอันเก่าแก่ไว้ และในปี ค.ศ. 2010 ถูกกำหนดให้เป็น Slow City (슬로시티) ตามหลักแนวคิดเมืองวิถีชีวิตช้า เพื่อชะลอความเร่งรีบในสังคมที่มีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน โดยใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ จะเป็นเส้นทางการเดินเท้าท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Pungnammun Gate > Jeondong Catholic Cathedral > Gyeonggijeon Shrine > Jeonju Hanok Village > Jeonju Korean Traditional Wine Museum > Omokdae & Imokdae


ประตูพุงนัมมุน

Pungnammun Gate (전주 풍남문)

Pungnammun Gate (전주 풍남문) เป็นประตูทางทิศใต้ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว ในบรรดาประตูที่ยิ่งใหญ่ 4 แห่ง ของป้อมปราการชอนจู (Jeonjueupseong Fortress, 전주읍성) ที่มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม และแปลกตากว่าโครงสร้าง ของประตูป้อมปราการโดยทั่วไป ในประเทศเกาหลีใต้ อ่านเพิ่มเติม

จากนั้นเดินข้ามทางม้าลาย ที่ประตูพุงนัมมุน และเดินเท้าเพื่อไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวอันดับต่อไป คือ คริสตจักรคาทอลิกชอนดง (Jeondong Catholic Cathedral)


คริสตจักรคาทอลิกชอนดง

Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당) 

Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당) โบสถ์ถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงคริสต์ศาสนิกชน นิกายโรมันคาทอลิก ที่เสียชีวิตจากการปราบปราม ในสมัยราชวงศ์โชซอน และเป็นอาคารโรมันแห่งแรก ในภูมิภาคโฮนัม (Honam, 호남) อ่านเพิ่มเติม

สำหรับถนนด้านหน้าของโบสถ์แห่งนี้ มีชื่อว่าถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ซึ่งเป็นถนนหลักผ่ากลาง หมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village) และเป็นถนนที่ผ่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้หลายสถานที่

หลังจากเที่ยวชื่นชม ความสวยงามของโบสถ์แล้ว จากนั้นเดินข้ามถนนด้านหน้าโบสถ์ (ถนนแทโจโร) แล้วเดินไปทางขวา เพื่อไปยังศาลเจ้าคยองกีจ็อน (Gyeonggijeon Shrine)


ศาลเจ้าคยองกีจ็อน

Gyeonggijeon Shrine (경기전)

Gyeonggijeon Shrine (경기전) เป็นสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ และมีพิพิธภัณฑ์ภาพหลวง ภายในห้องโถงใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานภาพเขียน ของกษัตริย์องค์ต่างๆ  รวมไปถึงโบราณาสถาน และโบราณวัตถุหลายสิ่ง ได้แก่ การจัดแสดงเกี้ยวโบราณ, ป่าไม้ไผ่อันเขียวชอุ่มสวยงาม ที่อยู่ภายในลานศาลเจ้า และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม

เมื่อออกจากศาลเจ้าแล้ว เดินเล่นไปตามถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) และเลี้ยวซ้ายที่แยกถนนที่ 5 นับจากเดินออกจากศาลเจ้า จากนั้นเดินไปตามถนนซุลโดคากิล (술도가길) หรือ ถนนสุรา (Sake road) เดินตรงไปตามถนนประมาณ 150 เมตร, ซ้ายมือของคุณจะเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์สุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี (Jeonju Korean Traditional Wine Museum)


พิพิธภัณฑ์สุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี

Jeonju Korean Traditional Wine Museum (전주 전통술박물관)

Jeonju Korean Traditional Wine Museum (전주 전통술박물관)  เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดง และอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำสุรา ตั้งแต่ห้องเตรียมวัตถุดิบ, ห้องหมัก, เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการทำสุรา, และประเภทต่างๆ ของสุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประสบการณ์เกี่ยวกับ การทำสุราแบบดั้งเดิมอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เสร็จแล้ว ให้เดินย้อนกลับมาทางเดิม ระยะทางประมาณ 150 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก และเดินตรงไปตามถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ระยะทางประมาณ 50 เมตร เมื่อสุดถนนจะเป็นสามแยก ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนคีรีนแดโร (Girin-daero, 기린대로) ระยะทางประมาณ 5 เมตร ทางขึ้นไปยัง โอมกแดและอีมกแด (Omokdae & Imokdae) จะอยู่ด้านขวามือของคุณ


โอมกแดและอีมกแด

Omokdae & Imokdae (오목대와 이목대)

Omokdae & Imokdae (오목대와 이목대) ตั้งอยู่บนเชิงเขาซึงอัมซาน (Seungamsan Mountain, 승암산) ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นหมู่บ้าน ในมุมสูงอย่างสวยงาม และมีสถานที่ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ คือโอมกแด (Omokdae, 오목대) ซึ่งเป็นศาลาที่ขุนพลอีซอง-กเย ได้ฉลองชัยชนะเหนือโจรสลัดญี่ปุ่น อีมกแด (Imok-dae, 이목대) เป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงให้เห็นว่า “อีอันซา (Lee An-Sa, 이안사) ซึ่งคือปู่ของขุนพลอีซอง-กเยนั้น ได้เคยอาศัยอยู่ที่นี่ ก่อนการย้ายถิ่นฐานออกจากเมืองชอนจู (Jeonju) อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ที่คุณสามารถแทรกโปรแกรมเข้าไป ในเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของคุณได้อีก ได้แก่


ศูนย์กระดาษดั้งเดิมชอนจู-ฮันชี

Jeonju Traditional Hanji Center (전주전통한지원) ด้วยเหตุที่เมืองชอนจู (Jeonju) เป็นผู้ผลิตกระดาษฮันชีรายใหญ่ ที่มีคุณภาพมานานกว่าพันปี ศูนย์แห่งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ในการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรมประเพณี และเพื่อรักษาเทคนิค การทำกระดาษแบบดั้งเดิม ที่เรียกว่า กระดาษฮันชี (Hanji, 한지) ซึ่งเป็นกระดาษทำด้วยมือแบบดั้งเดิม ที่ใช้ในการทำประตู, หน้าต่าง, สมุดบันทึก และงานหนังสือในอดีต ด้วยคุณสมบัติที่มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


ห้องแสดงนิทรรศการงานหัตถกรรมชอนจู

Jeonju Crafts Exhibition Hall (전주공예품전시관-전주명품관) ห้องจัดแสดงประกอบไปด้วย ห้องโถงหัตถกรรม, ศูนย์แสดงนิทรรศการพิเศษ และห้องโถงประสบการณ์ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับงานหัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี และเรียนรู้ศิลปะของกระดาษสา, เครื่องปั้นดินเผา, งานไม้, เย็บปักถักร้อย และงานฝีมือแบบดั้งเดิมอื่นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงานฝีมือของตัวเอง หรือจะเลือกซื้อเป็น ของฝากของที่ระลึกที่สวยงาม ซึ่งผลิตโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญก็ได้เช่นกัน

หากท่านยังมีเวลาพอเหลือ ยังสามารถไปช็อปปิ้งได้ที่ย่านโคซาดง (Gosa-dong) โดยการเดินเท้าจากวงเวียนด้านหน้า ของประตูพุงนัมมุน (Pungnammun Gate) เดินตรงไปตามถนน “Pungnamun3-gil (풍남문3-길)” ระยะทางประมาณ 600 เมตร


ย่านโคซาดง

Gosa-dong, Jeonju (전주 고사동)

Gosa-dong, Jeonju (전주 고사동) ถนนช็อปปิ้ง ที่มีโรงภาพยนตร์หลายแห่ง และยังเป็นหนึ่งในสถานที่หลักของการจัด เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชอนจู (Jeonju International Film Festival: JIFF) จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของ ถนนแห่งภาพยนตร์ (Street of Film, 영화거리) หรือถนนภาพยนตร์ชอนจู (Jeonju Movie Street, 전주영화거리) อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ และแสงสีจากไฟที่สวยงาม ในยามค่ำคืนได้แก่ อ่างเก็บน้ำอาจุงจอซูชี (Ajungjeosuji)


อ่างเก็บน้ำอาจุงจอซูชี

Ajungjeosuji ( 아중저수지)

Ajungjeosuji ( 아중저수지) อ่างเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการจัดหาน้ำทางการเกษตร และถูกใช้งานมานานกว่า 50 ปี จากนั้นได้ถูกปรับปรุง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของ ทะเลสาบอาจุงโฮซู (Ajunghosu, 아중호수) เพื่อการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ระหว่างธรรมชาติและผู้คน และเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และกลายสถานที่แห่งใหม่ ของเมืองชอนจู (Jeonju) ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยการเดินเล่นไปตามทางเดินเหนือน้ำ เพื่อชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทิวเขา, ป่าเขียว และน้ำสีฟ้าในยามกลางวัน และยิ่งดูสวยงามแปลกตาในยามกลางคืน ที่มีแสงสีสะท้อนบนพื้นน้ำของไฟ LED ที่ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Jeonju

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Jeonju

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Gwangju – Jeonju


รายละเอียดการเดินทาง → ประตูพุงนัมมุน (Pungnammun Gate, 전주 풍남문)

จาก Jeonju Station

จากด้านหน้าสถานีรถไฟ ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ เดินตรงไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog Cheos Ma Jung-gil (전주역첫마중길)” ใช้รถประจำทางสาย 79, ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)

*ประตูป้อมปราการพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์


จาก Jeonju Intercity/Express Bus Terminal

ใช้รถบัสหมายเลข 5-1 หรือ 79 ลงที่ Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당)- Hanok Village (한옥마을, อ่านว่า ฮา-หนอก-มา-อึ้ล)

*ประตูป้อมปราการพุงนามมุน (Pungnammun Gate, Jeonju) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์

* ถนนด้านหน้าของโบสถ์ จะเป็นถนนแทโจโร (Taejo-ro,태조로) ซึ่งเป็นถนนหลักผ่ากลางหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Jeonju Hanok Village, 전주한옥마을) และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในหมู่บ้านหลายสถานที่

by Google Map

Pungnammun Gate (전주 풍남문)

รายละเอียดการเดินทาง → อ่างเก็บน้ำอาจุงจอซูชี (Ajungjeosuji, 아중저수지)

จาก Jeonju Intercity/Express Bus Terminal

ใช้รถบัสหมายเลข 79 (8 นาที, 7 ป้าย) ลงที่ “Jeonju-Yeog-Cheos-Majung-gil (전주역첫마중길)” เมื่อเราหันหน้าเข้าถนนเดินไปทางขวาประมาณ 200 เมตร จะเห็นสถานีรถไฟจอนจูตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสี่แยก เลี้ยวขวาที่สี่แยกเพื่อเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog (전주역)” ใช้รถประจำทางสาย 100 (10 นาที, 5 ป้ายจอด)

  1. Ualeogki-Apateu (우아럭키아파트)
  2. Sanjeong-Ujeong-Sinsegye-Apateu (산정우정신세계아파트)
  3. Yunseong Villa
  4. Ajung-yeog (아중역)

ลงที่ Ingyoma-eul (인교마을-อ่านว่า “อินคโยมาอึ้ล) เดินย้อนกลับไปประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยก (สี่แยกที่สอง) เดินไปตามถนน “Ingyo 9-gil (인교 9-길)” จนสุดถนน ระยะทางประมาณ 300 เมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเล็กน้อย จะเห็นบันไดไม้เพื่อเดินไปยังอ่างเก็บน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน


จาก Jeonju Station

จากด้านหน้าสถานีรถไฟ ข้ามทางม้าลายด้านซ้ายมือ แล้วเดินไปทางซ้าย เพื่อเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “Jeonju Yeog (전주역)” ใช้รถประจำทางสาย 100 (10 นาที, 5 ป้ายจอด)

  1. Ualeogki-Apateu (우아럭키아파트)
  2. Sanjeong-Ujeong-Sinsegye-Apateu (산정우정신세계아파트)
  3. Yunseong Villa
  4. Ajung-yeog (아중역)

ลงที่ Ingyoma-eul (인교마을-อ่านว่า “อินคโยมาอึ้ล) เดินย้อนกลับไปประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยก (สี่แยกที่สอง) เดินไปตามถนน “Ingyo 9-gil (인교 9-길)” จนสุดถนน ระยะทางประมาณ 300 เมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเล็กน้อย จะเห็นบันไดไม้เพื่อเดินไปยังอ่างเก็บน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน

by Google Map

Ajungjeosuji ( 아중저수지)