เมียงดง หรือตลาดเมียงดง (Myeong-dong)

Myeong-dong (명동) ย่านมยองดงเป็นหนึ่งในย่านช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโซล ที่เต็มไปด้วยร้านรวงขายสินค้านานาชนิด…อ่านเพิ่มเติม →