ศูนย์วัฒนธรรมประเพณีพุกชน (Bukchon Traditional Culture Center)

พุกชนมุนฮวาเซ็นเถาะ (Bukchon Traditional Culture Center, 북촌문화센터) เป็นศูนย์วัฒนธรรมซึ่งนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับหมู่บ้านพุกชนฮันอก (Bukchon Hanok Village) ตั้งอยู่ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

ถนนคาเฟ่ซอแรวิลเลจ (Seorae Village Cafe Street)

ซอแรมาอึลคาเพกอลี (Seorae Village Cafe Street, 서래마을 카페거리) เป็นถนนที่ผ่านกลางของ หมู่บ้านซอแรวิลเลจ (Seorae Village) ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวฝรั่งเศสอ่านเพิ่มเติม