พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยใหม่แทกู (Daegu Modern History Museum)

แทกูกึนแดย็อกซากวัน (Daegu Modern History Museum, 대구근대역사관) พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในอาคารสไตล์เรอเนสซองซ์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณติดกับ สวนสาธารณะคย็องซังคัมย็อง อ่านเพิ่มเติม

สวนสนุกอีเวิลด์ (E-World)

อีโวลดึ (E-World, 이월드) เป็นสวนสนุกซึ่งอยู่ติดกับ อีเวิลด์ 83 ทาวเวอร์ (E-World 83 Tower) และตั้งอยู่ใกล้กับ อุทยานแทกูทูลยู (Daegu Duryu Park) ในมหานครแทกู (Daegu Metropolitan City) อ่านเพิ่มเติม

ทะเลสาบโพมุน (Bomun Lake, Gyeongju)

โพมุนโฮซู (Bomun Lake, 보문호수) เป็นทะเลสาบที่มีพื้นที่กว่า 1,652,900 ตารางเมตร บนพื้นที่ของป้อมปราการเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในภูเขามย็องฮวัลซาน (Myeonghwalsan Mountain) อ่านเพิ่มเติม