เทศกาลดอกเชอร์รี่ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake Cherry Blossom Festival)

ซอกชนโฮซูพ็อกกชชุกเจ (Seokchon Lake Cherry Blossom Festival, 석촌호수 벚꽃축제) เป็นเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 8 วัน ในบริเวณของ สวนสาธารณะซงพานารู (Songpa Naru Park) ของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park)

ยออีโดกงว็อน (Yeouido Park, 여의도공원) เป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่บนเกาะยออีโด (Yeouido, 여의도) ริมชายฝั่งของแม่น้ำฮัน (Han River)อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังชังกย็อง (Changgyeonggung Palace)

ชังกย็องกุง (Changgyeonggung , 창경궁) เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ของพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul)

ข้อมูลการท่องเที่ยว พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่ง ที่ยังคงเหลือในกรุงโซล (Seoul) รวมถึงรายละเอียดของ บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces) สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง 4 แห่งของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

อุทยานนัมซานพาร์ค พื้นที่ฮเวฮย็อน (Namsan Park – Hoehyeon Area)

Namsan Park – Hoehyeon Area (남산공원 회현지역) เป็นบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานนัมซาน (Namsan Park) ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานรถไฟใต้ดิน สถานีฮเวฮย็อน ของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม