วัดกลางช็อนโดเกียว (Central Temple of Cheondogyo)

Central Temple of Cheondogyo (천도교중앙대교당) เป็นอาคารที่โดดเด่นตั่งอยู่ในย่านอินซาดง (Insa-dong) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารหลังนี้เป็นวัดของลัทธิช็อนโด (Cheondoism, 천도교) หรือ ศาสนาแห่งวิถีสวรรค์ ซึ่งก่อตั้งมาเพื่อการแสดงออกอย่างแรงกล้าของการรักชาติในการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการรุกรานของต่างชาติ

อาคารถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1918- 1921 โดย Uiam Son Byeonghui เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมของวัด รวมไปถึงการบรรยาย, การแสดงออกและการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นหนึ่งในอาคารสามแห่งที่สูงและงดงามนอกเหนือไปจากโบสถ์คาทอลิกเมียงดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul) และอาคารรัฐบาลญี่ปุ่น

อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการ “สร้างประเทศและสร้างสวัสดิการของประชาชน” ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1981 โดยมีการออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Secession และมีหินแกรนิตอิฐสีแดงเป็นวัสดุหลักอันเป็นอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเยอรมัน ซึ่งหาได้ยากในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของเกาหลี บริเวณชั้นที่ 1 และชั้น 2 อาคารของมีห้องประชุมที่มีลักษณะเป็นห้องโถงและไม่มีเสาโครงสร้างซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุด

ที่อยู่ 88 Gyeongun-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea
서울특별시 종로구 경운동 88

ข้อมูลเพิ่มเติม
สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดทุกวัน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Anguk Station (Seoul Subway Line 3), ออกทางออกที่ 6 และเดินประมาณ 100 เมตร

  • by Google Map