โบสถ์กลางช็อนโดเกียว (Central Temple of Cheondogyo) • เที่ยวด้วยตัวเอง โบสถ์กลางช็อนโดเกียว (Central Temple of Cheondogyo) • เที่ยวด้วยตัวเอง

Central Temple of Cheondogyo (천도교중앙대교당) เป็นอาคารที่โดดเด่นตั่งอยู่ในย่านอินซาดง (Insa-dong)

ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do)  ในประเทศเกาหลีใต้
และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยอาคารหลังนี้ เป็นโบสถ์ของลัทธิช็อนโด (Cheondoism, 천도교) หรือ ศาสนาแห่งวิถีสวรรค์ ซึ่งก่อตั้งมาเพื่อการแสดงออกอย่างแรงกล้า ของการรักชาติในการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง และการรุกรานของต่างชาติ

โบสถ์ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1918- 1921 โดย Uiam Son Byeonghui เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมของวัด รวมไปถึงการบรรยาย, การแสดงออก และการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นหนึ่งในอาคารสามแห่ง ที่สูงและงดงาม นอกเหนือไปจาก โบสถ์คาทอลิกเมียงดง (Myeong-dong Catholic Cathedral Seoul) และอาคารรัฐบาลญี่ปุ่น

อาคารแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการ “สร้างประเทศ และสร้างสวัสดิการของประชาชน” ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1981 อาคารถูกออกแบบ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Secession และมีหินแกรนิตอิฐสีแดงเป็นวัสดุหลัก อันเป็นอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเยอรมัน ซึ่งหาได้ยากในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ของเกาหลี บริเวณชั้นที่ 1 และชั้น 2 อาคารของมีห้องประชุม ที่มีลักษณะเป็นห้องโถง และไม่มีเสาโครงสร้าง ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุด

Central Temple of Cheondogyo (천도교중앙대교당)

ที่อยู่ 88 Gyeongun-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea
서울특별시 종로구 경운동 88

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ เปิดทุกวัน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 6 จากนั้นเดินประมาณ 100 เมตร

by Google Map

Central Temple of Cheondogyo (천도교중앙대교당)

Back to Top ↑