โบสถ์กลางชอนโดเกียว (Central Temple of Cheondogyo) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

โบสถ์กลางชอนโดเกียว (Central Temple of Cheondogyo)

ชอนโดกโยจุงอังแด-กโยดัง (Cheondogyojung-angdaegyodang, 천도교중앙대교당) เป็นอาคารที่โดดเด่น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยอาคารหลังนี้ เป็นโบสถ์ของลัทธิชอนโด (Cheondoism, 천도교) หรือ ศาสนาแห่งวิถีสวรรค์ ซึ่งก่อตั้งมาเพื่อการแสดงออกอย่างแรงกล้า ของการรักชาติในการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง และการรุกรานของต่างชาติ ตั้งอยู่ในย่านอินซาดง (Insa-dong) ซึ่งเป็นย่านวัฒนธรรมที่สำคัญ ในใจกลางกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

โบสถ์ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1918- 1921 โดย Uiam Son Byeonghui เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมของวัด รวมไปถึงการบรรยาย, การแสดงออก และการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นหนึ่งในอาคารสามแห่ง ที่สูงและงดงาม นอกเหนือไปจาก โบสถ์คาทอลิกเมียงดง (Myeongdong Catholic Cathedral Seoul) และอาคารรัฐบาลญี่ปุ่น

อาคารแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการ “สร้างประเทศ และสร้างสวัสดิการของประชาชน” ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1981 อาคารถูกออกแบบ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Secession และมีหินแกรนิตอิฐสีแดงเป็นวัสดุหลัก อันเป็นอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเยอรมัน ซึ่งหาได้ยากในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ของเกาหลี บริเวณชั้นที่ 1 และชั้น 2 อาคารของมีห้องประชุม ที่มีลักษณะเป็นห้องโถง และไม่มีเสาโครงสร้าง ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุด

ปักหมุดที่เที่ยวอินซาดง

นอกเหนือไปจากนี้คุณยังสามารถ เดินเท้าไปตามเส้นทางเดินเที่ยว บริเวณย่านอินซาดง (Insadong) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับ ประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะวัฒนธรรม และความบันเทิงต่างๆ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ อ่านเพิ่มเติม

Central Temple of Cheondogyo (천도교중앙대교당)

ที่อยู่ 88 Gyeongun-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 경운동 88)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

เวลาทำการ เปิดทุกวัน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 6 จากนั้นเดินประมาณ 100 เมตร

by Google Map

Central Temple of Cheondogyo (천도교중앙대교당)