พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

ชางด๊อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่อจาก พระราชวังคย็องบก  (Gyeongbokgung Palace) การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค. ศ. 1405 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง อ่านเพิ่มเติม

สวนลับพระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Secret Garden)

หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ พีวอน (Biwon, 비원) ซึ่งหมายถึง สวนลับ (Secret Garden) และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ชางด็อกกุงฮูวอน (Changdeokgung Huwon, 창덕궁 후원 ) ซึ่งคำว่า ฮูวอน (Huwon, 후원 ) นั้นหมายถึง สวนด้านหลัง อ่านเพิ่มเติม

พระตำหนักแทโจ (Changdeokgung Daejojeon Hall)

แทโจจ็อน (Daejojeon, 대조전) เป็นพระตำหนัก ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการ ของพระราชินี อาคารตั้งอยู่ด้านตะวันออกของ พระที่นั่งฮีจ็อง (Huijeongdang Hall) ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังชางด๊อก อ่านเพิ่มเติม

พระที่นั่งฮีจ็อง (Changdeokgung Huijeongdang Hall)

ฮีจ็องดัง (Huijeongdang, 희정당) แต่เดิมเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับ และห้องบรรทมของกษัตริย์ ต่อมากลายเป็นที่ทรงงาน หลังจากที่ พระที่นั่งซ็อนจ็อง (Seonjeongjeon Hall) ซึ่งมีพื้นที่แคบเกินไป สำหรับการทำกิจวัตรประจำวันของรัฐ พระที่นั่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน อ่านเพิ่มเติม

พระที่นั่งซ็อนจ็อง (Changdeokgung Seonjeongjeon Hall)

ซ็อนจ็องจ็อน ( Seonjeongjeon, 선정전) เป็นอาคารซึ่งถูกใช้เป็น สถานที่สำหรับการทรงงานของกษัตริย์ อาคารตั้งอยู่ทางตะวันออก ที่อยู่เบื้องหลังของ พระที่นั่งอินจ็อง (Injeongjeon Hall) ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก ของพระราชวังชางด๊อก อ่านเพิ่มเติม