ป้อมปราการแฮงจู (Haengju Fortress)

แฮงจูซานซ็อง (Haengju Fortress, 행주산성) ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงโซล (Seoul) ในบริเวณพื้นที่ของ ภูเขาถ็อกยางซาน (Deokyangsan Mountain, 덕양산) บนชายฝั่งของแม่น้ำฮัน (Han River) อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไก่มานีคอ (Maniker Museum of Chicken Art)

มานีโคทักพักมุลกวัน (Manikeo dalg bagmulgwan, 마니커 닭 박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้คุณ ได้สำรวจวัฒนธรรม และความหมายเชิงสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับไก่ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ ส่วนประกอบของอาหารเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม