ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site)

ดอลเมน หรือสุสานเพิงหินโบราณ เป็นหลุมฝังศพที่มีหินแบนขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลาง มีจำนวนมากกว่า 120 เพิงหิน ขนาดของดอลเมนหินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นั้นมีขนาด 2.6 × 7.1 × 5.5 เมตร แต่มีหินรองรับเพียง 2 ก้อนเท่านั้น เมื่อรวมน้ำหนักของหินรองรับและฝาหินแล้วจะมีน้ำหนักระหว่าง 150 ถึง 225 ตัน สุสานหินสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และใช้ในการประกอบพิธีกรรมในช่วงก่อนคริสต์ศักราช โดยจำนวนของดอลเมนในประเทศเกาหลีที่ถูกค้นพบนั้นมีจำนวนมากกว่า 40% ของจำนวนดอลเมนที่ค้นพบทั่วโลก

การศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์จากการขุดค้นดอลเมนเหล่านี้ ทำให้พบเครื่องปั้นดินเผา, เครื่องประดับ, ทองสัมฤทธิ์, เครื่องมือหิน และสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงประเพณี, วัฒนธรรม และเรื่องของชนชั้นปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝังศพในอดีตได้เป็นอย่างดี

Ganghwa Dolmen Site (강화 고인돌 유적) ได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2000 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย พร้อมๆ กับ ดอลเมนสถานแห่งโคชัง และดอลเมนสถานแห่งฮวาซุน โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก คือ “เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว”

ที่อยู่ 317, Bugeun-ri, Hajeom-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-si
인천강화군하점면부근리 317 번지

สอบถามข้อมูล

 • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-32-1330
  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-32-933-3624
 • Website http://tour.ganghwa.incheon.kr/
  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)
 • Incheon Tourism Organization  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน

เวลาทำการ เปิดทำการตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

 • สถานี Sinchon (รถไฟใต้ดินโซลสาย 2), ทางออก 4 หลังจากนั้นเดินตรงไปประมาณ 260 เมตร เพื่อไปยังป้ายรถประจำทางด้านหน้าของอาคาร Artreon
 • จากป้ายรถขึ้นรถประจำทางหมายเลข 3000 เพื่อไปยัง Ganghwa Bus Terminal (นั่งยาวสุดสายเลย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • จากประตูทางออกของอาคาร Ganghwa Bus Terminal เลี้ยวซ้ายไปยังจุดจอดในท่ารถ เพื่อขึ้นรถประจำทางหมายเลข 01, 02, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, หรือ 35 แล้วลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง “The dolmen site”

 

 • by Google Map