ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site)

Ganghwa Dolmen Site (강화 고인돌 유적) เป็นดอลเมน หรือสุสานเพิงหินโบราณ ซึ่งมีหินแบนขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลาง มีจำนวนมากกว่า 120 เพิงหิน ขนาดของดอลเมนหินที่ใหญ่ที่สุด ในเกาหลีใต้นั้น มีขนาด 2.6 × 7.1 × 5.5 เมตร แต่มีหินรองรับเพียง 2 ก้อนเท่านั้น เมื่อรวมน้ำหนักของหินรองรับ และฝาหินแล้ว จะมีน้ำหนักระหว่าง 150 ถึง 225 ตัน

สุสานหินสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และใช้ในการประกอบพิธีกรรม ในช่วงก่อนคริสต์ศักราช โดยจำนวนของดอลเมน ในประเทศเกาหลี ที่ถูกค้นพบนั้น มีจำนวนมากกว่า 40% ของ จำนวนดอลเมนที่ค้นพบทั่วโลก

การศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ จากการขุดค้นดอลเมนเหล่านี้ ทำให้พบเครื่องปั้นดินเผา, เครื่องประดับ, ทองสัมฤทธิ์, เครื่องมือหิน และสิ่งประดิษฐ์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงประเพณี, วัฒนธรรม และเรื่องของชนชั้นปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝังศพ ในอดีตได้เป็นอย่างดี

ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site, 강화 고인돌 유적) อยู่ในเขตคังฮวา (Ganghwa-gun) ของเมืองอินชอน (Incheon), จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้

เป็นสถานที่ซึ่ง ได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย และได้รับการจดทะเบียนไปพร้อมๆ กับ ดอลเมนสถานแห่งโคชัง และดอลเมนสถานแห่งฮวาซุน ของประเทศเกาหลีใต้

โดยผ่านข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้เป็นแหล่งมรดกโลก คือ “เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐาน ของวัฒนธรรม หรืออารยธรรม ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว”

นอกจากนี้ ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของถนน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ที่มีความสำคัญ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum) อันเป็นสถานที่ในการจัดแสดง สิ่งที่พบจากการขุดค้น ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site) ได้แก่

เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องประดับ, ทองสัมฤทธิ์, เครื่องมือหิน และสิ่งประดิษฐ์ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึง ประเพณี, วัฒนธรรม และเรื่องของชนชั้นปกครอง เกี่ยวกับการฝังศพ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

Ganghwa Dolmen Site (강화 고인돌 유적)

Ganghwa Dolmen Site (강화 고인돌 유적)

ที่อยู่ 317, Bugeun-ri, Hajeom-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-si (인천강화군하점면부근리 317 번지)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม + 82-32-933-3624

Website tour.ganghwa.incheon.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) หรือ Incheon Tourism Organization  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

เปิดทำการตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Sinchon Station (신촌역, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 260 เมตร เพื่อไปยังป้ายรถประจำทางด้านหน้าของอาคาร Artreon

จากป้ายจอดรถขึ้นรถประจำทางหมายเลข 3000 เพื่อไปยัง Ganghwa Bus Terminal (강화터미널) *นั่งยาวสุดสายเลย ลงป้ายจอดสุดท้ายเป็นท่ารถ และใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากประตูทางออกของอาคาร Ganghwa Bus Terminal เลี้ยวซ้ายไปยังจุดจอดในท่ารถ เพื่อขึ้นรถประจำทางหมายเลข 01, 02, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, หรือ 35 แล้วลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง “The dolmen site

by Google Map

Ganghwa Dolmen Site (강화 고인돌 유적)