ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site)

Ganghwa Dolmen Site (강화 고인돌 유적) เป็นดอลเมน หรือสุสานเพิงหินโบราณ ซึ่งมีหินแบนขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลาง มีจำนวนมากกว่า 120 เพิงหิน ขนาดของดอลเมนหินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นั้นมีขนาด 2.6 × 7.1 × 5.5 เมตร แต่มีหินรองรับเพียง 2 ก้อนเท่านั้น เมื่อรวมน้ำหนักของหินรองรับและฝาหินแล้วจะมีน้ำหนักระหว่าง 150 ถึง 225 ตัน

สุสานหินสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และใช้ในการประกอบพิธีกรรมในช่วงก่อนคริสต์ศักราช โดยจำนวนของดอลเมนในประเทศเกาหลีที่ถูกค้นพบนั้นมีจำนวนมากกว่า 40% ของจำนวนดอลเมนที่ค้นพบทั่วโลก

การศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์จากการขุดค้นดอลเมนเหล่านี้ ทำให้พบเครื่องปั้นดินเผา, เครื่องประดับ, ทองสัมฤทธิ์, เครื่องมือหิน และสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงประเพณี, วัฒนธรรม และเรื่องของชนชั้นปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝังศพในอดีตได้เป็นอย่างดี

ดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site, 강화 고인돌 유적) อยู่ในเขตคังฮวา (Ganghwa-gun) ของเมืองอินชอน (Incheon), จังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do)

เป็นสถานที่ซึ่งได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย และได้รับการจดทะเบียนไปพร้อมๆ กับ ดอลเมนสถานแห่งโคชัง และดอลเมนสถานแห่งฮวาซุน

โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก คือ “เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว”

นอกจากนี้ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของถนน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีความสำคัญ คือ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum) อันเป็นสถานที่ในการจัดแสดงสิ่งที่พบจากการขุดค้นดอลเมนสถานแห่งคังฮวา (Ganghwa Dolmen Site) ได้แก่

เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องประดับ, ทองสัมฤทธิ์, เครื่องมือหิน และสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงประเพณี, วัฒนธรรม และเรื่องของชนชั้นปกครองเกี่ยวกับการฝังศพในก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่ 317, Bugeun-ri, Hajeom-myeon, Ganghwa-gun, Incheon-si
인천강화군하점면부근리 317 번지

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม + 82-32-933-3624

Website tour.ganghwa.incheon.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

Incheon Tourism Organization  (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

เปิดทำการตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Sinchon Station (신촌역, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 260 เมตร เพื่อไปยังป้ายรถประจำทางด้านหน้าของอาคาร Artreon

จากป้ายจอดรถขึ้นรถประจำทางหมายเลข 3000 เพื่อไปยัง Ganghwa Bus Terminal (강화터미널) *นั่งยาวสุดสายเลย ลงป้ายจอดสุดท้ายเป็นท่ารถ และใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากประตูทางออกของอาคาร Ganghwa Bus Terminal เลี้ยวซ้ายไปยังจุดจอดในท่ารถ เพื่อขึ้นรถประจำทางหมายเลข 01, 02, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, หรือ 35 แล้วลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง “The dolmen site

 

  • by Google Map