พิพิธภัณฑ์ศิลปะไก่มานีคอ (Maniker Museum of Chicken Art)

มานีโคทักพักมุลกวัน (Manikeo dalg bagmulgwan, 마니커 닭 박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้คุณ ได้สำรวจวัฒนธรรม และความหมายเชิงสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับไก่ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ ส่วนประกอบของอาหารเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม