Categories
Gyeonggi-do Travel Paju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พาจูโปรวองซ์วิลเลจ – หมู่บ้านสีลูกกวาด (Paju Provence Village)

Provence Village (프로방스 마을) เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย และรู้จักกันดีในนามของ

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

อินชอนแอร์พอร์ตทาวน์สแควร์ (Incheon Airport Town Square)

Incheon Airport Town Square (인천공항신도시) เป็นเมืองใหม่ที่มีโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  อยู่ในย่านชุงกู (Jung-gu)

Categories
Gyeonggi-do Travel Paju Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านอังกฤษ (Gyeonggi English Village, Paju Camp)

Gyeonggi English Villages (경기영어마을 파주캠프) เป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริง

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คังฮวา (Ganghwa History Museum)

Ganghwa History Museum (강화역사박물관)  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และดำรงรักษาไว้ ซึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ของเขตคังฮวา

Categories
Gwacheon Travel Gyeonggi-do Travel Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ปิดแล้ว-โลกแห่งงานอดิเรก (Hobby In World)

พิพิธภัณฑ์งานอดิเรกที่แรกของโลก บนเขตชานเมืองของกรุงโซล (Seoul) ในเมืองควาชอน (Gwacheon),