Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown)

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon Chinatown, 인천 차이나타운) เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel การเตรียมตัวท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เกาะวอลมีโด (Wolmido Island)

วอลมีโด (Wolmido, 월미도) ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของชายฝั่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโซล (Seoul) และสนามบินนานาชาติอินชอน ที่สามารถเดินทางด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบาย

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

อุทยานจายู (Jayu Park Incheon)

จายูกงวอน (Jayu Park, 자유공원) หรือสวนอิสระภาพ (Freedom Park) หรือลิเบอร์ตี้พาร์ค (Liberty Park)

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เขตท่องเที่ยวพิเศษวอลมี (Wolmi Special Tourist Zone)

วอลมีควันกวังถึกกู (Wolmi Special Tourist Zone, 월미 관광특구) เป็นเขตของสถานที่ประวัติศาสตร์

Categories
Gyeonggi-do Travel Incheon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ รีวิวโรงแรม-ที่พัก อินชอน (Incheon) โรงแรมในประเทศเกาหลีใต้

รีวิวโรงแรม Hotel SKY Incheon Airport

โรงแรมสกาย สนามบินอินชอน มีที่ตั้งใน อินชอนแอร์พอร์ตทาวน์สแควร์ (Incheon Airport Town Square) ของเมืองอินชอน (Incheon)