ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

Hwaseong Fortress (수원 화성) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของจองโจ (King Jeongjo) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบิดาของพระองค์ และเพื่อการบุกเบิกเมืองแห่งใหม่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการมีอำนาจทางเศรษฐกิจให้แก่ราชวงศ์

ป้อมปราการแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน (Suwon)จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้ กำแพงของป้อมปราการนั้น มีความยาวรวม 5.52 กม. ซึ่งได้รับการออกแบบ เพื่อการปกป้องเมือง และอำนวยความสะดวกทางการทหาร ได้แก่ รูระหว่างก้อนอิฐนั้น มีขนาดใหญ่พอที่จะยิงปืนลูกศร หรือหอกยาวผ่านได้ ในกรณีที่มีการโจมตี รวมไปถึงประตูของป้อมปราการ ซึ่งหันหน้าไปยัง 4 ทิศ ได้แก่

ประตูชังอันมุน (Janganmun Gate, 장안문) เป็นประตูเหนือของป้อม และทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลัก ของกษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนิน มาจากเมืองหลวงฮันยาง (กรุงโซล (Seoul) ในปัจจุบัน)

ประตูพัลดัลมุน (Paldalmun, 팔달문) อยู่ทางทิศใต้ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่วุ่นวาย และแยกออกจากประตูอื่นๆ ด้วยเหตุผลของ การขยายขอบเขตทางการค้าขาย

สำหรับประตูชังนยงมุน (Changnyongmun, 창룡문) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก และประตูฮวาซอมุน (Hwaseomun, 화서문) ที่อยู่ทางทิศตะวันตกนั้น มีรูปแบบ และลักษณะทางสถาปัตกยกรรมแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีประตูน้ำที่เรียกว่า ฮวาฮงมุน (Hwahongmun Gate, 화홍문) อยู่บนกำแพงทางทิศเหนือ เพื่อให้แม่น้ำซูวอนไหลผ่านป้อมฮวาซอง จากทางเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะของประตู ที่ถูกออกแบบเป็นช่องโค้ง 7 ช่อง ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน ในการควบคุมการไหลของน้ำให้ง่ายขึ้น

ป้อมปราการที่ถูกกำหนดให้เป็น โบราณสถานหมายเลข 3 ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1963 และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ขององค์กรยูเนสโก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997

นอกจากสามารถเดินเล่นเยี่ยมชมป้อมแล้ว ในทุกวันอาทิตย์ของ เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีพิธีผลัดเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ และขบวนพระราชพิธีเยี่ยมสุสานของพระเจ้าจองโจ

พิธีดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 เป็นพิธีเยี่ยมชมสุสาน ที่เคยจัดขึ้นทุกปีในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์  ขบวนพิธีมีจำนวนคนมากกว่า 3,000 คน โดยร่วมกับข้าราชบริพาร รวมไปถึงพิธีในวโรกาสต่างๆ พร้อมกับเป็นโอกาสในการพบปะ เพื่อรับฟังสารทุกข์สุกดิบจากประชาชน

นอกจากนี้ยังมีการแสดง และกิจกรรมหลากหลาย ที่ป้อมปราการทุกวัน รวมไปถึงเทศกาลวัฒนธรรมซูวอนฮวาซอง (Suwon Hwaseong Cultural Festival ) ซึ่งจะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีอีกด้วย

Hwaseong Fortress (수원 화성)

ที่อยู่ 1-2 Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do, South Korea
경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-31-290-3622-5

website: swcf.or.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ ทุกวัน

ฤดูร้อน 09:00 – 18:00

ฤดูหนาว 09:00 – 17:00

ค่าเข้าชม

รายบุคคล ผู้ใหญ่ ₩ 1,000 / เยาวชน ₩ 700 / เด็ก ₩ 500

หมู่คณะ (มากกว่า 30 คน) ผู้ใหญ่ ₩ 700 / เยาวชน ₩ 500 / เด็ก ₩ 300

***รับชำระด้วยบัตรเครดิต

การเดินทาง

Suwon Station (수원역, ซูวอนหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Bundang Line)) และออกทางออกที่ 4 (North Side Plaza)

จากนั้นขึ้นรถบัสหมายเลข 11 หรือ 13 ที่ป้ายรถเมล์หน้าทางออกแล้วลงที่ป้ายรถประจำทาง “Hwaseong Fortress (수원 화성)”


การเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) โดยรถบัส (Regular Bus)

Gangnam Station (강남역, คังนัมหยอก, Seoul Subway Line 2 หรือ Shinbundang Line) และออกทางออกที่ 5  จากนั้นขึ้นรถ Red Line Bus No. 3000 และลงที่ ‘Paldal Mun’ Bus Stop และเดินอีกประมาณ 5 นาที

Jamsil Station (잠실역, จัมชิลหยอก, Seoul Subway Line 2 หรือ Line 8) และออกทางออกที่ 6 จากนั้นขึ้นรถ Red Line Bus No. 1007 และลงที่ ‘Hwaseong Haenggung, Yeomin Gak’ Bus Stop และเดินอีกประมาณ 5 นาที

**รายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติม swcf.or.kr/english/

by Google Map

Hwaseong Fortress (수원 화성)