ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

Hwaseong Fortress (수원 화성) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของจ็องโจ (Jeongjo) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาของพระองค์ และเพื่อการบุกเบิกเมืองแห่งใหม่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการมีอำนาจทางเศรษฐกิจให้แก่ราชวงศ์

ป้อมปราการแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน (Suwon)จังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) กำแพงของป้อมปราการนั้นมีความยาวรวม 5.52 กม. ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อการปกป้องเมือง และอำนวยความสะดวกทางการทหาร ได้แก่ รูระหว่างก้อนอิฐนั้นใหญ่พอที่จะยิงปืนลูกศร หรือหอกยาวผ่านได้ในกรณีที่มีการโจมตี รวมไปถึงประตูของป้อมปราการซึ่งหันหน้าไปยัง 4 ทิศ ได้แก่

ประตูจางอันมุน (Janganmun Gate, 장안문) เป็นประตูเหนือของป้อมและทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลัก ของกษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาจากเมืองหลวงฮันยาง (กรุงโซลในปัจจุบัน)

ประตูพัลดัลมุน (Paldalmun, 팔달문) อยู่ทางทิศใต้ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่วุ่นวาย และแยกออกจากประตูอื่นๆ ด้วยเหตุผลของการขยายขอบเขตทางการค้าขาย

สำหรับประตูชังนย็องมุน (Changnyongmun, 창룡문) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก และประตูฮวาซอมุน (Hwaseomun, 화서문) ที่อยู่ทางทิศตะวันตกนั้น มีรูปแบบและลักษณะทางสถาปัตกยกรรมแบบเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีประตูน้ำที่เรียกว่า ฮวาฮงมุน (Hwahongmun Gate, 화홍문) อยู่บนกำแพงทางทิศเหนือ เพื่อให้แม่น้ำซูวอนไหลผ่านป้อมฮวาซองจากทางเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะของประตูที่ถูกออกแบบเป็นช่องโค้ง 7 ช่อง ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันในการควบคุมการไหลของน้ำให้ง่ายขึ้น

ป้อมปราการที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 3 ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1963 และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997

นอกจากสามารถเดินเล่นเยี่ยมชมป้อมแล้วในทุกวันอาทิตย์ของ เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีพิธีผลัดเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ และขบวนพระราชพิธีเยี่ยมสุสานของพระเจ้าจ็องโจ

พิธีดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 เป็นพิธีเยี่ยมชมสุสานที่เคยจัดขึ้นทุกปีในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ขบวนพิธีมีจำนวนคนมากกว่า 3,000 คน โดยร่วมกับข้าราชบริพาร รวมไปถึงพิธีในวโรกาสต่างๆ พร้อมกับเป็นโอกาสในการพบปะเพื่อรับฟังสารทุกข์สุกดิบจากประชาชน

นอกจากนี้ยังการแสดง และกิจกรรมหลากหลายที่ป้อมปราการทุกวัน รวมไปถึงเทศกาลวัฒนธรรมซูวอนฮวาซอง (Suwon Hwaseong Cultural Festival ) ซึ่งจะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีอีกด้วย

ที่อยู่ 1-2 Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do, South Korea
경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-31-290-3622-5

Website: www.swcf.or.kr/ (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ ทุกวัน

ฤดูร้อน 09:00 – 18:00

ฤดูหนาว 09:00 – 17:00

อัตราค่าเข้าชม

รายบุคคล ผู้ใหญ่ ₩ 1,000 / เยาวชน ₩ 700 / เด็ก ₩ 500

หมู่คณะ (มากกว่า 30 คน) ผู้ใหญ่ ₩ 700 / เยาวชน ₩ 500 / เด็ก ₩ 300

***รับชำระด้วยบัตรเครดิต

การเดินทาง

Suwon Station (수원역, Seoul Subway Line 1 หรือ Bundang Line) และออกทางออกที่ 4 (North Side Plaza)

จากนั้นขึ้นรถบัสหมายเลข 11 หรือ 13 ที่ป้ายรถเมล์หน้าทางออกแล้วลงที่ป้ายรถประจำทาง “Hwaseong Fortress (수원 화성)”


การเดินทางจากกรุงโซลโดยรถบัส (Regular Bus)

Gangnam Station (강남역, Seoul Subway Line 2 หรือ Shinbundang Line) และออกทางออกที่ 5  จากนั้นขึ้นรถ Red Line Bus No. 3000 และลงที่ ‘Paldal Mun’ Bus Stop และเดินอีกประมาณ 5 นาที

Jamsil Station (잠실역, Seoul Subway Line 2 หรือ Line 8) และออกทางออกที่ 6 จากนั้นขึ้นรถ Red Line Bus No. 1007 และลงที่ ‘Hwaseong Haenggung, Yeomin Gak’ Bus Stop และเดินอีกประมาณ 5 นาที

**รายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติม swcf.or.kr/english/

 

  • by Google Map