ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)

ป้อมฮวาซอง (수원 화성) ถูกสร้างด้วยหินและอิฐโดยพระดำริของจองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 2 ปี เพื่อเป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซจา องค์รัชทายาทของอาณาจักรที่ล่วงลับก่อนจะได้ขึ้นครองราชย์ เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชานอกเหนือไปจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์

นอกจากสามารถเดินเล่นเยี่ยมชมป้อมแล้วในทุกวันอาทิตย์ของ เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีพิธีผลัดเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ และขบวนพระราชพิธีเยี่ยมสุสานของพระเจ้าจองโจ ที่มีมาตั้งแต่ปี 1789 เป็นพิธีเยี่ยมชมสุสานที่เคยจัดขึ้นทุกปีในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ ขบวนพิธีมีจำนวนคนมากกว่า 3,000 คน โดยร่วมกับข้าราชบริพาร รวมไปถึงพิธีในวโรกาสต่างๆ พร้อมกับเป็นโอกาสในการพบปะเพื่อรับฟังสารทุกข์สุกดิบจากประชาชน

ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีเทศกาลวัฒธนธรรมฮวาซอง และในปี 2009 ได้มีการจัดขบวนกว่า 200 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าร่วมในขบวนพิธีอันสำคัญนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน (ยกเว้นกรณีที่มีฝนตก) ณ เวทีที่ลานหน้าพระราชวังเล็กฮวาซอง เฮงกุง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 031-228-2622 ศาลากลางซูวอน

ตั้งอยู่ที่ Gyeonggi-do Suwon-si Paldal-gu Ingye-dong Jangan-gu, Gwonseon-gu Area

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
 • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-31-251-4435, 4437
 • Website: http://www.swcf.or.kr/ (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ ทุกวัน

 • ฤดูร้อน 09:00 – 18:00
 • ฤดูหนาว 09:00 – 17:00

อัตราค่าเข้าชม

 • รายบุคคล ผู้ใหญ่ ₩ 1,000 / เยาวชน ₩ 700 / เด็ก ₩ 500
 • หมู่คณะ (มากกว่า 30 คน) ผู้ใหญ่ ₩ 700 / เยาวชน ₩ 500 / เด็ก ₩ 300
  ***รับชำระด้วยบัตรเครดิต

การเดินทาง

 1. การเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสาย 1 ลงที่สถานีซูวอน (Suwon Station) ต่อรถประจำทางสาย 2, 7, 7-2, 8, หรือ 13 และลงที่สี่แยก Jongno 4-geori เดินอีก 5 นาที
 2. การเดินทางรถประจำทาง
  • Suwon – Chamsil : ขึ้นรถประจำทางสาย 1007 ได้ที่สถานีรถไฟใต้ดิน Suwon, สถานีรถไฟใต้ดิน Suseo, สถานีรถไฟใต้ดิน Chamsil, สถานีรถไฟใต้ดิน Seokchon, ตลาด Garak ไปลงที่ Jongno
  • Suwon – Kangnam, Yangjae : ขึ้นรถประจำทางสาย 3000 ได้ที่สถานีรถไฟใต้ดิน Suwon, Paldal-mun, Jangan-mun, Hanil town, Pajang-dong,, สถานีรถไฟใต้ดิน Yangjae, สถานีรถไฟใต้ดิน Kangnam ไปลงที่ Jongno

 

 • by Google Map