ศูนย์วัฒนธรรม เซจงเซนเตอร์ (Sejong Center) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ศูนย์วัฒนธรรม เซจงเซนเตอร์ (Sejong Center)

เซจงมุนฮวาฮเวกวัน (Sejong Center, 세종문화회관) เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1978 ในฐานะโรงละครขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณของ จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) ซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าของ พระราชวังเคียงบก(Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ. 2007 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับ การพักผ่อนที่สะดวกบาย และศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อจัดการแสดงประเภทต่างๆ โดยประกอบไปด้วย ห้องโถงการจัดแสดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่

โรงละครแกรนด์เซจง

Sejong Grand Theater เป็นโรงละคร 3 ชั้น ที่มีความจุ 3,022 ที่นั่ง ที่มีความทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โรงละครเอ็มเซจง

Sejong M Theater เป็นโรงละครที่มีที่นั่งเหมือนในสนามกีฬา และมีความจุ 609 ที่นั่ง ซึ่งมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีระบบเสียงที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดแสดงละครเพลง และโอเปร่า

หอประชุมเซจง

Sejong Chamber Hall เปิดในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 เป็นโรงละครที่ติดตั้งระบบเสียง ที่เหมาะสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงสด

ห้องโถงนิทรรศการหลัก

Main Exhibition Hall ประกอบด้วยห้องโถง 4 ห้อง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,058 ตารางเมตร เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการทางศิลปกรรม พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้เยี่ยมชม

ควางฮวารัง

Gwanghwarang ตั้งอยู่ในอุโมงค์ที่สี่แยกเซจงโร (Sejongro Intersection) เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ที่จัดการโดยศูนย์เซจงเซนเตอร์

จตุรัสควางฮวามุน

Gwanghwamun Square (광화문광장) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ควางฮวามุนพลาซ่า (Gwanghwamun Plaza)” จตุรัสแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) และชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Square) จตุรัสแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และมีฉากหลังเป็น ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 175 Sejong-daero, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 세종대로 175)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-399-1114, 1116

website: sejongpac.or.kr

เวลาทำการ

แตกต่างกันไปตามการแสดง หรือนิทรรศการ

ค่าเข้าชม

แตกต่างกันไปตามการแสดง หรือนิทรรศการ

การเดินทาง

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 6 และเดินไปทางเซจงแทโร (Sejong-daero, 세종대로)


Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 หรือ 8 และเดินเท้าประมาณ 200 เมตร


Jonggak Station (종각역, จงกักหยอก, Seoul Subway Line 1) และออกทางออกที่ 1 จากนั้นเดินไปทางประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) ระยะทางประมาณ 350 เมตร

by Google Map

Sejong Center (세종문화회관)