อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์และช็องวาแดซารังแฮ (Cheongwadae Sarangchae Museum)

อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ เป็นประติมากรรมรูปนกฟีนิกซ์ขี่ลูกโลก ตั้งอยู่เบื้องหน้าของภูเขาบุคฮันซาน (Bukhansan) อ่านเพิ่มเติม