จัตุรัสบลูเฮ้าส์ (Blue House Square)

หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า ช็องวาแดกวังจัง (Cheongwadae gwangjang, 청와대광장) เป็นบริเวณพลาซ่าที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าระหว่าง ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลี (Blue House) และพิพิธภัณฑ์ ช็องวาแดซารางแช (Cheongwadae Sarangchae Museum) อ่านเพิ่มเติม

บลูเฮ้าส์ (Cheongwadae – Korea Seoul Blue House)

หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า ช็องวาแด (Cheongwadae, 청와대) ซึ่งมีความหมายว่า บ้านสีน้ำเงิน (Blue House) เป็นทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลี ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ อาคารต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในทำเนียบ มีหลังคาที่ทำจากกระเบื้องสีน้ำเงิน ซึ่งทำให้เกิดทัศนียภาพที่มีเสน่ห์แปลกตา อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ช็องวาแดซารางแช (Cheongwadae Sarangchae Museum)

ช็องวาแดซารางแช (Cheongwadae Sarangchae, 청와대사랑채) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังทงกุง (Gyeongbokgung, Donggung Palace)

ทงกุง (Donggung, 동궁) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ ศาลาฮยังวน (Hyangwonjeong Pavilion) ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม