พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

Gyeongbokgung Palace (경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์โชซอน

โดยพระองค์ได้ทรงสร้างพระราชวังไว้ถึง 5 แห่ง พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) มีอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ “พระราชวังภาคเหนือ“เนื่องจากอยู่ในทิศเหนือสุดในบรรดาพระราชวังทั้ง 5 แห่ง และยังถือว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด

นอกจากการเดินเยี่ยมชมประติมากรรมร่วมสมัยแล้ว เรายังสามารถชมพิธีการเปลี่ยนเวรราชองค์รักษ์อีกด้วย พิธีนี้เป็นพิธีเปลี่ยนเวรของราชองค์รักษ์ในราชวงศ์โชซอน โดยจะจัดขึ้นทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 15.30 น. ที่ประตูควางฮวามุน ประตูแทฮันมุน และประตูดนฮวามุน

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea
서울특별시 종로구 세종로 사직로 161

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : Gyeongbokgung Palace +82-2-3700-3900 (เกาหลี)

Gwanghwamun Square +82-2-731-1182 (เกาหลี)

Homepage Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี)/ Gwanghwamun Square (อังกฤษ, เกาหลี)

เวลาทำการ

มีนาคม-ตุลาคม 9:00 – 18:00 (โปรดเข้าชมก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง)

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 9:00 – 17:00 (โปรดเข้าชมก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง)

***ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

รายบุคคล อายุ 19 ขึ้นไป ₩ 3,000 / อายุ 7-18 ปี ₩ 1,500

เข้าชมเป็นหมู่คณะ อายุ 19 ขึ้นไป ₩ 2,400 / อายุ 7-18 ปี ₩ 1,200

* เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
* เข้าชมเป็นหมู่คณะ อายุ 19 ขึ้นไป ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน / อายุ 7-18 ขึ้นไป ต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน

ค่าเข้าชมแบบแพ็คเกจ 4 พระราชวัง ราคา 10,000 วอน / คน ได้แก่ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) (รวมสวนลับ Huwon), Changgyeonggung Palace, พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace), พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) และ Jongmyo Shrine

หมายเหตุ

ไม่สามารถคืนเงินได้เมื่อบัตรถูกนำไปใช้ในการเข้าชมสถานที่ใดที่หนึ่งแล้ว

บัตรมีอายุการใช้งาน 1 เดือน นับจากวันที่ทำการซื้อราคาบัตร

ปิดทำการวันจันทร์ สำหรับ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace), พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) และ Changgyeonggung Palace

ปิดทำการในวันอังคาร สำหรับ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) และ Jongmyo Shrine

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

 

  • by Google Map