พระตำหนักคังนยอง (Gyeongbokgung Gangnyeongjeon Hall)

คังนยองจอน (Gangnyeongjeon, 강녕전) เป็นที่ประทับของกษัตริย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งอยู่ภายใน ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระตำหนักถูกสร้างขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1395 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับ และพำนักอาศัยหลักของกษัตริย์ พร้อมกับการสร้าง พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty)

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังและพระที่นั่งแห่งนี้ ถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1867 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

พระตำหนักได้รับความเสียหายอีกครั้ง จากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 1876 และได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1888 ตามพระราชประสงค์ของ กษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919)

อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1920 รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ทำการรื้อถอนพระตำหนักแห่งนี้ และนำวัสดุเพื่อใช้ในการฟื้นฟูบูรณะ พระตำหนักฮีจอง (Huijeongdang, 희정당) ในพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace) ซึ่งเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1917

ดังนั้นพระตำหนักคังนยอง หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า คังนยองจอน (Gangnyeongjeon, 강녕전) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ถูกบูรณะฟื้นฟูอย่างพิถีพิถัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ในปี ค.ศ. 1994

คังนยองจอน (Gangnyeongjeon, 강녕전) ประกอบด้วยทางเดิน และห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งอยู่ตรงกลาง อันเป็นที่พำนักอาศัยของกษัตริย์ และล้อมรอบไปด้วยห้องเล็กๆ จำนวนสิบสี่ห้อง โดยแบ่งเป็นทางด้านซ้ายและด้านขวา ของอาคารด้านละเจดห้อง เพื่อเป็นที่อยู่ของนางใน ซึ่งมีหน้าที่เพื่อปกป้องดูแล และรับคำสั่งจากกษัตริย์

อีกหนึ่งคุณสมบัติโดดเด่น ที่ไม่เหมือนกับอาคารอื่นๆ ภายในพระราชวัง คือที่สันหลังคาจะไม่ถูกประดับด้วยสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ยอดมังกร หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ยงมารู (Yongmaru, 용마루)

เนื่องจากในสมัยราชวงศ์โชซอน มังกรเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ ดังนั้นตัวอักษรเกาหลี คำว่า ยง (Yong, 용) ซึ่งหมายถึงมังกร ไม่สามารถวางอยู่เหนือกษัตริย์ ในขณะทรงพระบรรทมได้

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3700-3900 (เกาหลี )

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Gangnyeongjeon (강녕전)