ศาลาฮยังวน (Gyeongbokgung Hyangwonjeong Pavilion) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ศาลาฮยังวน (Gyeongbokgung Hyangwonjeong Pavilion)

ฮยังวนจอง (Hyangwonjeong, 향원정) เป็นศาลากลางน้ำสองชั้นทรงหกเหลี่ยม ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ของประเทศเกาหลีใต้

ศาลาทรงหกเหลี่ยมสองชั้นขนาดเล็ก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1873 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919) ภายหลังการสร้างที่ประทับหลวงคยอนชอง (Geoncheonggung, 건청궁) ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ โดยอยู่ทางทิศเหนือ ภายในเขตพระราชฐานชั้นในของ ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

ชื่อของศาลาฮยังวนจอง (Hyangwonjeong, 향원정) มีความหมายว่า “ศาลาแห่งการเข้าถึงกลิ่นหอมอันไกลโพ้น” ศาลาถูกสร้างขึ้นบนเกาะกลางทะเลสาบ ฮยังวนจี (Hyangwonji Lake, 향원지) และถูกเชื่อมสู่บริเวณของพระราชวัง ด้วยสะพานชวียังกโย (Chwihyanggyo Bridge, 취향교) ซึ่งมีความหมายของชื่อว่า สะพานที่ทำให้มึนเมาด้วยน้ำหอม (Bridge Intoxicated with Fragrance)

สะพานชวียังกโย (Chwihyanggyo Bridge, 취향교) เคยเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด ของราชวงศ์โชซอน เดิมทีสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะ แต่มันถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลี สะพานจึงถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1953 และอยู่ด้านทิศใต้ของเกาะ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 สะพานถูกย้ายกลับไปทางด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมอีกครั้งจวบจนถึงปัจจุบัน

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3700-3900 (เกาหลี )

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน

กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5

Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Hyangwonjeong (향원정)