พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) - เที่ยวด้วยตัวเอง
National Palace Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea)

กุกนิบโกกงบักมุลกวัน (National Palace Museum of Korea, 국립고궁박물관) พิพิธภัณฑ์จัดแสดง ทรัพย์สินของพระราชวัง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของราชวงศ์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ของประเทศเกาหลีใต้ อยู่ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มต้นด้วยการเป็น เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จักรวรรดิ (Imperial Museum, 황실박물관) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1908  โดยตั้งอยู่ที่ พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace) พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1909

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1938 รัฐบาลญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนชื่อพิพิธภัณฑ์เป็น พิพิธภัณฑ์แห่งราชวงศ์อี (Museum of Yi Dynasty) ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1946 หลังจากการปลดปล่อยประเทศเกาหลี มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Museum) ซึ่งต่อในปี ค.ศ. 1991 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมได้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี (National Museum of Korea, 국립중앙박물관) และย้ายมายัง พระตำหนักซอกโชจอน (Seokjojeon Hall) ของพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace)

โดยในปี ค.ศ. 2005 พิพิธภัณฑ์ได้ย้ายมาอยู่ใน พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) เพื่อเก็บรวบรวม และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของพระราชวัง และเปิดตัวในฐานะของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea, 국립고궁박물관) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2005 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติของเกาหลี เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007

ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดง และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ทรัพย์สินของพระราชวัง ซึ่งประกอบไปด้วย โบราณวัตถุและสมบัติกว่า 40,000 ชิ้น จากพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งของกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) ประกอบด้วยสองชั้นและหนึ่งชั้นใต้ดิน โดยแบ่งเป็นเจดห้องโถงนิทรรศการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ห้องโถงนิทรรศการชั้น 2 (2nd Floor)

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร ซึ่งคุณสามารถชื่นชมประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของราชวงศ์ ในพระราชวังทั้งห้า ของราชวงศ์โชซอน โดยแบ่งออกเป็น ห้องโถงนิทรรศการ กษัตริย์แห่งเกาหลี, ห้องโถงนิทรรศการ วังแห่งเกาหลี, ห้องโถงนิทรรศการ การใช้ชีวิตของพระราชวงศ์ และห้องโถงนิทรรศการพิเศษ

ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ และชื่นชมทรัพย์สินต่างๆ ของพระราชวัง ได้แก่ พิธีกรรมของรัฐ, สถาปัตยกรรม, เสื้อผ้า, ชีวิตในพระราชวัง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ภาพวาด และเพลงของยุคการปกครองของราชวงศ์ รวมถึงภาพตราประทับของ กษัตริย์โกจงแห่งโชซอน ซึ่งปรากฏอยู่บนจดหมายส่วนตัว ที่ส่งถึงจักรพรรดิรัสเซีย และจักรพรรดิอิตาลี โดยตราประทับได้หายไป ในระหว่างการปกครองของญี่ปุ่น

ห้องโถงนิทรรศการชั้น 1 (1st Floor)

ประกอบไปด้วยห้องโถงนิทรรศการจักรวรรดิเกาหลี, ห้องจัดแสดงดาราศาสตร์ และแผนที่วิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณสามารถเห็นประกาศของจักรพรรดิ และการเปลี่ยนไปสู่ประเทศสมัยใหม่ และที่บริเวณล็อบบี้ของห้องโถงนิทรรศการ คุณสามารถเห็นรถยนต์ ซึ่งจักรพรรดิและจักรพรรดินีเคยใช้

ห้องโถงนิทรรศการชั้นใต้ดิน (B1F)

ในห้องใต้ดินซึ่งคุณสามารถ ชื่นชมศิลปะของราชวงศ์โชซอน รวมถึงพิธีกรรมของราชวงศ์ และห้องวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ที่คุณสามารถดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมัยราชวงศ์โชซอน

Gyeongbokgung, 경복궁

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

National Palace Museum of Korea (국립고궁박물관)

National Palace Museum of Korea

National Palace Museum of Korea

National Palace Museum of Korea

ที่อยู่ 12 Hyoja-ro, Cheongun-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 청운동 효자로 12)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3701-7500 (เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

Website: gogung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 10:00-18:00 น. / วันพุธและวันเสาร์ 10:00 น. – 21:00 น.

* เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
* ปิดทำการ วันจันทร์ และวันที่ 1 มกราคม

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5 เดินต่ออีกประมาณ 5 นาที เดินตามป้ายสีน้ำตาลที่ระบุว่าไป พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)


Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที เดินมุ่งหน้าสู่ จตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) โดยพิพิธภัณฑ์จะอยู่บริเวณซ้ายมือข้างของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

by Google Map

National Palace Museum of Korea (국립고궁박물관)