จัตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Gwanghwamun Square

จัตุรัสควางฮวามุน (Gwanghwamun Square)

ควางฮวามุนกวังจัง (Gwanghwamun Square, 광화문광장) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ควางฮวามุนพลาซ่า (Gwanghwamun Plaza)” เป็นจัตุรัสซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) และชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza) จัตุรัสแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan) และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

จัตุรัสแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสำหรับพลเมือง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร  โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

* ฐานหินที่เรียกว่า “Woldae” และรูปปั้น “Haetae” หรือ Haechi ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานรูปสิงโต ซึ่งมีตำนานที่กล่าวถึงการปกป้องพระราชวังจากไฟไหม้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

คืนความเป็นมาของควางฮวามุนพลาซ่า

Recovering the History of Gwanghwamun Plaza เป็นบริเวณพื้นที่ของจัตุรัส ตั้งแต่รูปปั้นแฮแต (Haetae, 해태) หรือรู้จักกันในชื่อของ แฮชี (Haechi, 해치) ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานรูปสิงโต ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินชะตากรรม ของการทำความดีและความชั่ว ของเอเชียตะวันออก โดยมีเรื่องราวเล่าขาน เกี่ยวกับการปกป้องพระราชวัง จากเหตุการณ์ไฟไหม้

สถานที่ท่องเที่ยว: ประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate), หอสังเกตการณ์ทงชิบจากัก (Dongshipjagak Observation Tower), พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace), พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea)

ถนนพลาซ่ายุกโจ

Reenacting Yukjo Street Plaza ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะเซจงโน (Sejongno Park) เป็นถนนที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ในบริเวณที่ตั้งเดิมของ ถนนยุกโจ (Yukjo Street) หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ยุกโจกอรี (Yugjo geoli, 육조거리) ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองหลวงฮันยาง (Hangyang, 한양) ซึ่งเป็นชื่อเดิมของกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

สถานที่ท่องเที่ยว: สวนสาธารณะเซจงโน (Sejongno Park), ศูนย์วัฒนธรรม เซจงเซนเตอร์ (Sejong Center), เรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช (The Story of King Sejong Exhibition Hall), เรื่องราวของพลเรือเอกอีซุนชิน (The Story of Admiral Yi Sun-shin)

พลาซ่าหลักเกาหลี

Korea Main Plaza เป็นบริเวณของ พระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “รูปปั้นที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลีใต้” กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great) เป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ ของราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี  ทรงเป็นที่รู้จักในการที่ทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลีฮันกึล และทรงเป็นหนึ่งในสองกษัตริย์เกาหลี ที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช และทรงเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลี โดยที่บริเวณด้านขวาของรูปปั้น ฝั่งตรงข้ามถนนเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาหลี ร่วมสมัยแห่งชาติ (National Museum of Korean Contemporary History)

นอกจากนี้ที่บริเวณด้านหลัง ของพระบรมรูปแห่งนี้ ยังมีประตูทางเข้าสู่ ห้องโถงนิทรรศการเรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช (The Story of King Sejong Exhibition Hall) ที่จัดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลงานการประดิษฐ์ และผลงานทางวิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การทหารและการเมือง

ทางเชื่อมโยงผ่านทางเดินใต้ดิน ระหว่างอาคาร KT ทางด้านซ้าย และทางด้านขวาเป็นศูนย์วัฒนธรรม เซจงเซนเตอร์ (Sejong Center) รวมถึงเชื่อมต่อกับห้องโถงนิทรรศการ เรื่องราวของพลเรือเอกอีซุนชิน (The Story of Admiral Yi Sun-shin) พลเรือเอกผู้เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ดีที่สุดในเกาหลี โดยการจัดแสดงเรื่องราว ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวข้องกับชีวิต ตั้งแต่ความมุ่งมั่นและการอุทิศตน เพื่อความภักดีของประเทศและเพื่อนร่วมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดแสดงเกี่ยวกับแบบจำลอง ของเรือเต่า (A turtle ship)

สถานที่ท่องเที่ยว: พระบรมรูปกษัตริย์เซจงมหาราช (Statue of King Sejong), พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาหลี ร่วมสมัยแห่งชาติ (National Museum of Korean Contemporary History)

พลาซ่าวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพลเมือง

Civil Participation Urban Culture Plaza เป็นบริเวณที่มีสถานที่ และบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมและที่พักอาศัย, ศูนย์การประชุม และแกลเลอรี่งานศิลปะ เป็นต้น

ดาวน์ทาวน์พลาซ่า

Downtown Plaza ตั้งอยู่ใกล้กับ อนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชิน (Statue of Admiral Yi Sun-Shin) รูปปั้นถูกสร้างขึ้นในวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1968 เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ และเป็นเกียรติแก่ความเป็นผู้นำ ที่บริเวณด้านหน้าของรูปปั้น เป็นแบบจำลองของ เรือเต่า (A turtle ship) หรือที่เรียกว่า “คอบุกซอน” (Geobukseon, 거북선) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่ได้รับการจดจำเป็นอย่างมาก

รวมถึงลานน้ำพุที่มีชื่อว่า “น้ำพุ 12.23” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของพลเรือเอกอีซุนชิน และรำลึกถึงชัยชนะในสงครามครั้งที่ 23 จากการรุกรานของญี่ปุ่น ในยุทธการฮันซาน (Battle of Hansan Island, 한산도대첩) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามทางทะเล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1592 นายพลนำทัพเข้าทำลายเรือรบของญี่ปุ่น 47 ลำ ด้วยเรือรบเกาหลี เพียง 12 ลำเท่านั้น

สถานที่ท่องเที่ยว: อนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชิน (Statue of Admiral Yi Sun-Shin), น้ำพุ 12.23 (Admiral Yi Sun-shin Fountain

ทางเชื่อมต่อลำธารชองกเยชอน

Cheonggyecheon Stream Connector ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินเชื่อมระหว่างคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) และพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) นอกจากนี้ยังมีอนุสรณ์สถานทางน้ำ (Memorial Waterway) ซึ่งเป็นทางน้ำใต้ดินซึ่งไหลจากพระราชวังไปยังสถานีรถไฟใต้ดินควางฮวามุน (Gwanghwamun Station) ไปสู่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream)

สถานที่ท่องเที่ยว: คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream), ชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza), ศาลาพีกัก (Bigak Pavilion)

Gwanghwamun Square (광화문광장)

* รูปปั้นของกษัตริย์เซจองมหาราช (Statue of King Sejong) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “รูปปั้นที่โดดเด่นที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

อนุสาวรีย์ของพลเรือเอกอีซุนชิน (Yi Sun-Shin)

ฐานหินที่เรียกว่า “Woldae” และรูปปั้น “Haetae” หรือ Haechi ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานรูปสิงโต ซึ่งมีตำนานที่กล่าวถึงการปกป้องพระราชวังจากไฟไหม้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

ที่อยู่ 172 Sejong-daero, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 세종대로 172)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-2133-7732

Website: plaza.seoul.go.kr

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

by Google Map

Gwanghwamun Square (광화문광장)