ประตูควางฮวามุน (Gyeongbokgung Gwanghwamun Gate) - เที่ยวด้วยตัวเอง

ประตูควางฮวามุน (Gyeongbokgung Gwanghwamun Gate)

ควางฮวามุน (Gwanghwamun, 광화문) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ในรัชสมัยของ กษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ภายหลังการย้ายเมืองหลวง จากเมืองแคซอง (Gaeseong, 개성) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โครยอ (Goryeo Dynasty) มายังเมืองฮันยาง หรือเมืองฮันซอง (Hanseong, 한성) ซึ่งในปัจจุบันคือ กรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ประตูแห่งนี้เป็นประตูหลักทางทิศใต้ ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) แต่เดิมประตูแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า โอมุน (Omun Gate, 오문) โดยในรัชสมัยของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great) ประตูถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ควางฮวามุน (Gwanghwamun, 광화문) ซึ่งมีความหมายว่า ‘อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ส่องสว่างทั่วทั้งประเทศ’

กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕; 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1397 – 8 เมษายน ค.ศ. 1450) เป็นกษัตริย์องค์ที่สี่ ของราชวงศ์โชซอนแห่งเกาหลี และทรงครองราชย์ในระหว่างปี ค.ศ. 1418 – ค.ศ. 1450 และทรงเป็นหนึ่งในสอง ของกษัตริย์แห่งประเทศเกาหลี ที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช

ประตูแห่งนี้มีความน่าสนใจ และมีขนาดใหญ่กว่ากว่าประตูอื่นๆ โครงสร้างประกอบด้วย ตรงกลางของประตูนั้น มีป้ายชื่อสลักไว้ในภาษาจีนโบราณ ประตูโค้งจำนวนสามประตู โดยกษัตริย์ใช้ประตูกลาง ในขณะที่อีกสองประตูที่เหลือ ถูกใช้โดยมกุฎราชกุมาร และข้าราชบริพาร กำแพงหินแกรนิตสูงของประตู ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการของพระราชวัง และมีหอคอยสำหรับทหารยาม ที่คอยปกป้องดูแลเมือง โดยบริเวณสองฝั่งของประตู มีรูปปั้นแฮแต (Haetae, 해태)

แฮแต (Haetae, 해태) หรือรู้จักกันในชื่อของ แฮชี (Haechi, 해치) ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานรูปสิงโต ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินชะตากรรม ของการทำความดีและความชั่ว ของเอเชียตะวันออก โดยมีเรื่องราวเล่าขาน เกี่ยวกับการปกป้องพระราชวัง จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ประตูแห่งนี้ได้รับความเสียหาย และการบูรณะหลายครั้ง ในช่วงประวัติศาสตร์ โดยได้รับความเสียหาย อย่างรุนแรงเป็นครั้งแรก ในช่วงสงครามอิมจิน (ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) และไม่ได้รับการบูรณะ

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1864 ได้ทำการบูรณะไปพร้อมๆ กับพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) ต่อมาประตูถูกทำลายและย้ายไปอยู่ทางเหนือ ของประตูตะวันออกของพระราชวัง ในระหว่างภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ประตูได้รับความเสียหายอีกครั้ง ในช่วงสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 – ค.ศ. 1953) และในปี ค.ศ. 1968 ประตูถูกย้ายกลับมาทางทิศใต้ของพระราชวัง และประตูถูกสร้างใหม่ด้วยคอนกรีต

ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 ได้ทำการบูรณะฟื้นฟูประตูอีกครั้ง เพื่อให้ประตูแห่งนี้ คงอยู่ในสภาพดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนโครงสร้างของคอนกรีต แทนที่ด้วยหินแกรนิตและไม้ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ที่บริเวณลานด้านหน้าของประตูแห่งนี้ มักมีนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ แวะมาเยี่ยมเยือน เพื่อชมความสวยงามของ พิธีเปลี่ยนเวรยามพระราชวังเคียงบก (Gyeongbok Palace Royal Guard – Changing Ceremony) ซึ่งจัดแสดงในทุกๆ วัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยมีการจัดแสดงเพียงวันละ 3 รอบ ในเวลา 11:00, 14:00 และ 15:30 น.

จตุรัสควางฮวามุน

Gwanghwamun Square (광화문광장) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ควางฮวามุนพลาซ่า (Gwanghwamun Plaza)” จตุรัสแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประตูควางฮวามุน (Gwanghwamun Gate) และชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Square) จตุรัสแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และมีฉากหลังเป็น ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain)  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังเคียงบก

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งในกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 세종로 사직로 161)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3700-3900

website: Gyeongbokgung Palace (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

Gyeongbokgung Palace

มีนาคม – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 09:00 – 17:00 น.

*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
*ปิดทำการทุกวันอังคาร

ค่าเข้าชม

Gyeongbokgung Palace

ผู้ใหญ่ 3,000 วอน และเด็ก 1,500 วอน
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 2,400 วอน และเด็ก 1,200 วอน

*ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ขึ้นไป), เด็ก (อายุ 7-18 ปี) *เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าชมฟรี
*กลุ่ม: ผู้ใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 คน และเด็กต้องไม่ต่ำกว่า 10 คน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 1


Gyeongbokgung Station (경복궁역, คยองบกกุงหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 5


Gwanghwamun Station (광화문역, ควางฮวามุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 1 เดินต่ออีกประมาณ 400 เมตร

by Google Map

Gwanghwamun Gate (광화문)