คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) และช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza)

คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream, 청계천) เป็นลำธารที่มีความยาว 5.84 กิโลเมตรไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการถมเพื่อทำถนนจากเดิมที่เป็นลำธารธรรมชาติ และได้เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี และ 3 เดือน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 สะพาน

คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้ชื่นชม ได้แก่

น้ำพุใหญ่ตั้งอยู่ในช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza, 청계광장) ที่ประดับประดาไปด้วยไฟสามสี รวมไปถึงน้ำพุดอกไม้ไฟและน้ำพุสองชั้น

สะพานควังทงเกียว (The Gwangtong Bridge) ที่เคยเป็นสะพานในใหญ่ที่สุดของเมืองในอดีต ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 10 ในการครองราชย์ของกษัตริย์แทจงในราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นถนนหลวงสำหรับเชื้อพระวงศ์และขุนนางระดับสูง

กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope) เป็นกำแพงที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเสียใจต่อการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยประชาชนใน 5 จังหวัดของกรุงโซล จำนวนถึง 20,000 คน ด้วยความปรารถนาที่จะได้เห็นความเป็นปึกแผ่นในการกลับมารวมชาติกันอีกครั้ง

การเดินเรียบเล่นไปตามลำธารช็องกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ประตูโอกันซูมุน (Site of Ogansumun Gate), บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ (Historic Laundry Site) และอื่นเรียงรายไปทั้งสองข้างฝั่งของลำธาร

นอกจากนี้สองข้างฝั่งถนนริมลำธารยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบาร์ให้นั่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและเสน่ห์ทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืน

ที่อยู่  Cheonggyecheon-ro, Yongsin-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea
서울특별시 종로구 용신동 청계천로

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-2-2290-7125 (เกาหลี)

Homepage cheonggye.seoul.go.kr (เกาหลี)

เวลาทำการ

ตลอดทั้งวัน***หากเป็นช่วงเวลาค่ำจะได้เห็นความสวยงามของไฟประดับบริเวณน้ำพุใหญ่ตั้งอยู่ในช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza)

ค่าเข้าชม ***ฟรี

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และออกทางออกที่ 4

Euljiro 1-ga Station (을지로입구역, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 12

Gwanghwamun Station (광화문역, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 5

Jonggak Station (종각역, Seoul Subway Line 1) และออกทางออกที่ 5

 

  • by Google Map