คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) – Cheonggye Plaza

ลำธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream, 청계천) เป็นลำธารที่มีความยาว 5.84 กิโลเมตรไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการถมเพื่อทำถนนจากเดิมที่เป็นลำธารธรรมชาติ และได้เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี และ 3 เดือน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 สะพาน

ลำธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้ชื่นชม ได้แก่

  • น้ำพุใหญ่ตั้งอยู่ในชองเกพลาซ่า (Cheonggye Plaza, 청계광장) ที่ประดับประดาไปด้วยไฟสามสี รวมไปถึงน้ำพุดอกไม้ไฟและน้ำพุสองชั้น
  • สะพานควังทงเกียว (The Gwangtong Bridge) ที่เคยเป็นสะพานในใหญ่ที่สุดของเมืองในอดีต ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 10 ในการครองราชย์ของกษัตริย์แทจงในราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นถนนหลวงสำหรับเชื้อพระวงศ์และขุนนางระดับสูง
  • กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope) เป็นกำแพงที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเสียใจต่อการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยประชาชนใน 5 จังหวัดของกรุงโซล จำนวนถึง 20,000 คน ด้วยความปรารถนาที่จะได้เห็นความเป็นปึกแผ่นในการกลับมารวมชาติกันอีกครั้ง

การเดินเรียบเล่นไปตามลำธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ประตูโอกันซูมุน (Site of Ogansumun Gate), บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ (Historic Laundry Site) และอื่นเรียงรายไปทั้งสองข้างฝั่งของลำธาร นอกจากนี้สองข้างฝั่งถนนริมลำธารยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบาร์ให้นั่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและเสน่ห์ทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืน

ตั้งอยู่ที่ Seoul-si Jongno-gu Changsin1-dong

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์บริการ 1330 : +82-32-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-2-2290-7125 (เกาหลี)
Homepage cheonggye.seoul.go.kr (เกาหลี)

เวลาเปิดทำการ ตลอดทั้งวัน***หากเป็นช่วงเวลาค่ำจะได้เห็นความสวยงามของไฟประดับบริเวณน้ำพุใหญ่ตั้งอยู่ในชองเกพลาซ่า (Cheonggye Plaza)

อัตราค่าเข้าชม ***ไม่มี

การเดินทาง

  • Jonggak Station (Seoul Subway Line 1), ออกทางออกที่ 5
  • Euljiro 1(il)-ga Station (Seoul Subway Line 2), ออกทางออกที่ 12
  • Gwanghwamun Station (Seoul Subway Line 5), ออกทางออกที่ 5
  • เดินไปยัง Cheonggye Plaza

รีวิวโรงแรมในโซล, ประเทศเกาหลีใต้

รีวิวโรงแรมในอินชอน, ประเทศเกาหลีใต้

 

  • by Google Map