คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) และช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza) • เที่ยวด้วยตัวเอง คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) และช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza) • เที่ยวด้วยตัวเอง

คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream, 청계천) เป็นลำธารที่มีความยาว 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล เมื่ออดีตในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการถมลำธาร เพื่อทำถนนจากเดิมที่เป็นลำธารธรรมชาติ และได้เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี และ 3 เดือน

ลำธารที่ทอดยาวในใจกลางกรุงโซล และผ่านสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 แห่ง อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในกลางเมือง และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิมยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do)  ในประเทศเกาหลีใต้

คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้ชื่นชมหลายแห่ง ได้แก่

น้ำพุใหญ่ในช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza, 청계광장) ที่ประดับประดาไปด้วยไฟหลากสี รวมไปถึงน้ำพุดอกไม้ไฟ และน้ำพุสองชั้น นอกจากนี้บริเวณพลาซ่าแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม และเทศกาลสำคัญๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย

สะพานควังทงกโย (Gwangtong Bridge) ซึ่งเคยเป็นสะพานในใหญ่ที่สุดของเมืองในอดีต ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 10 ในการครองราชย์ของกษัตริย์แทจง ในราชวงศ์โชซ็อน เพื่อใช้เป็นถนนหลวง สำหรับเชื้อพระวงศ์และขุนนางระดับสูง

กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope) เป็นกำแพงที่ทำจากกระเบื้องเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการแสดงถึงความเสียใจ ต่อการแบ่งแยกดินแดนออกเป็น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยประชาชนใน 5 จังหวัดของกรุงโซล จำนวนถึง 20,000 คน ด้วยความปรารถนาที่จะได้เห็น ความเป็นปึกแผ่นในการกลับมารวมชาติกันอีกครั้ง

การเดินเรียบเล่นไปตาม ลำธารช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ประตูโอกันซูมุน (Site of Ogansumun Gate), บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ (Historic Laundry Site) และสถานที่อื่นๆ ซึ่งอยู่เรียงรายไปทั้งสองข้างฝั่งของลำธาร รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Museum)

นอกจากนี้สองข้างฝั่งถนนริมลำธาร ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบาร์ให้นั่งดื่มด่ำ ไปกับบรรยากาศ และเสน่ห์ที่งดงาม ทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืนอีกด้วย

Cheonggyecheon Stream (청계천)

Cheonggyecheon Stream (청계천)

Cheonggye Plaza (청계광장)

Cheonggye Plaza, 청계광장)

Cheonggye Plaza, 청계광장)

ที่อยู่ 148 Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 서린동 148)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 2-2290-7111

website: cheonggye.seoul.go.kr (เกาหลี)

เวลาทำการ

ตลอดทั้งวัน *หากเป็นช่วงเวลาค่ำจะได้เห็นความสวยงามของไฟประดับบริเวณน้ำพุใหญ่ตั้งอยู่ในช็องกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza)

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และออกทางออกที่ 4

Euljiro 1-ga Station (을지로입구역, Seoul Subway Line 2) และออกทางออกที่ 12

Gwanghwamun Station (광화문역, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 5

Jonggak Station (종각역, Seoul Subway Line 1) และออกทางออกที่ 5

by Google Map

Cheonggye Plaza (청계광장)

Back to Top ↑