สะพานชางทง (Jangtonggyo Bridge)

ชางทง-กโย (Jangtonggyo, 장통교) สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม ถนนวัยทีนจงกัก (Jonggak Avenue of Youth) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนที่คุณสามารถเพลิดเพลิน ไปกับชีวิตกลางคืนอ่านเพิ่มเติม

ภาพวาดฝาผนังพันชาโดแห่งกษัตริย์ช็องโจ (Banchado of King Jeongjo)

ภาพวาดฝาผนังบนกระเบื้องเซรามิก ซึ่งเรียงรายตั้งแต่สะพานควางกโย (Gwanggyo Bridge) ไปจนถึงสะพานซัมอิล (Samilgyo Bridge) ที่พาดผ่านคลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) อ่านเพิ่มเติม

สะพานควางทง (Gwangtonggyo Bridge)

ควางทง-กโย (Gwangtonggyo, 광통교) เป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดา 22 สะพาน ที่พาดผ่านลำคลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 10 อ่านเพิ่มเติม