พระราชวังคยองฮี (Gyeonghuigung Palace) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง
Gyeonghuigung, 경희궁

พระราชวังคยองฮี (Gyeonghuigung Palace)

คยองฮีกุง (Gyeonghuigung, 경희궁) ชื่อเดิมของพระราชวังคือ คยองด็อกกุง (Gyeongdeokgung Palace, 경덕궁) และเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่เปิดให้บริการเข้าชมฟรี ในบรรดาพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่ง ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระราชวังถูกสร้างขึ้น ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641) ในปี ค.ศ. 1620 เพื่อเป็นพระราชวังรอง ของพระมหากษัตริย์ในกรณีฉุกเฉิน และเคยเป็นพระราชวัง สำหรับการประทับของกษัตริย์ถึง 10 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน นับเป็นเวลาเกือบ 28 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1624

ที่ตั้งของพระราชวังอยู่ในภูมิศาสตร์ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 100 หลังคาเรือน ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความงดงามแบบดั้งเดิม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามพระราชวัง ที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โชซอน พร้อมกับ พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และ พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace)

พระราชวังได้รับความเสียหายครั้งใหญ่ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1829 ทำให้สถานที่ส่วนใหญ่ ได้รับความเสียหาย พระราชวังได้รับการฟื้นฟูบูรณะ และสร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1831 อย่างไรก็ตามเมื่อญี่ปุ่น เข้ายึดครองเกาหลี ในปี ค.ศ. 1908 พระราชวังแห่งนี้ ถูกทำลายอย่างมากที่สุด และกลายเป็นพระราชวังที่เล็กที่สุด ในบรรดาพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งของกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul)

โดยในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น รัฐบาลได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนสำหรับสอนภาษาญี่ปุ่น ที่มีชื่อว่า โรงเรียนมัธยมคยองซอง (Kyeongseong Middle School, 경성중학교) ทางด้านตะวันตกของพระราชวัง ทำให้อาคารส่วนใหญ่ถูกทำลาย หรือถูกย้ายออกไปยังสถานที่ต่างๆ

โดยในปัจจุบันอาคาร และส่วนต่างๆ ของพระราชวัง บางส่วนถูกย้ายกลับมาอยู่ที่เดิม และอาคารสถานที่ส่วนที่เหลือได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระราชวังแห่งนี้มีองค์ประกอบ และการจัดวางพื้นที่ ซึ่งมีความพิเศษไม่เหมือนกับ พระราชวังอื่นๆ เช่น ประตูฮึงฮวามุน (Heunghwamun Gate) ตั้งอยู่ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ที่ทางใต้ของพระราชว

Heunghwamun
ฮึงฮวามุน (Heunghwamun, 흥화문)

ประตูฮึงฮวา

ฮึงฮวามุน (Heunghwamun, 흥화문) ประตูถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1618 ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641) เพื่อเป็นประตูหลักของพระราชวัง ประตูมีลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารที่มีหลังคาเรือนปั้นหยา หรือที่เรียกในภาษาเกาหลี ว่า อูจินกัก (Ujingag, 우진각) โดยมีช่องประตูที่ด้านหน้า 3 ช่อง และอีก 2 ช่องทางด้านข้าง อ่านเพิ่มเติม

สะพานคึมชอน

คึมชอนกโย (Geumcheongyo Bridge, 금천교) เป็นสะพานซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของ ประตูฮึงฮวามุน (Heunghwamun Gate) สะพานทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขต ทางเข้าสู่เขตพระราชฐานของพระราชวัง โดยกำแพงระหว่างซุ้มประตูตรงฐานของสะพาน ถูกแกะสลักเป็นรูปของทกแกบี (Dokkaebi, 도깨비) เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานที่ไม่ดีเข้ามาในพระราชวัง สะพานถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จากฐานหินเก่าที่ถูกพบ ในระหว่างการขุดค้น และบูรณะพระราชวังในปี ค.ศ. 2001

Sungjeongjeon
ซุงจองจอน (Sungjeongjeon Hall, 숭정전)

พระที่นั่งซุงจอง

ซุงจองจอน (Sungjeongjeon Hall, 숭정전) เป็นอาคารตั้งอยู่ด้านหลังของ ประตูเข้าสู่เขตพระราชฐานที่เรียกว่า ประตูซุงจองมุน (Sungjeongmun, 숭정문) อาคารซึ่งเป็นห้องโถงหลักของพระราชวัง สำหรับการดำเนินการของรัฐ, การประชุมอย่างเป็นทางการ, การต้อนรับทูตต่างประเทศ และประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ รวมถึงเคยเป็นสถานที่ในการประกอบ พระราชพิธีการขึ้นครองบัลลังก์ ของอดีตกษัตริย์ถึงสามพระองค์ อ่านเพิ่มเติม

ในปัจจุบันได้มีความพยายาม ในการฟื้นฟูบูรณะเพื่อคืนค่า ความงามแบบดั้งเดิม ในสถาปัตยกรรมของพระราชวัง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งยังมีอาคารและส่วนต่างๆ ของพระราชวังให้คุณได้เยี่ยมชม ได้แก่ พระที่นั่งชาจอง (Jajeongjeon Hall, 자정전) เป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ทรงใช้เพื่อการทรงงาน และปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับทำกิจกรรมสาธารณะ ได้แก่ การพบปะกับเหล่าขุนนาง หรือจัดงานพิธี และงานการแข่งขันต่างๆ เป็นต้น

รวมถึงพระตำหนัก 2 แห่งสำหรับการพำนักอาศัย และเป็นที่ประทับของกษัตริย์และครอบครัว ได้แก่ พระตำหนักยุงบก (Yungbokjeon Hall, 융복전) และพระตำหนักฮเวซัง (Hoesangjeon Hall, 회상전) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวัง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม รวมถึงสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโซล (Seoul Museum of History) และคุณยังสามารถเดินเท้าไปตามถนนชองดงกิล (Jeongdong-gil, 정동길) ซึ่งเป็นถนนเรียบกำแพงหิน อันมีชื่อเสียง และถือเป็นถนนที่สวยที่สุดสายหนึ่ง ในกรุงโซล (Seoul) เพื่อเดินไปที่พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace)

Seoul Museum of History
ซออูลยอกซาบักมุลกวัน (Seoul Museum of History, 서울역사박물관)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโซล

ซออูลยอกซาบักมุลกวัน (Seoul Museum of History, 서울역사박물관) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง และรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของกรุงโซล (Seoul) และเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการอื่นๆ โดยการสนับสนุนองค์กรและศิลปิน รวมไปถึงห้องโถงนิทรรศการของสะสม จากวัตถุโบราณที่ได้รับการบริจาค และการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของวิถีชีวิตของชาวเกาหลี รวมถึงภาพของสถานที่สำคัญของกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

Jeongdong-gil
ชองดงกิล (Jeongdong-gil, 정동길)

ถนนชองดง

ชองดงกิล (Jeongdong-gil, 정동길) เป็นถนนซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก ถนนกำแพงหินพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Stone-Wall Road) และมีความยาวโดยประมาณ 1 กิโลเมตร ไปจนถึงถนนแซมุนอัน-โร (Saemunan-ro) ซึ่งเป็นถนนที่ผ่าน ประตูฮึงฮวามุน (Heunghwamun Gate) ของพระราชวัง เป็นถนนที่สวยที่สุดสายหนึ่ง ในกรุงโซล (Seoul) ที่ได้รับการจดจำในฐานะของ ถนนแห่งย่านเมืองเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ถนนสายแปะก๊วย (Gingko Street) อ่านเพิ่มเติม

Deoksugung
ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 덕수궁)

พระราชวังถ็อกซู

ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 덕수궁) เป็นพระราชวังที่มี ถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง และเป็นพระราชวังซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตก ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังมีอาคาร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 45 Saemunan-ro, Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 사직동 새문안로 45)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-724-0121, +82-2-0274-6

website: jikimi.cha.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ

  • วันธรรมดา 18:00-09:00
  • วันหยุดสุดสัปดาห์ 10:00 – 18:00

*ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ของทุกปี

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Seodaemun Station (서대문역, ซอแดมุนหยอก, Seoul Subway Line 5) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินตรงไป 150 เมตรไปยังสำนักพิมพ์ Naeil เลี้ยวขวาที่หัวมุมถนน ใช้เวลาในการเดินเท้าโดยรวมประมาณ 10 นาที

*พระราชวังอยู่ด้านข้างของ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโซล (Seoul Museum of History)

by Google Map

Gyeonghuigung Palace (경희궁)