พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง

พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul)

ข้อมูลการท่องเที่ยว พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่ง ที่ยังคงเหลือในกรุงโซล (Seoul) รวมถึงรายละเอียดของ บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces) สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง 4 แห่งของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ใน ปี ค.ศ. 1394 ซึ่งเป็นรัชสมัยในการปกครองของ กษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองแคซอง (Gaeseong, 개성) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โครยอ (Goryeo Dynasty) มายังเมืองฮันยาง หรือเมืองฮันซอง (Hanseong, 한성) พร้อมกับสร้างสถานที่ต่างๆ ในเมืองหลวงแห่งใหม่ ได้แก่ ศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine) และแท่นบูชาซาจิก (Sajik Altar) หรือซาจิกดัน (Sajikdan, 사직단) ซึ่งเป็นแท่นบูชาที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการสวดมนต์ สำหรับบูชาเทพเจ้า รวมถึงกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ที่มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong) ซึ่งหมายถึงป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง

สำหรับพระราชวังหลวง (Royal Palace) ถูกเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1395 และกระจายไปทั่วบริเวณของ เมืองฮันยาง (Hanyang) โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการจัดวางผังพระราชวัง เป็นไปตามประเพณี และหลักของฮวงจุ้ย ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า พุงซู (Pungsu, 풍수) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศโดยรอบ ของพระราชวังเป็นหลัก ปัจจุบันพระราชวังหลวงที่ยังคงอยู่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนามของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) ซึ่งประกอบไปด้วยพระราชวังเคียงบก (Gyeongbok Palace), พระราชวังชางด็อก (Changdeok Palace), พระราชวังชางกยอง (Changgyeong Palace), พระราชวังถ็อกซู (Deoksu Palace) และพระราชวังคยองฮี (Gyeonghui Palace)

ถึงแม้ว่าโครงสร้าง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของพระราชวังทั้งห้าแห่ง อาจจะดูคล้ายคลึงกัน แต่ในแต่ละพระราชวัง ล้วนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ของสถานที่สำคัญๆ ภายในพระราชวัง รวมถึงความงดงามของภูมิทัศน์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยรอบของพระราชวัง ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะ ของพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่พระราชวังแต่ละแห่ง

พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

คยองบกกุง (Gyeongbokgung, 경복궁) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักแห่งแรก ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นพระราชวัง ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ของพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่ง ภายในพระราชวังยังเป็นที่อยู่ของ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี (National Palace Museum of Korea) และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

ชางด็อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และมีความสำคัญในการเป็น ที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม “พระราชวังตะวันออก” เนื่องจากเป็นที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก ของพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) โดยมีชื่อซึ่งมีควาหมายในภาษาอังกฤษว่า “วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม” และมีหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของพระราชวังคือ สวนลับพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Secret Garden) หรือฮูวอน (Huwon, 후원) อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace)

ชางกยองกุง (Changgyeonggung, 창경궁) เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และไม่หันหน้าไปทางทิศใต้ เหมือนพระราชวังแห่งอื่นๆ เนื่องจากพระราชวังถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งมีความเหมาะสม กับภูมิศาสตร์ในบริเวณนั้น รวมทั้งพระราชวังยังกลายเป็น สวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์ ในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ภายในพระราชวังยังมี สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น หอดูดาว, สถูปเจดีย์แปดเหลี่ยม, แท่นกังหันลม และเรือนกระจกสไตล์ตะวันตก แห่งแรกของเกาหลี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace)

ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 덕수궁) เป็นเพียงหนึ่งในสองของพระราชวัง ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ในช่วงปลายของสมัยโชซอน และยังมีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง มีความโดดเด่นในเรื่องของ ภูมิทัศน์ของพระราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตก ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังมีอาคารและสถานที่ ซึ่งมีสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังคยองฮี (Gyeonghuigung Palace)

คยองฮีกุง (Gyeonghuigung, 경희궁) ชื่อเดิมของพระราชวังคือ คยองด็อกกุง (Gyeongdeokgung Palace, 경덕궁) พระราชวังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1623 เพื่อเป็นพระราชวังรอง สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น รัฐบาลได้ดำเนินการสร้าง โรงเรียนมัธยมคยองซอง (Kyeongseong Middle School) พระราชวังแห่งนี้ จึงถูกทำลายอย่างมากที่สุด และกลายเป็นพระราชวังที่เล็กที่สุด ในบรรดาพระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งของกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) และยังเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่เปิดให้บริการเข้าชมฟรีอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

สถานที่จำหน่ายบัตร

พระราชวังหลักทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace), พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace), พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) และพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ค่าเข้าชม

บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces): 10,000 วอน สถานที่ 4 พระราชวัง

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace), สวนลับพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Secret Garden) และศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine)

พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace)

พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace)

พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

หมายเหตุ

ไม่สามารถคืนเงินได้ เมื่อบัตรถูกนำไปใช้ ในการเข้าชมสถานที่ใดที่หนึ่งแล้ว

บัตรมีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อบัตร

*หากต้องการเยี่ยมชม สวนลับพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Secret Garden) หรือ ฮูวอน (Huwon) เป็นทัวร์พิเศษที่จะต้องทำการจอง ทางออนไลน์ หรือรับตั๋วในสถานที่ สำหรับผู้ที่มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน เนื่องจากการจำกัดจำนวน ผู้เข้าชมในแต่ละวัน

ปิดทำการวันจันทร์

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace), พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) และพระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace)

ปิดทำการวันอังคาร

พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) และศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine)

*โปรดคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลการเดินทาง และแผนที่ของพระราชวังแต่ละแห่ง