พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace)

Changdeokgung Palace (창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ทึ่ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังคย็องบกกุง (Gyeongbukgung Palace) และมีความสำคัญในการเป็น ที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ อยู่ที่กรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของ พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty)  ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผาทำลาย โดยประชาชนที่โกรธแค้น ต่อการหนีจากการพำนักในพระราชวัง ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1611 พระราชวังได้รับการบูรณะอีกครั้ง ทำให้ในปัจจุบัน ยังคงเหลือความงดงามของพระราชวัง และมีสถานที่สำคัญๆ ภายในพระราชวัง ได้แก่

ประตูทนฮวามุน (Donhwamun Gate, 돈화문)

เป็นประตูหลักของพระราชวัง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1412 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (King Taejong) และเป็นช่วงเวลาเดียวกับ การสร้างศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine) ประตูแห่งนี้เป็นเส้นทาง ในการเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์ และเหล่าข้าราชบริพาร ซึ่งเข้าและออกจากประตูคึมโฮมุน (Geumhomun Gate, 금호문) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

ประตูแห่งนี้ถูกทำลาย ในระหว่างการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น และประตูถูกสร้างขึ้นมาใหม่ใน ปี ค.ศ. 1609 ในรัชสมัยขององค์ชายควังแฮ (Gwanghae) และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติหมายเลข 383

สะพานคึมช็อนกโย (Geumcheonggyo, 금천교)

เป็นสะพานที่พาดอยู่บนลำธาร ซึ่งไหลผ่านระหว่างประตูทนฮวามุน (Donhwamun Gate, 돈화문) และประตูชินซ็อนมุน (Jinseonmun, 진선문) สะพานแห่งนี้ถูกสร้างภายหลังจาก การก่อตั้งพระราชวังเสร็จสิ้นไปแล้ว 6 ปี ซึ่งถือเป็นสะพานหินที่เก่าแก่ที่สุด ที่เหลืออยู่ในกรุงโซลในขณะนี้ ราวสะพานถูกตกแต่งด้วยรูปดอกบัว โดยที่ด้านข้างของสะพานจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ และที่ด้านล่างของฐานหินเป็นรูปปั้นเต่าทางทิศเหนือ และทางทิศใต้เป็นรูปปั้น “Haetae” หรือ Haechi ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานรูปสิงโต

สะพานแห่งนี้ถือเป็นโบราณสถาน ที่แสดงให้เห็นถึง เทคนิคการก่อสร้าง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม ของสะพานในช่วงเวลานั้น จึงถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติหมายเลข 1762

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon, 후원)

ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวัง ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์แทจง (King Taejong) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่าบุกว็อน (Bukwon) หรือเรียกว่าคึมว็อน (Geumwon) ต่อมาในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (King Kojong) สวนได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พีว็อน (Biwon)

สวนแห่งนี้ถูกดูแล และบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี เป็นสวนที่มีความร่มรื่น และสวยงามไปด้วยบรรดาแมกไม้ต่างๆ และยิ่งงดงามมากขึ้นด้วยสีสันสดใส ของพรรณไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

นอกจากนี้แล้วภายในสวนยังมีศาลาพักผ่อนริมสระน้ำ, น้ำพุ และสะพานเล็กๆ เช่น ศาลา Buyongjeong, Buyongji, Juhabru, Eosumun, Yeonghwadang, Bullomun, Aeryeonjeong และ Yeongyeongdang เป็นต้น

สำหรับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนกับพระราชวังแห่งนี้ และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของการท่องเที่ยวพระราชวัง (Royal Palace) แบบแพ็คเกจ 4 พระราชวัง คือ ศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆ สำหรับการประกอบพิธีกรรม ที่สำคัญในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานพระราชพิธีบูชาพระบรมศพของบรรพบุรุษในราชวงศ์ ที่เรียกว่าพิธีชงมโยแจรเย (Jongmyo Jaerye) ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก อ่านเพิ่มเติม

ประตูทนฮวามุน (Donhwamun Gate, 돈화문)
ประตูทนฮวามุน (Donhwamun Gate, 돈화문)

ที่อยู่ 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 율곡로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม+82-2-762-8261, 9513

website: eng.cdg.go.kr  (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace)

เมษายน – กันยายน: 9:00-18:30
ตุลาคม: 9:00-18:00
พฤศจิกายน และ มีนาคม: 9:00-17:30
ธันวาคม และ กุมภาพันธ์: 9:00-17:00

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon)

เมษายน – ตุลาคม: 9:00-16:30
พฤศจิกายน และ มีนาคม: 9:00-15:30
ธันวาคม และ กุมภาพันธ์: 9:00-15:00

* การเข้าชมฮูวอน (Huwon Course) ต้องมีไกด์ทัวร์เท่านั้น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการเข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิด

ค่าเข้าชม

พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 3,000 KRW / เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 1,500 KRW
แบบกลุ่ม (10 คนขึ้นไป): ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) 2,400 KRW / เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 1,200 KRW

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon)
* รวมค่าเข้าชม Changdeokgung Palace แล้ว

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 8,000 KRW
เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 2,500 KRW

Integrated Ticket of Palaces Four Palaces

ค่าเข้าชมแบบแพ็คเกจ 4 พระราชวัง ราคา 10,000 วอน / คน ได้แก่
พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน (Changdeokgung Palace and Huwon) และศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine)
พระราชวังชางคย็องกุง (Changgyeonggung Palace)
พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)
พระราชวังคย็องบกกุง (Gyeongbukgung Palace)

หมายเหตุ

ไม่สามารถคืนเงินได้เมื่อบัตรถูกนำไปใช้ในการเข้าชมสถานที่ใดที่หนึ่งแล้ว

บัตรมีอายุการใช้งาน 1 เดือน นับจากวันที่ทำการซื้อราคาบัตร

ปิดทำการวันจันทร์ สำหรับ พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace), พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) และพระราชวังชางคย็องกุง (Changgyeonggung Palace)

ปิดทำการในวันอังคาร สำหรับพระราชวังคย็องบกกุง (Gyeongbukgung Palace) และศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine)

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, Seoul Subway Line 3) และเดินไปยังทางออกที่ 3 และเดินตรงไปประมาณ 5 นาที

Jongno 3(sam)-ga Station (종로3가역, Seoul Subway Line 1, Line 3 หรือ Line 5) และเดินไปยังทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปตาม Donhwamun-ro (돈화문로) อีก 10 นาที

by Google Map

Changdeokgung Palace and Huwon (창덕궁과 후원)