พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

ชางด๊อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่อจาก พระราชวังคย็องบก  (Gyeongbokgung Palace) การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค. ศ. 1405 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422)

พระราชวังแห่งนี้ มีความสำคัญในการเป็น ที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) และยังเป็นหนึ่งในห้า พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) ที่ยังคงรักษาไว้ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระราชวังยังเป็นที่รู้จักกันในนาม “พระราชวังตะวันออก” หรือเรียกในภาษาเกาหลีว่า ทงวอล (Donggwol, 동궐) เนื่องจากเป็นที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก ของพระราชวังคย็องบก (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังมีชื่อเรียกซึ่งมีความหมาย ในภาษาอังกฤษว่า “วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม” และมีหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของพระราชวังคือ สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon, 후원) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของ พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty)

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยประชาชนที่โกรธแค้น ต่อการหนีจากการพำนักในพระราชวัง ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลีเรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란)

พระราชวังได้รับการฟื้นฟูบูรณะ โดยในปี ค.ศ. 1611 ได้ย้ายพระราชวังหลัก จากพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) มายังพระราชวังแห่งนี้ ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควังแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641) ทำให้ในปัจจุบัน ยังคงเหลือความงดงามของพระราชวัง ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย

เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับ เป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ แม้ว่าโครงสร้างของพระราชวังจะดูวุ่นวาย แต่อาคารทุกหลังก็กลมกลืน กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีความเรียบง่ายและประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของขงจื้อ

ในปัจจุบันมีอาคาร 13 หลัง ที่เหลืออยู่ในบริเวณพระราชวัง ประกอบด้วยพื้นที่ ในการบริหารงานราชการแผ่นดิน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ พระที่นั่งอินจ็อง (Injeongjeon Hall) รวมไปถึงพระตำหนัก ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของราชวงศ์ และที่ประทับส่วนพระองค์ ของพระราชาและพระราชินี

อาคารส่วนใหญ่ในพระราชวัง ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด ของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) อาคารสถานที่หลายแห่งของพระราชวัง ได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ

โดยพระราชวังแห่งนี้ ยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุด ที่แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่งดงาม


ประตูทนฮวามุน

Donhwamun Gate (돈화문) เป็นประตูหลักของพระราชวัง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1412 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon) เป็นประตูสัญลักษณ์ ที่ใช้สำหรับประตูทางเข้าของกษัตริย์ และการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญ ถือเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในบรรดาอาคารต่างๆ ในพระราชวัง โดยในปี ค.ศ. 1963 มันถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติหมายเลข 383 อ่านเพิ่มเติม


สะพานคึมช็อน

Geumcheonggyo Bridge (금천교) เป็นสะพานที่พาดอยู่บนลำธาร ซึ่งไหลผ่านระหว่าง ประตูทนฮวามุน (Donhwamun Gate) และประตูชินซ็อนมุน (Jinseonmun) ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขต ทางเข้าสู่เขตพระราชฐานของพระราชวัง ในปัจจุบันถือเป็นสะพานหินที่เก่าแก่ที่สุด ในสะพานที่เหลืออยู่ ในพระราชวังสมัยโชซ็อน จึงถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติหมายเลข 1762 อ่านเพิ่มเติม


ประตูอินจ็องมุน

Injeongmun Gate (인정문) เป็นประตูทางเข้าสู่ เขตพระราชฐานชั้นนอกของพระราชวัง โดยตั้งอยู่บริเวณเบื้องหน้าของลานหิน ที่เป็นทางเดินเข้าสู่ พระที่นั่งอินจ็อง (Injeongjeon Hall) และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติหมายเลข 813 ในวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985 อ่านเพิ่มเติม


พระที่นั่งอินจ็อง

Injeongjeon Hall (인정전) เป็นห้องโถงบัลลังก์ ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของ ประตูอินจ็องมุน (Injeongmun Gate) และเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของพระราชวัง เพื่อใช้สำหรับกิจการบริหารแผ่นดินที่สำคัญ, การประชุมอย่างเป็นทางการ และการต้อนรับทูตต่างประเทศ รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกษัตริย์แห่งโชซ็อนหลายพระองค์ และพระราชพิธีอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม


พระที่นั่งซ็อนจ็อง

Seonjeongjeon Hall (선정전) เป็นอาคารซึ่งถูกใช้เป็น สถานที่สำหรับการทรงงานของกษัตริย์ อาคารตั้งอยู่ทางตะวันออก ที่อยู่เบื้องหลังของ พระที่นั่งอินจ็อง (Injeongjeon Hall)  โดยมีชื่อดั้งเดิมว่า โชกเยช็อง (Jogyecheong Hall, 조계청) เป็นอาคารซึ่งเป็นสถานที่ซึ่ง ถูกใช้สำหรับการทรงงาน ของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน รวมถึงจัดการประชุมกับขุนนางระดับสูง อ่านเพิ่มเติม


พระที่นั่งฮีจ็อง

Huijeongdang Hall (희정당) แต่เดิมเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับ และห้องบรรทมของกษัตริย์ ต่อมากลายเป็นที่ทรงงาน หลังจากที่พระที่นั่งซ็อนจ็อง (Seonjeongjeon Hall) ซึ่งมีพื้นที่แคบเกินไป สำหรับการทำกิจวัตรประจำวันของรัฐ ด้วยโครงสร้างและการจัดวาง ของอาคารและลานสนามโดยรอบ จึงทำให้เป็นสถานที่ ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน และดูแปลกตากว่าอาคารอื่นๆ ในพระราชวัง อ่านเพิ่มเติม


พระตำหนักแทโจ

Daejojeon Hall (대조전) เป็นพื้นที่ประทับอาศัยของกษัตริย์และราชินี อาคารประกอบไปด้วย ห้องพักหลายห้อง ซึ่งล้อมรอบไปด้วยห้องขนาดเล็ก ของนางในซึ่งมีหน้าที่คอยดูแล กษัตริย์และราชินี และยังเป็นสถานที่ประสูติ รวมถึงที่พำนักในเยาว์วัย ของกษัตริย์และองค์ชายหลายองค์ รวมถึงยังเคยเป็นที่ประทับอาศัย ของจักรพรรดินีองค์สุดท้ายของโชซ็อน อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ภายในพระราชวัง ยังมีสถานที่และสิ่งสำคัญ ได้แก่ จูนิเปอร์จีนของพระราชวัง อนุสาวรีย์ธรรมชาติหมายเลข 194, ต้นหม่อนขาวแห่งพระราชวัง อนุสาวรีย์ธรรมชาติหมายเลข 471, ป่าของเจดีย์ที่พระราชวัง อนุสาวรีย์ธรรมชาติหมายเลข 472 และภาพวาดต่างๆ ในอาคารของพระราชวัง ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม หมายเลข 240-245 เป็นต้น

Chinese Juniper of Changdeokgung Palace: จูนิเปอร์จีนของพระราชวัง อนุสาวรีย์ธรรมชาติหมายเลข 194


ทง-กโวลโด

Dong-gwoldo (동궐도) เป็นภาพวาดพระราชวังบนพื้นผ้าไหม ตัวแทนของราชวงศ์โชซอนตอนปลาย มีความกว้าง 576 เซนติเมตร และมีความยาว 273 เซนติเมตร และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติแห่งชาติหมายเลข 249

วันที่ถูกสร้างคาดว่า จะอยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 1826 ถึงปี ค.ศ. 1828 ผ้าไหมสิบหกชิ้น ถูกวาดเป็นภาพภูมิทัศน์ของพระราชวัง ที่แสดงรายละเอียดของ สะพาน, รั้ว, สระน้ำ และหินรวม ถึงทัศนียภาพโดยรวมของพระราชวัง จึงถือเป็นมรดกสำคัญที่มีคุณค่าทางศิลปะ เพื่อการวิจัยและการบูรณะพระราชวัง


สวนลับพระราชวังชางด็อก

Changdeokgung Secret Garden หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ พีวอน (Biwon, 비원) ซึ่งหมายถึง สวนลับ (Secret Garden) และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ชางด็อกกุงฮูวอน (Changdeokgung Huwon, 창덕궁 후원 ) ซึ่งคำว่า ฮูวอน (Huwon, 후원 ) นั้นหมายถึง สวนด้านหลัง ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของสวนนั้น อยู่ด้านหลังของพระราชวัง สวนมีเนื้อที่ 78 เอเคอร์ ประกอบด้วยสระบัว, ศาลา, สนามหญ้า, สวนต้นไม้และสวนดอกไม้

ซึ่งถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นสวนที่มีความร่มรื่น และสวยงามไปด้วยบรรดาแมกไม้ต่างๆ มากกว่า 26,000 ต้น จากกว่าร้อยสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ต้นไม้บางต้นมีอายุกว่า 300 ปี สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพที่งดงาม ด้วยสีสันสดใสเป็นสีแดง, สีส้ม และสีเหลือง ของพรรณไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อ่านเพิ่มเติม


ศาลเจ้าชงมโย

Jongmyo Shrine (종묘) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนกับพระราชวังแห่งนี้ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆ สำหรับการประกอบพิธีกรรม ที่สำคัญในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานพระราชพิธีบูชาพระบรมศพของบรรพบุรุษในราชวงศ์ ที่เรียกว่าพิธีชงมโยแจรเย (Jongmyo Jaerye) ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก อ่านเพิ่มเติม


พระราชวังชางกย็อง

Changgyeonggung Palace (창경궁) เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และไม่หันหน้าไปทางทิศใต้ เหมือนพระราชวังแห่งอื่นๆ เนื่องจากพระราชวังถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งมีความเหมาะสม กับภูมิศาสตร์ในบริเวณนั้น

รวมทั้งพระราชวังยังกลายเป็น สวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์ ในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ภายในพระราชวังยังมี สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น หอดูดาว, สถูปเจดีย์แปดเหลี่ยม, แท่นกังหันลม และเรือนกระจกสไตล์ตะวันตก แห่งแรกของเกาหลี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 율곡로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3668-2300

website: eng.cdg.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09:00 -18:00 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00 – 18:30 น.
กันยายน – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00 – 17:30 น.

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

กุมภาพันธ์ 10:00 -17:00 น.
มีนาคม – พฤษภาคม 10:00 -17:30 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 10:00 -18:00 น.
กันยายน – ตุลาคม 10:00 -17:30 น.
พฤศจิกายน 10:00 -17:00 น.
ธันวาคม – มกราคม 10:00 -16:30 น.

* การเข้าชมฮูวอน (Huwon Course) ต้องมีไกด์ทัวร์เท่านั้น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าเข้าชม

พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64 ปี): 3,000 วอน / กลุ่ม (มากกว่า 10 คน): 2,400 วอน

นักเรียน (อายุ 24 ปีและต่ำกว่า): ฟรี * ยกเว้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64) 8,000 วอน
คนหนุ่มสาว (อายุ 19-24 ปี) 5,000 วอน
เด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-18 ปี): 2,500 วอน
กลุ่ม 10 คนขึ้นไป: 7,400 วอน

* ค่าเข้าชมฟรี: เด็ก (อายุ 6 ปีหรือต่ำกว่า) และผู้พิการ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 5 นาที


Jongno 3(sam)-ga Station (종로3가역, Seoul Subway Line 1, Line 3 หรือ Line 5) และออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปตามถนนทนฮวามุนโร (Donhwamun-ro, 돈화문로) ประมาณ 10 นาที

by Google Map

Changdeokgung Palace and Huwon (창덕궁과 후원)