สวนลับพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Secret Garden) | เที่ยวด้วยตัวเอง

สวนลับพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Secret Garden)

หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของ พีวอน (Biwon, 비원) ซึ่งหมายถึง สวนลับ (Secret Garden) และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ชางด็อกกุงฮูวอน (Changdeokgung Huwon, 창덕궁 후원 ) ซึ่งคำว่า ฮูวอน (Huwon, 후원 ) นั้นหมายถึง สวนด้านหลัง ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของสวนนั้น อยู่ด้านหลังของพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น พร้อมกับการสร้างพระราชวัง ในปี ค. ศ. 1405 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน สำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า พุกวอน (Bukwon, 북원) ซึ่งหมายถึงสวนทางเหนือ

ด้วยเป็นสวนสำหรับใช้ ส่วนตัวของกษัตริย์ จึงถูกเรียกว่า คึมวอน (Geumwon, 금원) ซึ่งหมายถึงสวนต้องห้าม เพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูง ก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่สวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ บางครั้งสวนแห่งนี้ยังถูกเรียกว่า แนวอน (Naewon, 내원) ซึ่งหมายถึง สวนชั้นใน (Inner Garden)

ในปี ค.ศ. 1592 เกิดความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากพระราชวังถูกเผาและสวนแห่งนี้ โดยประชาชนที่โกรธแค้น ต่อการหนีจากการพำนักในพระราชวัง ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란)

พระราชวังได้รับการฟื้นฟูบูรณะ โดยในปี ค.ศ. 1611 ได้ย้ายพระราชวังหลัก จากพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) มายังพระราชวังแห่งนี้ ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641)

ต่อมาในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919) สวนได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น พีวอน (Biwon, 비원) ซึ่งหมายถึง สวนลับ (Secret Garden) แม้ว่าสวนจะมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกมากมาย หนึ่งที่ใช้บ่อยที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอนคือ ฮูวอน (Huwon, 후원 ) นั้นหมายถึง สวนด้านหลัง ซึ่งภายในสวนประกอบไปด้วยอาคารสถานที่หลายแห่ง เช่น

สระพูยง (Buyongji Pond)

พูยงจี (Buyongji, 부용지) ซึ่งเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นสถานที่เปิดกว้าง สำหรับนักวิชาการและการศึกษารวมถึงการพักผ่อน อาคารหลายหลังถูกสร้างขึ้นโดยรอบของสระน้ำ ได้แก่ ศาลาคยูจังกัก (Gyujanggak, 규장각), ศาลาซอยังกัก (Seohyanggak, 서향각),

ศาลาพูยงจอง (Buyongjeong Pavilion, 부용정) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ หมายเลข 1763 และศาลาชูฮับรู (Juhabru Pavilion, 주합루) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ หมายเลข 1769 เป็นต้น

ลำธารอก-รยู (Okryucheon Stream)

อก-รยูชอน (Okryucheon, 옥류천) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ มีลักษณะเป็นลำธารน้ำไหล ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1636 ประกอบด้วยน้ำตกขนาดเล็ก และบทกวีที่ถูกแกะสลักจารึกไว้บนก้อนหิน และล้อมรอบด้วย ศาลาพักผ่อนขนาดเล็กอีกห้าแห่ง

สวนมีเนื้อที่ 78 เอเคอร์ ประกอบด้วยสระบัว, ศาลา, สนามหญ้า, สวนต้นไม้และสวนดอกไม้ ซึ่งถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นสวนที่มีความร่มรื่น และสวยงามไปด้วยบรรดาแมกไม้ต่างๆ มากกว่า 26,000 ต้น จากกว่าร้อยสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ต้นไม้บางต้นมีอายุกว่า 300 ปี สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพที่งดงาม ด้วยสีสันสดใสเป็นสีแดง, สีส้ม และสีเหลือง ของพรรณไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ซึ่งสวนแห่งนี้ และพระราชวังยังได้รับ การยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุด ที่แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่งดงาม

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)


ชางด็อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) โดยมีชื่อซึ่งมีควาหมายในภาษาอังกฤษว่า “วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม” และมีหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของพระราชวังคือ สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon, 후원) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 율곡로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3668-2300

website: eng.cdg.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09:00 -18:00 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00 – 18:30 น.
กันยายน – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00 – 17:30 น.

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

กุมภาพันธ์ 10:00 -17:00 น.
มีนาคม – พฤษภาคม 10:00 -17:30 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 10:00 -18:00 น.
กันยายน – ตุลาคม 10:00 -17:30 น.
พฤศจิกายน 10:00 -17:00 น.
ธันวาคม – มกราคม 10:00 -16:30 น.

* การเข้าชมฮูวอน (Huwon Course) ต้องมีไกด์ทัวร์เท่านั้น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าเข้าชม

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64 ปี): 3,000 วอน / กลุ่ม (มากกว่า 10 คน): 2,400 วอน

นักเรียน (อายุ 24 ปีและต่ำกว่า): ฟรี * ยกเว้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64) 8,000 วอน
คนหนุ่มสาว (อายุ 19-24 ปี) 5,000 วอน
เด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-18 ปี): 2,500 วอน
กลุ่ม 10 คนขึ้นไป: 7,400 วอน

* ค่าเข้าชมฟรี: เด็ก (อายุ 6 ปีหรือต่ำกว่า) และผู้พิการ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 5 นาที


Jongno 3(sam)-ga Station (종로3가역, จุงโนซัมกะหยอก Seoul Subway Line 1, Line 3 หรือ Line 5) และออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปตามถนนทนฮวามุนโร (Donhwamun-ro, 돈화문로) ประมาณ 10 นาที

by Google Map

Changdeokgung Huwon (창덕궁 후원 )