พระที่นั่งฮีจอง (Changdeokgung Huijeongdang Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระที่นั่งฮีจอง (Changdeokgung Huijeongdang Hall)

ฮีจองดัง (Huijeongdang, 희정당) แต่เดิมเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับ และห้องบรรทมของกษัตริย์ ต่อมากลายเป็นที่ทรงงาน หลังจากที่ พระที่นั่งซอนจอง (Seonjeongjeon Hall) ซึ่งมีพื้นที่แคบเกินไป สำหรับการทำกิจวัตรประจำวันของรัฐ พระที่นั่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานชั้นใน ของพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace) อยู่ที่กรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระที่นั่งฮีจอง (Huijeongdang Hall) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ พระที่นั่งซอนจอง (Seonjeongjeon Hall) ในอดีตเคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ของกษัตริย์และราชินี ซึ่งต่อมากลายเป็นที่ทรงงานของกษัตริย์ หลังจากที่พระที่นั่งซอนจอง (Seonjeongjeon Hall) ซึ่งมีพื้นที่แคบเกินไป สำหรับการทำกิจวัตรประจำวัน ของเหล่าขุนนาง อาคารถูกกำหนดให้เป็น สมบัติแห่งชาติ หมายเลข 815 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985

ด้วยโครงสร้างและการจัดวาง ของอาคารและลานสนามโดยรอบ จึงทำให้เป็นสถานที่ ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน และดูแปลกตากว่าอาคารอื่นๆ ในพระราชวัง ที่ด้านหลังคือ พระตำหนักแทโจ (Daejojeon Hall) เป็นที่ประทับเพื่อการพำนักอาศัยของ พระมหากษัตริย์และพระราชินี และทางด้านตะวันออกของพระราชวัง อยู่ติดกับกำแพงของ พระราชวังชางกยอง (Changgyeonggung Palace)

โดยทางด้านตะวันออกของอาคาร ยังเป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งซองจองกัก (Seongjeonggak Hall, 성정각) ซึ่งเป็นอาคารสถานที่ สำหรับการศึกษาของมกุฎราชกุมาร เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นกษัตริย์ ซึ่งจะต้องศึกษาเรียนรู้ วันละสามเวลา คือ เวลาเช้า, เวลากลางวัน และเวลาเยน โดยชื่อของอาคารนั้น สื่อความหมายถึง การเรียนรู้ด้วยความจริงใจ และความชอบธรรม

อาคารดั้งเดิมถูกทำลายด้วยไฟ ในปี ค.ศ. 1917 ประกอบกับอาคารถูกเผาหลายครั้ง และสร้างใหม่หลายหน จึงทำให้ขนาดพื้นที่ และวัตถุประสงค์ของ การใช้งานเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างที่สร้างขึ้นใหม่นั้น เป็นอาคารขนาดใหญ่ในปัจจุบัน และแตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากอิทธิพลจากตะวันตกที่ผ่านมา ซึ่งคุณสามารถสังเกตได้จาก รูปแบบของปูพื้นด้วยพรม, กระจกหน้าต่าง และโคมไฟระย้า ซึ่งอยู่ภายในอาคาร

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)


ชางด็อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) โดยมีชื่อซึ่งมีควาหมายในภาษาอังกฤษว่า “วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม” และมีหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของพระราชวังคือ สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon, 후원) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 율곡로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3668-2300

website: eng.cdg.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09:00 -18:00 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00 – 18:30 น.
กันยายน – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00 – 17:30 น.

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

กุมภาพันธ์ 10:00 -17:00 น.
มีนาคม – พฤษภาคม 10:00 -17:30 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 10:00 -18:00 น.
กันยายน – ตุลาคม 10:00 -17:30 น.
พฤศจิกายน 10:00 -17:00 น.
ธันวาคม – มกราคม 10:00 -16:30 น.

* การเข้าชมฮูวอน (Huwon Course) ต้องมีไกด์ทัวร์เท่านั้น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าเข้าชม

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64 ปี): 3,000 วอน / กลุ่ม (มากกว่า 10 คน): 2,400 วอน

นักเรียน (อายุ 24 ปีและต่ำกว่า): ฟรี * ยกเว้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64) 8,000 วอน
คนหนุ่มสาว (อายุ 19-24 ปี) 5,000 วอน
เด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-18 ปี): 2,500 วอน
กลุ่ม 10 คนขึ้นไป: 7,400 วอน

* ค่าเข้าชมฟรี: เด็ก (อายุ 6 ปีหรือต่ำกว่า) และผู้พิการ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 5 นาที


Jongno 3(sam)-ga Station (종로3가역, จุงโนซัมกะหยอก Seoul Subway Line 1, Line 3 หรือ Line 5) และออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปตามถนนทนฮวามุนโร (Donhwamun-ro, 돈화문로) ประมาณ 10 นาที

by Google Map

Huijeongdang Hall (희정당)