พระที่นั่งซอนจอง (Changdeokgung Seonjeongjeon Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระที่นั่งซอนจอง (Changdeokgung Seonjeongjeon Hall)

ซอนจองจอน ( Seonjeongjeon, 선정전) เป็นอาคารซึ่งถูกใช้เป็น สถานที่สำหรับการทรงงานของกษัตริย์ อาคารตั้งอยู่ทางตะวันออก ที่อยู่เบื้องหลังของ พระที่นั่งอินจอง (Injeongjeon Hall) ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก ของพระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace) อยู่ที่กรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระที่นั่งซอนจอง (Seonjeongjeon Hall) ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ กษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422) โดยมีชื่อดั้งเดิมว่า โชกเยชอง (Jogyecheong Hall, 조계청) เป็นอาคารซึ่งเป็นสถานที่ซึ่ง ถูกใช้สำหรับการทรงงาน ของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โชซอน รวมถึงจัดการประชุมกับขุนนางระดับสูง

โดยมีพื้นที่สำหรับการทำงานประจำวัน ที่ถูกเรียกว่า พยองจอน (Pyeonjeon, 편전) ด้วยพระที่นั่งมีอาคาร หรือลานขนาดเล็กกว่า เมื่อเทียบกับ พระที่นั่งอินจอง (Injeongjeon Hall) หลังคาของอาคารแห่งนี้ จึงถูกปกคลุมด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน เพื่อแยกความแตกต่าง จากอาคารอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายในพระราชวัง

แต่เดิมอาคารถูกปูพื้น ด้วยอิฐสี่เหลี่ยมซึ่งเรียกว่า พังจอน (Bangjeon, 방전) และมีลานสองแห่ง อยู่ทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ของอาคาร โดยมีโถงทางเดินของอาคาร ซึ่งแตกต่างไปจากโถงทางเดินอื่นๆ ภายในพระราชวัง ด้วยลักษณะโครงสร้างของทางเดิน ซึ่งมีเพียงหลังคาและเสา แต่ไม่มีผนังกำแพง

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยประชาชนที่โกรธแค้น ต่อการหนีจากการพำนักในพระราชวัง ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란)

พระราชวังได้รับการฟื้นฟูบูรณะ พร้อมอาคารแห่งนี้ โดยในปี ค.ศ. 1611 ได้ย้ายพระราชวังหลัก จากพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) มายังพระราชวังแห่งนี้ ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641) และถูกกำหนดให้เป็น สมบัติของชาติหมายเลข 814 ในวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)


ชางด็อกกุง (Changdeokgung, 창덕궁) เป็นพระราชวังลำดับที่สอง ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace) โดยมีชื่อซึ่งมีควาหมายในภาษาอังกฤษว่า “วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม” และมีหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ของพระราชวังคือ สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (Huwon, 후원) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 99 Yulgok-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 율곡로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3668-2300

website: eng.cdg.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09:00 -18:00 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00 – 18:30 น.
กันยายน – ตุลาคม 09:00 – 18:00 น.
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00 – 17:30 น.

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

กุมภาพันธ์ 10:00 -17:00 น.
มีนาคม – พฤษภาคม 10:00 -17:30 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 10:00 -18:00 น.
กันยายน – ตุลาคม 10:00 -17:30 น.
พฤศจิกายน 10:00 -17:00 น.
ธันวาคม – มกราคม 10:00 -16:30 น.

* การเข้าชมฮูวอน (Huwon Course) ต้องมีไกด์ทัวร์เท่านั้น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และการรับเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ค่าเข้าชม

พระราชวังชางด็อก (Changdeokgung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64 ปี): 3,000 วอน / กลุ่ม (มากกว่า 10 คน): 2,400 วอน

นักเรียน (อายุ 24 ปีและต่ำกว่า): ฟรี * ยกเว้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (ฮูวอน, Huwon)

ผู้ใหญ่ (อายุ 25-64) 8,000 วอน
คนหนุ่มสาว (อายุ 19-24 ปี) 5,000 วอน
เด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-18 ปี): 2,500 วอน
กลุ่ม 10 คนขึ้นไป: 7,400 วอน

* ค่าเข้าชมฟรี: เด็ก (อายุ 6 ปีหรือต่ำกว่า) และผู้พิการ

* บัตรผ่านประตูส่วนลด 50% สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตชงโร (Jongno-gu) และต้องแสดงบัตรประชาชน

บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และออกทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 5 นาที


Jongno 3(sam)-ga Station (종로3가역, จุงโนซัมกะหยอก Seoul Subway Line 1, Line 3 หรือ Line 5) และออกทางออกที่ 7 จากนั้นเดินไปตามถนนทนฮวามุนโร (Donhwamun-ro, 돈화문로) ประมาณ 10 นาที

by Google Map

Seonjeongjeon Hall (선정전)